На головну

Вправа 490

  1. Вібраційне вправу на заземлення
  2. ДРУГЕ УПРАЖНЕНИЕ
  3. ДРУГЕ УПРАЖНЕНИЕ
  4. ДРУГЕ УПРАЖНЕНИЕ
  5. Для чого і коли застосовувати вправу
  6. Для чого і коли застосовувати вправу
  7. Завдання №1. Вправа на саморегуляцію.

Переведіть на російську мову.

1. Her grandmother can knit very well. 2. I can answer the questions. They are very easy. 3. This trip is too expensive for me. I can not afford it. 4. She can type. She can speak well on the telephone. She hopes she can find the job she's looking for. 5. Can you go to have lunch with me? - I'm sorry. I can not. 6. Mike can run very fast. 7. They can understand French. 8. Kate can speak English well. 9. My broth-


400 ГРАММАТИКА. ЗБІРКА УПРАЖНЕНИЙ


Модальні дієслова
er can come and help you in the garden. 10. Can you speak Spanish? 11. Can your brother help me with mathematics? 12. His little sister can walk already. 13. The children can not carry this box: it is too heavy. 14. My friend can not come in time. 15. This old woman can not sleep at night. 16. His sister can cook very well. 17. I can sing, but I can not dance. 18. Can not you wait till tomorrow morning? - I can wait, but my toothache can not.

Вправа 491

Переведіть на англійську мову, вживаючи модальне дієслово can (could).

1. Я вмію говорити по-англійськи. 2. Мій тато не вміє говорити по-німецьки. 3. Ти вмієш говорити по-французьки? 4. Моя сестра не вміє кататися на ковзанах. 5. Ти можеш переплисти цю річку? 6. Я не можу випити це молоко. 7. Вона не може вас зрозуміти. 8. Ти вмів плавати в минулому році? 9. У минулому році я не вмів кататися на лижах, а зараз вмію. 10. Ви не можете мені сказати, як доїхати до вокзалу? 11. Чи не могли б ви мені допомогти? 12. Я не можу перевести цю пропозицію. 13. Ніхто не міг мені допомогти. 14. Де тут можна купити хліб? 15. Твоя бабуся вміла танцювати, коли була молода? - Так, вона і зараз вміє.

ТО BE ABLE TO

Еквівалент дієслова CAN

Чи не is able to do it. (Може, в стані) Чи не was able to do it yesterday, (міг) He will be able to do it tomorrow, (зможе) He has been able to swim since childhood.

(Вміє з дитинства)


Вправа 492

Переведіть на англійську мову, вживаючи вислів to be able to.

1. Вона не зможе вчасно дістатися до аеропорту. 2. Ти зможеш відправити йому електронну пошту сьогодні ввечері? 3. Вони якийсь час не зможуть дивитися телевізор, з ним щось сталося. 4. Боюся, що він не зможе допомогти мені переїхати в новий будинок на наступному тижні. 5. Ти зможеш зробити цю роботу завтра? 6. Я думаю, вона не зможе вирішити цю задачу. 7. Завтра я буду вільний і зможу допомогти тобі. 8. Ми зможемо поїхати в Нью-Йорк в майбутньому році? 9. Ти зможеш полагодити мій магнітофон? 10. Вчора я не зміг побачити директора, так як він був на конференції, але сьогодні після роботи я зможу це зробити.

Вправа 493

Перепишіть наступні пропозиції, додаючи слова, дані в дужках. Замініть модальне дієслово can (could) виразом to be able to, де це необхідно.

1. They can (never) appreciate your kindness. 2. I was sure you could translate that article (after you had translated so many texts on physics). 3. You can go to the country (when you have passed your last examination). 4. We can pass to the next exercise (when we have done this one). 5. I can give you my book for a couple of days (after I have read it). 6. He can ski (for ten years). 7. We knew that she could swim (since childhood). 8. You can not take part in this serious competition (until you have mastered good skills). 9. I could not solve the problem (before he explained it to me).


402 ГРАММАТИКА. ЗБІРКА УПРАЖНЕНИЙ


Модальні дієслова
______________________ MAY______________________

Дозвіл (можна)

You may take my pen. (Можете) You may not touch it. (Не можна) May I come in? (можна, можливо?)

У непрямій мові: Mother said that I might play.

(Сказала, що можна)

Припущення (може бути)

It may rain soon, (може бути, піде дощ) Be careful: you may fall, (можеш впасти)

Вправа 494

Переведіть на російську мову.

1. May I invite Nick to our house? 2. You may go now. 3. If you have done your homework, you may go for a walk. 4. Do not go to the wood alone: ??you may lose your way. 5. May I go to the post office with Mike? 6. May I take Pete's bag? 7. Do not give the vase to the child: he may break it. 8. May we take notes with a pencil? 9. You may not cross the street when the light is red. 10. May I shut the door? 11. It stopped raining, and mother told us that we might go out. 12. May children play with scissors? 13. They may travel by sea. It may be cheaper, but it takes a long time. 14. It may be true. 15. May I come and see you? 16. Where have you been, may I ask?

Вправа 495

Переведіть на англійську мову, вживаючи модальне дієслово may.

1. Можна мені увійти? 2. Можна, я піду гуляти? 3. Якщо твоя робота готова, можеш йти


додому. 4. Учитель сказав, що ми можемо йти додому. 5. Доктор каже, що я вже можу купатися. 6. Папа сказав, що ми можемо йти в кіно одні. 7. Я думав, що мені можна дивитися телевізор. 8. Якщо ти не одягнеш пальто, ти можеш захворіти. 9. Не йди з дому: мама може скоро прийти, а у неї немає ключа. 10. Будь обережний: ти можеш впасти. 11. Не чіпай собаку: вона може вкусити тебе. 12. Ми, може бути, поїдемо за місто в неділю. 13. Він може забути про це. 14. Скоро може піти дощ. 15. Тут нічого робити. Ми можемо рано піти сьогодні. 16. Він, може бути, і знає цю проблему, тому він, може бути, і знає відповідь на це питання, але я не дуже впевнена. 17. Якщо хочете, можете йти зараз. 18. Де вони зараз живуть? - Вони, може бути, і живуть зараз за кордоном, але я не дуже впевнена.

ТО BE ALLOWED TO

Еквівалент дієслова MAY

We are allowed to stay at home, (нам дозволяють) We were allowed to stay at home, (нам дозволили) We shall be allowed to stay at home, (нам дозволять)

Вправа 496

Переведіть на англійську мову, вживаючи вислів to be allowed to.

1. Курити заборонено. 2. Йому не дозволили курити у них в будинку. 3. В Англії вам дозволять водити машину, якщо вам 17 років. 4. У США вам дозволяють продовжувати їздити на машині навіть у віці 90 років. 5. Мені дозволяють користуватися батьковим магнітофоном. 6. Діти вже великі. Їм дозволяють ходити в школу одним. 7. Йому не раз-


404 ГРАММАТИКА. ЗБІРКА УПРАЖНЕНИЙ


Модальні дієслова
 вирішують купатися в цій річці. 8. Вчора їй дозволили прийти додому о десятій годині. 9. Нам не дозволяють розмовляти на уроках. 10. Тобі дозволили взяти цю книгу? 11. Я думаю, мені не дозволять поїхати з тобою за місто. 12. Тобі дозволять піти гуляти, коли ти зробиш уроки. 13. Тобі дозволяли ходити на озеро, коли ти був маленький? 14. Коли мені дозволять їсти морозиво? 15. Ви не маєте права розмовляти на іспиті.

Вправа 497

Вставте модальне дієслово may (might) або вираз to be allowed to. Вставляйте to be allowed to тільки в тих випадках, де may (Might) вжити не можна.

1. Не ... go home if he likes. 2. As soon as the boy ... leave the room, he smiled a happy smile and ran out to join his friends outside. 3. The doctor says I am much better. I ... get up for a few hours every day. 4. ... I bring my sister to the party? 5. He asked if he ... bring his sister to the party. 6. After they had finished their homework, the children ... watch TV. 7. He ... join the sports section as soon as he is through with his medical examination. 8. Becky's mother said that everybody ... take part in the picnic. 9. If you pass your exams, you ... go to the south. 10. ... I borrow your car, please? 11. He asked if he ... borrow my car. 12. ... I have a look at your newspaper?

Вправа 498

Вставте модальнідієслова may або can.

1. ... you see anything in this inky darkness? 2. You ... go when you have finished your compositions. 3. What shall we do if the train is late? It ...


be late, you know, after the terrible snowstorms we've had. 4. When ... you come and see me? - Let me see: I ... not come tomorrow, for I must be at the meeting, but on Sunday I'llfind time. Yes, you ... expect me on Sunday about three o'clock. Will that be all right? 5. You ... come in when you have taken off your boots. 6. Be careful: you ... spill the milk if you carry it like that. 7. Most children ... slide on the ice very well. 8. I do not think I ... be here by eleven o'clock tomorrow, but I ... be.

Вправа 499

Вставте модальнідієслова may або can.

1. ... I come in? 2. Let me look at your exercises. I ... be able to help you. 3. I ... not swim, because until this year the doctor did not allow me to be more than two minutes in the water. But this year he says I ... stay in for fifteen minutes if I like, so I am going to learn to swim. 4. Libraries are quite free, and anyone who likes ... get books there. 5. I ... come and see you tomorrow if I have time. 6. Take your raincoat with you: it ... rain today. 7. Do you think you ... do that? 8. I ... finish the work tomorrow if no one bothers me any more. 9. ... we come and see you next Sunday at three o'clock in the afternoon? 10. What time is it? - It ... be about six o'clock, but I am not sure. 11. Only a person who knows the language very well ... answer such a question.

Вправа 500

Вставте модальнідієслова may (might) або can (could).

1. ... you help me? 2. I ... not imagine her speaking in public: I knew that she was so shy. 3. Some-


406ГРАММАТІКА. ЗБІРКА УПРАЖНЕНИЙ


Модальні дієслова
thing was wrong with the car: he ... not start it. 4.-A fool ... ask more questions than a wise man ... answer. 5. She asked me if she ... use my telephone. 6. ... I use your pen? 7. ... I find a pen on that table? 8. You ... read this book: you know the language well enough. 9. You ... take this book: I do not need it. 10. ... I help you? 11. ... I ask you to help me? 12. The school was silent: nothing ... be heard in the long dark corridors. 13. Waiting ... be endless, you know. 14. ... you tell me the nearest way to the city museum? 15. They ... think that I am too weak to take part in the excursion, but I am strong enough to do any kind of hard work, indeed. 16. He knew this period of history very well: he had read everything on the subject he ... find in the rich university library.

MUST

повинність

You must respect your parents,(Повинні) You must not go there,(Не можна) Must I learn it by heart?(Повинен?)

припущення (Повинно бути) It must be cold outside,(повинно бути)

Вправа 501

Переведіть на російську мову.

1. You must work hard at your English. 2. You must learn the words. 3. Must we learn the poem today? 4. It must be very difficult to learn Chinese.


5. You must not talk at the lessons. 6. Everybody must come to school in time. 7. Do not ring him up: he must be very busy. 8. You must not make notes in the books. 9.1 must help my mother today. 10. Do not worry! This is not important. - Not important! You must be joking! 11. He never comes to work late! He must have overslept today. 12. You must not argue with the boss. 13. She must stop eating much and she must lose weight. 14. You must stop smoking! If you do not, you're going to have serious problems with your lungs some day.

Вправа 502

Переведіть на англійську мову, вживаючи модальне дієслово must.

1. Я повинна наполегливо працювати над своїм англійським. 2. Ви повинні уважно слухати вчителя на уроці. 3. Ти повинен робити уроки щодня. 4. Ви не повинні забувати про свої обов'язки. 5. Ви повинні бути обережні на вулиці. 6. Вона повинна бути вдома зараз. 7. Мої друзі, мабуть, в парку. 8. Ви, мабуть, дуже голодні. 9. Мабуть, дуже важко вирішувати такі завдання. 10. Я повинен сьогодні побачити мого друга. 11. Він, мабуть, дуже втомився. 12. У них навіть є яхта. Вони, мабуть, дуже багаті. 13. Ти повинен виїхати завтра вранці? 14. Ви не повинні спізнюватися. 15. Я не повинен забувати про свою матір. Я не писав їй цілу вічність. Сьогодні ввечері я повинен написати їй листа. 16. Ця книга дуже цінна. Ви не повинні її втрачати. 17. Невже вам треба вже йти? 18. Я повинен визнати, що я неправий.


408 ГРАММАТИКА. ЗБІРКА УПРАЖНЕНИЙ


Модальні дієслова
 ТО HAVE TO

Еквівалент дієслова MUST

I have to go there. (треба) I had to go there. (довелося) I shall have to go there. (доведеться)

I do not have to go there.

(не треба)

I did not have to go there.

(Не довелося)

I shall not have to go there.

(не прийдеться)

______________________________ i

Do you have to go there? (Треба?) Did you have to go there? (Довелося?) Will you have to go there? (Доведеться?)

Вправа 503

Переведіть на російську мову.

1. I have not written the composition. I shall have to write it on Sunday. 2. We did not have to buy biscuits because our granny had baked a delicious pie. 3. Will you have to get up early tomorrow? 4. I had to do a lot of homework yesterday. 5. She had to stay at home because she did not feel well. 6. Pete had to stay at home because it was very cold. 7. Mike had to write this exercise at school because he had not done it at home. 8. They had to call the doctor because the grandmother was ill. 9. Why did you have to stay at home yesterday? - Because my parents were not at home and I had to look after my little sister. 10. It was Sunday yesterday, so he did not have to be at work, but he had to do a lot at home. 11. I am sorry I could not come yesterday. I had to work late. 12. Why do you have to get up early tomorrow? 13. I had to go to the hospital to visit my aunt. 14. What did you have to learn by heart? - At school, I had to learn a beautiful poem "Leisure" by William Henry Davies.


Вправа 504

Перепишіть наступні пропозиції в минулому часі.

1. It is quite clear to everyboby in the family that he must start getting ready for his exam instead of wasting time. 2. It is impossible to do anything in such a short time. I must ask the chief to put off my report. 3. I do not mean that you must do everything they tell you. 4. It is already twenty minutes past eight. You must go or you will be late for the first lesson. 5.1 am very tired. I feel I must go to bed at once, or I shall fall asleep where I am sitting. 6. We can not wait for them any longer, we must ring them up and find out what has happened. 7. I am thinking hard, trying to find a solution of the problem. There must be a way out.

Вправа 505

Перепишіть кожне з наступних пропозицій двічі: в минулому і в майбутньому часі. Замінюйте модальнідієслова must і сап еквівалентами, де необхідно.

1. You must listen to the tape recording of this text several times. 2. You must take your exam in English. 3. She can translate this article without a dictionary. 4. We can not meet them at the station. 5. The doctor must examine the child. 6. He must work systematically if he wants to know French well. 7. This child must spend more time in the open air. 8. I can not recite this poem. 9. You must take part in this work. 10. He can not join the party because he is busy.


410 ГРАММАТИКА. ЗБІРКА УПРАЖНЕНИЙ


Модальні дієсловаI saw him enter. - I saw him entering. I heard her speak. - I heard her speaking. I noticed him frown. - I noticed him frowning. I felt him tremble. - I felt him trembling. | Вправа 441 | Вправа 446 | Вправа 451 | Вправа 456 | Вправа 460 | Вправа 461 | To seem, to appear, to turn out, to happen | Вправа 466 | Вправа 471 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати