На головну

Ю. Голіцинський

  1. Голіцинський Ю. Б.

Навчальний посібник

Автор-упорядник - Галина Володимирівна Чевозерова

коректор

Верстка

Підписано до друку ... Формат

Друк оперативна. Ум. п. л. ... Уч.-изд. л. ...

Тираж 100 прим. замовлення №

Тольяттинский державний університет

Тольятті, Білоруська, 14


[1] Доктрина інформаційної безпеки Російської Федерації // Російська газета. - 2000. - 28 верес.

[2] Громадянське суспільство: перші кроки: зб. ст. / Під. ред. А. Ю. Сунгурова. - СПб: Норма, 1999. - С. 40.

[3] Шацький, Е. Громадянське суспільство / Е. Шацький // Політичні дослідження. - 1997 - № 6.

[4] Демократичний Союз. Бюлетень Ради партії. - М.: 1990. - № 1.

[5] Наумова, Т. Н. Громадянське суспільство в дзеркалі науки. Методологічні передумови дослідження ролі ЗМІ в становленні і функціонуванні громадянського суспільства / Т. Н. Наумова. - М.: ИД Апріорі, 2002. - С. 5.

[6] Руткевич, Е. Д. Розвиток ідеї громадянського суспільства / Е. Д. Рудкевич // Професіонали за співпрацю: зб. ст. - М.: Московський проект «Кеннан», Книжковий дім «Університет», 1999. - Вип. 3. - С. 22.

[7] Цицерон, Марк Тулій. Діалоги. Про державу. Про закони / М. Т. Цицерон. - М.: Наука, 1996. - С. 8.

[8] Цицерон, М. Т. Діалоги. - С. 78.

[9] Пайпс, Р. Свобода і власність / Р. Пайпс. - М.: Московська школа політичних досліджень, 2000. - С. 147.

[10] Прохоров, Е. П. Введення в теорію журналістики: навч. посібник / Є. П. Прохоров. - М.: Изд-во РВП-холдинг, 2002. - С. 25.

[11] Гроцій, Г. Про право війни і миру. Три книги, в яких пояснюються природне право і право народів, а також принципи публічного права / Г. Гроцій. - М.: Науково-видавничий центр «Ладомир», 1994. - С. 74, 127.

[12] Локк, Дж. Два трактати про правління. Книга друга // Дж. Локк. Соч. в 3-х томах. - М.: Думка, 1988. - Т. 3, С. 312.

[13] Там же. С. 340, 341, 343, 345.

[14] Там же, стор. 343.

[15] Гоббс, Т. Основи філософії. Частина третя. Про громадянина. / Т. Гоббс. // Соб. соч. в 2 т. - М.: Думка, 1989. - Т. 1 - С. 331.

[16] Монтеск'є, Ш. Л. Про дух законів або про ставлення, в яких закони повинні знаходитися / Ш. Л. Монтеск'є. - СПб: Видавництво Л. Ф. Пантелєєва, 1900. - С. 10-11.

[17] Руссо, Ж.-Ж. Про суспільний договір, або Принципи політичного права / Ж.-Ж. Руссо. - М.: Соцекгіз, 1938. - С. 12.

[18] Фергюсон, А. Досвід історії громадянського суспільства / А. Фергюсон. - М .: РОССПЕН, 2000. - С. 389.

[19] Там же. С. 229.

[20] Гегель, Г. Ф. Філософія права / Г. Ф. Гегель. - Філософські погляди. - М.: Думка, 1990. - С. 278.

[21] Там же. С. 295.

[22] Маркс К. Повне Зібрання Творів / К. Маркс, Ф. Енгельс. 2-е изд. - М.: - Т. 13. - С. 252.

[23] Маркс К. Критика Готської програми / Маркс К., Енгельс Ф. І.. Собр. Соч. 2-е изд. - М.: Т. 19. - С. 26.

[24] Маркс К. Критика Готської програми / Маркс К., Енгельс Ф. І.. Собр. Соч. 2-е изд. - М.: - Т. 19 - С. 26

[25] Там же. - С. 30.

[26] Токвіль, А. Про демократію в Америці / А. Токвіль. - М.: Прогрес, 1987. - С. 48.

[27] Там же. С. 80.

[28] Ільїн, І. А. Наші завдання. Історична доля і майбутнє Росії / І. А. Ільїн. - М.: 1992. - С. 232.

[29] Отечествоведение: підручник для старших класів середньої школи / під ред. Л. М. Фуксона. - М.: Захаров, 2004. - С. 6.

[30] Владимирский-Буданов, М. Ф. Огляд історії російського права / М. Ф. Володимирський-Буданов. - СПб, Київ. : 1905. - С. 524.

[31] Кобрин, В. Б. Влада і власність в середньовічній Росії (XY-XYI століть) / В. Б. Кобрин. - М.: 1985. - С. 32-33.

[32] Лакієр, А. Про вотчинах і маєтках / А. Лакієр. - С-Пб: 1848. - С. 132.

[33] Пам'ятки російського права, II - М.: 1953. - С. 212.

[34] Отечествоведение: підручник для старших класів середньої школи / під ред. Л. М. Фуксона. - М.: Захаров, 2004. - С. 21-22.

[35] Карамзін, Н. М. Перекази століть / Н. М. Карамзін. - М.: Правда, 1989. - С. 427.

[36] Отечествоведение: підручник для старших класів середньої школи / під ред. Л. М. Фуксона. - М.: Захаров, 2004. - С. 37.

[37] Флоренський, П. А. Філософська антропологія / П. А. Флоренський // Собр. соч. в 2 т. - М.: 1990. - Т.2. - С. 34.

[38] Руссо, Ж.-Ж. Трактати / Ж.-Ж. Руссо. - М.: 1969. - С. 161.

[39] Там же. С. 284.

[40] Трьохсотріччя дому Романових. 1613-1913 / Репринтне Т66 відтворення ювілейного видання 1913 року. - М.: Современник, 1990. - С. 256, 284.

[41] Черних, А. І. По шляху до громадянського суспільства. Реформи 60-х років в Росії / А. І. Черних // Проблеми формування громадянського суспільства: зб. ст. - М.: РАН, Інс-т соціології, 1993. - С. 90.

[42] Там же.

[43] Бєлінський, В. Г. І.. зібр. соч. / В. Г. Бєлінський. - Т.10. - С. 214.

[44] Трьохсотріччя дому Романових. 1613-1913 / Репринтне Т66 відтворення ювілейного видання 1913 року. - М.: Современник, 1990. - С. 288.

[45] Там же. С. 292.

[46] Цит. по: Пушкарьов, С. Самоврядування і свобода в Росії. / С. Пушкарьов. - Франкфурт-на-Майні: Посів, 1985. - С. 60.

[47] Парамонов, В. Н. Проблеми альтернатив у вітчизняній історії ХІХ - ХХ століть. // В. Н. Парамонов, А. В. Калягін, Т. В. Коротаєва Земське самоврядування в Росії: зб. ст. - Самара: 1992. - С. 11.

[48] ??Трьохсотріччя дому Романових. 1613-1913 / Репринтне Т66 відтворення ювілейного видання 1913 року. - М.: Современник, 1990. - С. 292.

[49] Степанський, А. Д. Громадські організації в Росії на рубежі ХІХ - ХХ ст. / А. Д. Степанський. - М.: 1972. - С. 7, 13, 22.

[50] Єсін, Б. І. Історія російської журналістики (1703-1917): навчально-методичний комплект (Навчальний посібник; Хрестоматія; Теми курсових робіт) / Б. І. Єсін. - М.: Изд-во Флінта: Наука, 2000. - С. 67.

[51] Енгельгардт, М. А. Листи про землеробстві / М. А. Енгельгардт. - СПб: 1899. - С. 28-29.

[52] Гридчин, Ю. В. Громадянське суспільство в Росії напередодні кризи 1917 г. / Ю. В. Гридчин // Проблеми формування громадянського суспільства: зб. ст. - М.: РАН, Інс-т соціології, 1993. - С. 111

[53] Поппер, К. Відкрите суспільство та його вороги. Час лжепророків: Гегель, Маркс та інші оракули / К. Поппер. - М.: Фенікс, Міжнародний фонд Культурна ініціатива, 1992. - Т. 2.

[54] Библер, В. Шістдесятник назавжди (пост-ювілейне роздум про Булата Окуджави) / В. Біблер // Независимая газета. - 1994. - 9 липня. - С. 8.

[55] Ціолковський, К. Е. Космічна філософія / К. Е. Ціолковський. - М. : Ідлі, 2001. - С. 62.

[56] Крапивенский, С. Соціальна філософія / С. Крапивенский. - Волгоград: 1995. - С. 182.

[57] Дзялошинский, І. М. Методи діяльності ЗМІ в умовах становлення громадянського суспільства: навчальний посібник / І. М. Дзялошинский. - М.: Пульс, 2001. - С. 11.

[58] Гаджієв, К. С. Концепція громадянського суспільства: ідейні витоки та основні віхи формування / К. С. Гаджієв // Питання філософії. - 1991. - № 7. - С. 30.

[59] Шемакін, Ю. І. Семантика самоорганізуються / Ю. І. Шемакін. - М.: 2003. - С. 22.

[60] Шевченко, А. В. Інформаційна стійкість політичної системи. Монографія / А. В. Шевченко. - М.: Изд-во РАГС, «Кордон», 2004. - С. 28-29.

[61] Попов, В. Д. Соціальний психоаналіз в Росії: проблеми і перспективи / В. Д. Попов. - М.: 1997.

[62] Резник Ю. М. Громадянське суспільство як феномен цивілізації. Частина II. Теоретико-методологічні аспекти дослідження / Ю. М. Різник. - М .: Изд-во МГСУ «Союз», 1998. - С. 32.

[63] Горюнов, В. П. Теорія соціальної відносності. Методологічні проблеми побудови цілісної моделі суспільства. - М.: Академія управління, гуманітарний центр, кафедра філософії, 1993. - С. 27.

[64] Хабермас, Ю. Демократія. Розум. Моральність. (Московські лекції та інтерв'ю) / Ю. Хабермас. - М.: АТ «KAMI», 1995. - С. 28.

[65] Алексєєв, П. В. Філософія: підручник для ВНЗ / П. В. Панін, А. В. Алексєєв. - М.: Проспект, ТЕИС, 1996. - С. 369.

[66] Рац. М. Політика розвитку / М. Рац. - М.: Касталія, 1995. - С. 59.

[67] Сорос, Дж. Радянська система: до відкритого суспільства / Дж. Сорос. - М.: Политиздат, 1991.

[68] Поппер, К. Відкрите суспільство та його вороги. Культурна ініціатива / К. Поппер. - М.: одна тисяча дев'ятсот дев'яносто дві.

[69] Вебер, А. Б. Сталий розвиток як соціальна проблема / А. Б. Вебер. - М.: РАН, інститут соціології, 1999. - С. 59.

[70] Резник, Ю. М. Громадянське суспільство як феномен цивілізації / Ю. М. Різник. - М.: МГСУ «Союз», 1998. - С. 93-165.

[71] Там же. С. 379.

[72] Смелзер, Н. Соціологія / Н. Смелзер. - М.: 1996. - С. 525.

[73] Шевченко, А. В. Інформаційна стійкість політичної системи: Монографія / А. В. Шевченко. - М.: Изд-во РАГС, «Кордон». 2004. - С. 91, 95.

[74] Соловйов, В. С. Виправдання добра / В. С. Соловйов. - М.: Республіка, 1996. - С. 75.

[75] Там же. С. 86

[76] Там же. С. 78.

[77] Там же. С. 81.

[78] Там же С. 83.

[79] Мур, Дж. Принципи етики / Дж. Мур. - М.: Прогрес, 1984. - С. 66.

[80] Там же. С. 82-86.

[81] Канке, В. А. Філософія. Історичний і систематичний курс / В. А. Канке. - М.: Логос, Владос, Наука, 1997. - С. 201.

[82] Левицький, С. А. Свобода і відповідальність: «Основи органічного світогляду» і статті про солідаризм / С. А. Левицький. - М.: Посів, 2003. - С. 178.

[83] Лоський, Н. О. Бог і світове зло / Н. О. Лоський. - М.: 1994. - С. 287.

[84] Левицький, С. А. Свобода і відповідальність. С. 221.

[85] Цицерон, Марк Тулій Діалоги / М. Т. Цицерон. - М.: Наука, 1966. - С. 7.

[86] Там же. С. 87.

[87] Нерсесянц, В. С. Філософія права / В. С. Нерсесянц. - М.: Инфра М - Норма, 1997. - С. 40-41.

[88] Цицерон, М. Т. Діалоги. - С. 24.

[89] Цицерон, М. Т. Діалоги. - С. 22-26.

[90] Нерсесянц, В. С. Філософія права / В. С. Нерсесянц. - М.: Инфра М - Норма, 1997. - С. 20.

[91] Там же. С. 25.

[92] Там же. С. 28.

[93] Там же. С. 35.

[94] Там же. С. 43.

[95] Цит. по Трубецкой Е. Н. Лекції з енциклопедії права / Є. М. Трубецька. - М.: 1913. - С. 25.

[96] Цит. по Тихонравова, Ю. В. Основи філософії права / Ю. В. Тихонравов. - М.: Вісник, 1997. - С. 404.

[97] Цицерон, М. Т. Діалоги - С. 8.

[98] Букрєєв, В. І. Етика права: Від витоків етики і права до світогляду: навчальний посібник / В. І. Букрєєв, І. Н. Римська. - М.: Юрайт, 1998. - С. 17.

[99] Франк, С. Л. Духовні основи суспільства / С. Л. Франк. - М.: Республіка, 1992.

[100] Резник, Ю. М. Громадянське суспільство як феномен цивілізації. Теоретико-методологічні аспекти дослідження / Ю. М. Різник. - М.: Изд-во МГСУ «Союз», 1998. - Ч. 2 - С. 150-151.

[101] Резник, Ю. М. Громадянське суспільство як феномен цивілізації. Теоретико-методологічні аспекти дослідження / Ю. М. Різник. - М.: Изд-во МГСУ «Союз», 1998. - Ч. 2. - С. 149.

[102] Баранцев, Р. Г. Синергетика в сучасному природознавстві / Р. Г. Баранцев. - СПб. : 2002.

[103] Окінавская хартія глобального інформаційного суспільства // Дипломатичний вісник. - 2000. - № 8.

[104] Кастельс, М. Інформаційна епоха: економіка, суспільство, культура / М. Кастельс. - М.: 2000. - С. 30.

[105] Попов, В. Д. Соціальна информациология і журналістика: навчальний посібник / В. Д. Попов. - М.: РАГС, 2007. - С. 49.

[106] Панфьорова, В. В. Проблеми формування інформаційної культури в сучасному російському суспільстві / В. В. Панфьорова // Ломоносовський читання «Російська державність в XXI столітті і глобальні проблеми світового розвитку. Тез. доп. наук.-практ. конф. Москва, квітень 2003 р - М.: МАКС Пресс, 2004. - Т. 2. - С. 56-57.

[107] Доктрина інформаційної безпеки Російської Федерації // Російська газета. - 2000. - 28 верес.

[108] Професійна етика журналіста. Документи і довідкові матеріали / 4-е изд-е, з зрад. і додат. - М.: Медея, 2004. - С. 36.

Ю. Голіцинський
Вправа 2 | Вправа 32 | Вправа 41 | Вправа 43 | Вправа 50 | Вправа 55 | Вправа 74 | Вправа 78 | Вправа 80 | Вправа 95 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати