На головну

Етапи виконання дослідження

  1. V. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
  2. Адитивність цільової функції і етапи задачі
  3. Алгоритм виконання завдання
  4. Анкета дослідження проблем студентської сім'ї.
  5. В Англії після економічної концепції Дж. М. Кейнса кейнсіанство як напрямок економічної теорії пройшло ще два історичних етапи еволюції: неокейнсіанство і посткейнсіанство.
  6. В інфекційну лікарню госпіталізували лікаря-ветеринара з підозрою на бруцельоз. На підставі якого серологічного дослідження бактеріолог підтвердить або спростує ді-агноз?
  7. В інфекційну лікарню госпіталізували хворого з попереднім діагнозом "епідемічний поворотний тиф". Який матеріал, взятий від хворого, лікар направить на дослідження в першу чергу?

Кожне наукове дослідження від творчого задуму до остаточного оформлення наукової праці має власну специфіку, обумовлену цільовим призначенням, джерельною базою, методичним та інформаційним забезпеченням, обсягом та термінами виконання. Однак усі види наукових робіт мають спільні риси і містять універсальні для всіх робіт послідовні, але взаємопов'язані етапи виконання дослідження. Найчастіше дотримуються такої послідовності:

1) вибір теми наукового дослідження, об'єкту, предмету, гіпотези, мети та завдань дослідження;

2) складання попереднього плану;

3) пошук і накопичення необхідної наукової інформації з теми (бажано якнайповніше виявлення масиву літератури, яка у переважної більшості повинна бути за останні 3-5 років); складання бібліографії й робочої картотеки літератури;

4) вивчення, аналіз, систематизація і обробка матеріалів;

5) вибір методів дослідження, як інструментів здобуття фактичного матеріалу;

6) написання перших фрагментів, а потім - чорнового варіанту основної частини роботи;

7) написання вступу і висновків;

8) складання списку літератури; оформлення додатків;

9) редагування та оформлення роботи;

10) подання чорнового варіанту роботи викладачу;

11) усунення зауважень та доопрацювання роботи з урахуванням рекомендацій викладача;

12) чистове оформлення роботи;

13) підготовка до захисту і захист наукового дослідження.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   Наступна

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | Структура курсової роботи | Наприклад. | Мета дослідження. | Основна частина роботи. | Правила цитування та посилання на використані літературні джерела | Вимоги до оформлення курсової роботи | Захист курсової роботи | ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У РОБОТІ | Додаток Г |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати