Головна

джерела

  1. Electrical Sources - джерела електричної енергії
  2. I. Джерела римського права
  3. I. Джерела римського приватного права
  4. I.4. Джерела римського права
  5. А. Внутрішні джерела
  6. Аварійні джерела живлення
  7. Акустичні коливання. Джерела шуму в підземних умовах

1. Блок, А. Записники / А. Блок. - М.: Вагриус, 2000. - 157 с.

2. Бухарін, Н. І. Проблеми теорії та практики соціалізму / Н. І. Бухарін. - М: Политиздат, 1989. - 511 с.

3. Валентинов, М. Нова економічна політика і криза партії після смерті Леніна. Роки роботи у ВРНГ під час НЕП: Спогади / Н. Валентинов. - М.: Современник, 1991. - 365 с.

4. Воротніков, В. І. А було це так ...: з щоденника члена Політбюро ЦК КПРС / В. І. Воротніков. - 2-е вид., Доп. - М.: Кн. і бізнес, 2003. - 636 с.

5. Горбачов, М. С. Моральні уроки XX в. / М. Горбачов, Д. Ікеда. - М.: Изд-во Московського ун-ту, 2011. - 233 с.

6. Горбачов, М. С. Жовтень і перебудова: революція продовжується / М. С. Горбачов. - М.: Политиздат, 1987. - 62 с.

7. Горбачов, М. С. Перебудова і нове мислення для нашої країни і всього світу / М. С. Горбачов. - М.: Изд-во політичної літератури, 1988. - 270 с.

8. Горбачов, М. С. По дорозі рішучих перетворень: Виступ на Президентській раді СРСР 27 березня 1990 г. / М. С. Горбачов. - М.: Политиздат, 1990. - 14 с.

9. Горбачов, М. С. Зрозуміти перебудову: чому це важливо зараз / М. С. Горбачов. - М.: Альпина Бізнес Букс, 2006. - 399 с.

10. Горький, М. Несвоєчасні думки: нотатки про революцію і культурі / М. Горький. - СПб. : Азбука-классика, 2008. - 220 с.

11. Декрети Радянської влади. Т. I. 25 жовтня 1917 р.-16 березня 1918 г. - М.: Держ. вид-во політ. літератури, 1957. С. 12-16, 17-20, 39-41, 341-344.

12. Денікін, А. І. Крах влади і армії. Лютий - вересень 1917 Ч. 1; Боротьба генерала Корнілова. Серпня 1917 р - квітень 1918 Ч. 2. - М., 2010. - 829 с.

13. Доповідь М. С. Хрущова про культ особи Сталіна на XX з'їзді КПРС. Документи / Відп. ред. К. Аймермахер; Упоряд .: В. Ю. Афіані (відп. Упоряд.) Та ін. - М.: РОССПЕН, 2002. - 109 с.

14. Долгоруков, П. Д. Велика розруха: спогади засновника партії кадетів, 1916-1926 рр. / П. Д. Долгоруков. - М.: Центрполиграф, 2007. - 366 с.

15. Історія Батьківщини в документах, 1917-1993 рр. Ч. 1. 1917-1920 рр. Хрестоматія для учнів ст. кл. середовищ. шк. / Упоряд. Г. В. Клокова. - М.: ІЛБІ, 1994. - 224 с.

16. Історія Батьківщини в документах, 1917-1993 рр. Ч. 2. 1921-1939 рр. Хрестоматія для учнів ст. кл. середовищ. шк. / Упоряд. Г. В. Клокова. - М.: ІЛБІ, 1994. - 198 с.

17. Історія Батьківщини в документах, 1917-1993 рр. Ч. 3. 1945-1993 рр. Хрестоматія для учнів ст. кл. середовищ. шк. / Упоряд. Г. В. Клокова. - М.: ІЛБІ, 1994. - 198 с.

18. Історія Батьківщини в документах, 1917-1993 рр. Ч. 4. Сер. 1940-х-поч. 1990 рр. Хрестоматія для учнів ст. кл. середовищ. шк. / Упоряд. Г. В. Клокова. - М.: ІЛБІ, 1994. - 224 с.

19. Керенський, А. Ф. Втрачена Росія / А. Ф. Керенський; [Упоряд., Вступ. ст., примеч. Т. Ф. Прокопова]. - М.: Вагриус, 2007. - 538 с.

20. Керенський, А. Ф. Росія на історичному повороті: мемуари / А. Ф. Керенський. - М.: Изд. Центр «Терра», 1996. - 508 с.

21. Микита Хрущов. 1964 р .: стенограми пленуму ЦК КПРС і інші документи / упоряд .: А. Н. Артизов і ін. - М.: Междунар. фонд «Демократія»: Материк, 2007. - 572 с.

22. Від відлиги до застою: Зб. спогадів колишніх партійних і державних діячів / Укладач Г. В. Іванова; предисл. В. І. Новикова. - М.: Сов. Росія, 1990. - 254 с.

23. Програмні документи політичних партій і організацій: Хрестоматія / ІНІСН, [АН СРСР], Моск. обл. пед. ін-т ім. Н. К. Крупської; [Відп. ред. М. В. Рубан] - М. : ІНІСН, 1990. - 284 с.

24. Сторінки історії КПРС. Факти, проблеми, уроки: Збірник [Упоряд. В. К. Горев и др.]; Під ред. В. І. Купцова. Кн. 2. - М.: Вища школа, 1989. - 703 с.

25. Троцький, Л. Д. Сталінська школа фальсифікацій / Л. Д. Троцький - М: Наука, 1990. - 331 с.

26. Хрущов, Н. С. Спогади: вибрані фрагменти / Н. С. Хрущов. - М.: Вагриус, 2007. - 509 с.

27. Хрущов, Н. С. Два кольори часу: документи з особистого фонду Н. С. Хрущова: в 2 т. / Уклад. М. Ю. Прозуменщіков [и др.]; гл. ред. Н. Г. Томіліна. - М.: Міжнародний фонд «Демократія», 2009. - 562 с.

28. Хрущов, Н. С. Про культ особистості і його наслідки: Виступ Першого секретаря ЦК КПРС тов. Н. С. Хрущова на XX з'їзді ЦК КПРС 25 февр. 1956 г. - М.: Изд-во Агентства друку «Новини», 1989. - 54 с.

29. Чернов, В. М. Велика російська революція: спогади голови Установчих зборів, 1905-1920 рр. / В. Чернов; [Пер. з англ. Е. А. Каца]. - М.: Центрполиграф, 2007. - 428 с.

30. Чуєв, Ф. І. Сто сорок бесід з Молотовим. Із щоденника Ф. Чуєва / Ф. І. Чуєв. - М.: Изд. центр «Терра», 1991. - 604 с.

31. Шереметєва, О. Г. Щоденник і спогади / О. Г. Шереметьєва. - М.: Індрік, 2005. - 206 с.

література

 
I. У галузі продуктивності праці | II. В області будівництва промисловості | III. В області будівництва сільського господарства | І. В. Сталін. Запаморочення від успіхів. | Тема 4. СРСР після смерті Сталіна (1953-1957 рр.). | Зі статті Ф. Бурлацький «Після Сталіна. | І особистості | Приблизний перелік питань до підсумкового іспиту | Оцінка відповіді студента на іспиті | Додаткова |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати