На головну

Методичні рекомендації для підготовки до семінару

  1. I. Загальна характеристика СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ У ЗИМОВОМУ універсальний БОЮ
  2. I. Психологічні умови ефективності бойової підготовки.
  3. II. Методичні вказівки для студентів по виконанню індивідуальних завдань
  4. II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  5. II. Мета самопідготовки.
  6. II. Мета самопідготовки.
  7. II. Мета самопідготовки.

«Росія непівської (1921-1929 рр.)»

20-і рр. - Складний період післяжовтневої історії, коли неодноразово і гостро постало питання про вибір шляхів суспільного розвитку в рамках усталеного політичного режиму. Це час прийняття нової економічної політики, яка змінила «військово-комуністичне» наступ на старе суспільство.

Підготовку до першого питання студенту необхідно почати з характеристики економічного становища Росії після закінчення громадянської війни, а також вивчити зміст політики військового комунізму, визначити причини сильного громадського спротиву реалізації даної політики. Крім того, аналіз ряду документів (20, 22) допоможе студенту уявити окремі епізоди життя країни в 20-і рр., передати складну обстановку тих років, моральну атмосферу в суспільстві, побутові замальовки.

У вітчизняній історичній науці початком нової економічної політики вважається 1921 р Рік закінчення непу істориками точно не визначений. Одні дослідники пов'язують завершення нової економічної політики з «великим переломом» (1928-1929 рр.), Встановленням нового планового господарства. Інші - вважають, що механізми непу згорталися поступово і проіснували аж до 1937 р У зв'язку з цим, студенту слід вивчити різні авторські концепції (В. Попов, Н. Шмельов та ін.), А також позначити етапи розвитку, причини прийняття та згортання нової економічної політики, охарактеризувати зміст і методи її проведення, порівняти політику воєнного комунізму і непу.

В процесі самопідготовки студенту необхідно усвідомити, що неп - складна господарська система в умовах багатоукладної російської економіки, внутрішньо суперечлива, не цілком послідовна, зі своїми досягненнями, невдачами, поруч економічних криз. Документальні матеріали (20-24) дадуть студенту уявлення про важливі сторони життя в країні. Аналіз даних джерел дозволить охарактеризувати не тільки обстановку початку 20-х рр., А й причини введення нової економічної політики, комплекс заходів її складових, різні погляди на суть і перспективи непу, передати атмосферу дискусії в партії і суспільстві навколо долі нової економічної політики. Крім того, студенту слід відповісти на наступні питання. Чому неп, настільки успішно вивів СРСР на міцну дорогу «руху до соціалізму», так поспішно завершився на рубежі 20-30-х рр., Що не проіснувавши і десятка років? Чому комуністична партія виявилася неспроможною очолити неп як принципово новий шлях до соціалізму?

Вивчення другого питання важливо почати з виявлення передумов об'єднання радянських республік, а також спірних проблем, що проявилися в партії більшовиків, щодо принципів державного будівництва. У чому полягали основні відмінності позиції В. І. Леніна від ідеї утворення нової держави І. В. Сталіна? Аналіз документальних джерел (23, Конституція РРФСР, Конституція СРСР) допоможе студенту позначити протиріччя, які були закладені при створенні Радянського Союзу. Враховувалися чи особливості соціально-економічного та культурного розвитку республік під час прийняття Конституції СРСР? Які проблеми створила склалася система відносин між союзними республіками і центром?

аналіз документа № 24 «Лист до з'їзду В. І. Леніна» дозволить студенту простежити еволюцію політичної доктрини лідера, виявити витоки боротьби за владу в СРСР. На що були спрямовані особисті оцінки й політичні поради В. І. Леніна? Чи були враховані його рекомендації соратниками? Що побачив В. І. Ленін після приходу до влади через п'ять років, і як він пропонував з цим впоратися? Які наслідки могло б мати прийняття ленінських пропозицій XII з'їздом, як це вплинуло б на долю країни?

На закінчення слід визначити характер і зміст системи державного управління, що склалася до 1929 року, а також відповісти на наступне питання: точка зору якого політичного лідера стала взяти гору в керівництві країною?

Тема 3. Сталінська політична система в СРСР (1927-1953 рр.)

мета: Простежити процес встановлення радянського тоталітарного режиму в 1927-1953 рр.

завдання:

· Дати визначення поняття «тоталітаризм»;

· Охарактеризувати зміст і методи утвердження тоталітарного режиму;

· Виявити особливості ідеології сталінізму;

· Визначити основні етапи політичної і державної діяльності Й. Сталіна;

· Простежити характер взаємодії влади і суспільства в умовах тоталітарного режиму;

· Визначити наслідки сталінізму.

Питання для обговорення:

1. Сутність тоталітаризму.

2. Формування і утвердження тоталітарного політичного режиму.

3. Апогей і наслідки сталінізму: СРСР в 1927-1953 рр.
К. Е. Баженова | Навчально-методичний посібник | ВСТУП | ЧАСТИНА I | СЕМІНАРИ. | Практична робота № 1 | Додаткова | Інформаційні мережеві ресурси | СРСР після смерті Сталіна (1953-1957 рр.). | джерела |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати