На головну

ЗАНЯТТЯ 2.1.3

  1. Друге заняття лабораторної роботи №1
  2. Допустимі рівні бактеріального обсіменіння повітряного середовища приміщень ЛПО і аптек в залежності від їх функціонального призначення і класу чистоти (СанПіН 2.1.3.2630-10)
  3. Е заняття
  4. Е заняття РОБОТА З чакри
  5. Завдання на наступне заняття
  6. Завдання на наступне заняття
  7. Завдання на наступне заняття

ТЕМА:Адсорбція сильних електролітів. Ионообменная адсорбція.

МЕТА ЗАНЯТТЯ:вивчити закономірності адсорбції сильних електролітів, вплив ряду факторів на адсорбцію іонів з розчину і ознайомитися з хроматографічним методом поділу сумішей іонів.

ЗНАЧЕННЯ досліджуваної теми:Адсорбція на твердих тілах широко застосовується у фармацевтичній промисловості як стадія технологічного процесу при очищенні синтетичних препаратів, а також використовується в фарманалізе.

Знання впливу різних чинників на величину адсорбції з розчинів твердими адсорбентами дозволяє регулювати адсорбційні процеси, що лежать як в основі багатьох технологічних операцій, так і в основі взаємодії лікарських і токсичних речовин з системами організму.

Теоретичні питання.

1. Еквівалентна і виборча адсорбція сильних електролітів.

2. Правило Панета-Фаянсу.

3. Ионообменная адсорбція.

4. Іоніти. Класифікація іонітів.

5. Застосування іонітів в фармації.

6. Основи хроматографії. Роль М. С. Кольори в створенні хроматографічного методу аналізу.

7. Класифікація хроматографічних методів за технікою виконання і за механізмом процесу.

8. Застосування хроматографії для одержання й аналізу лікарських речовин.

9. Явище змочування. Інверсія змочування.

 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК | П Р Е Д М О В А | Перелік компетенцій в процесі освоєння дисципліни | ПО КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ | ЗАНЯТТЯ 2.1.1. | Лабораторна робота №1. | ЗАНЯТТЯ 2.1.2. | Навчальні завдання. | Завдання для самостійного рішення. | Методика проведення експерименту. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати