На головну

Метод граничних і номінальних значень

  1. I метод.
  2. I. Методика бухгалтерського обліку
  3. I. МЕТОДОЛОГІЯ
  4. I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ
  5. II метод.
  6. Ii. Методики зовнішньої іммобілізації
  7. II. Методичні вказівки для студентів по виконанню індивідуальних завдань

(Імовірнісний метод)

Цей метод використовується в тих випадках, коли є достатньо велика кількість модифікацій даної продукції, що дозволяє використовувати апарат математичної статистики, тому сам метод іноді ще називають методом статистичної обробки проектів або імовірнісним методом.

Основу методу граничних і номінальних значень становить посилка, що важливість властивості характеризується ступенем наближення номінального (середнього) значення показника якості до його граничного значення. Серед усіх властивостей вироби завжди прагнуть наблизити до граничних значень найбільш важливі, що визначають властивості. Тому на основі статистичної обробки показників якості існуючих виробів одного призначення можна отримати значення вагомості Mi окремих показників. Як один із способів величини Mi можна отримати наступним чином.

якщо  є деяка функція, що показує ступінь наближення показника Pi до показника Piб, Його відносну оцінку, то

.

наближене значення Mi обчислюється як середнє арифметичне при обробці досить великої кількості виробів або проектів. При цьому за основу приймається наступна формула:

,

де L - Загальна кількість модифікацій даної продукції або загальна кількість проектів;

Kil - Відносний показник якості i-го властивості в l-му виробі або проект.

Гідність цього методу полягає в можливості враховувати думки дуже великого числа проектувальників, не вдаючись до безпосереднього контакту з ними. Недоліком методу є порівняно велика трудомісткість розрахунків.

Метод граничних і номінальних значень показників якості продукції при знаходженні параметрів їх вагомості може використовуватися при наявності граничних значень показників Piпр. і відомих даних про номінальних (середніх статистичних) значеннях показників Piн. При проведенні комплексної оцінки рівня якості продукції за допомогою середнього зваженого арифметичного і геометричного показників параметри вагомості оцінюваних властивостей рекомендується розраховувати за такими формулами, відповідно:

а) ;

б) .

 
Цілі і завдання кваліметрії | Основні принципи кваліметрії | Алгоритм визначення рівня якості продукції | Базовий зразок продукції. Базові значення показників якості | Методи вимірювання (оцінки) властивостей об'єктів | Диференціальний метод оцінки рівня якості продукції | Комплексний метод оцінки рівня якості продукції | Комплексна оцінка якості за допомогою | Алгоритм комплексної оцінки якості продукції | Змішаний метод оцінки рівня якості продукції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати