На головну

Комплексний метод оцінки рівня якості продукції

  1. I метод.
  2. I. Витрати виробників продукції
  3. I. Методика бухгалтерського обліку
  4. I. МЕТОДОЛОГІЯ
  5. I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ
  6. II метод.
  7. II. ГЕНЕТИКА забарвлення і ЯКОСТІ ШЕРСТІ РІЗНИХ ПОРІД СОБАК

При оцінці рівня якості складної продукції доводиться враховувати велику кількість одиничних показників. Це ускладнює прийняття однозначного рішення про рівень якості різних примірників оценівамой продукції, оскільки при диференційованому зіставленні показників з базовими дуже часто в цих умовах виникають тупикові ситуації, подібні до описаної вище (див. Шостий випадок диференціальної оцінки рівня якості). У всіх подібних ситуаціях представляється доцільним оцінювати рівень якості продукції одним числом, яке виходить в результаті об'єднання обраних одиничних показників якості в один комплексний (узагальнений) показник і таким чином перейти до комплексному методу оцінки рівня якості продукції. рівень якості К комплексним методом визначається відношенням узагальненого показника якості оцінюваної продукції Qоц. до узагальненим показником базового зразка Qбаз., Тобто

.

Вся складність комплексної оцінки рівня якості полягає в забезпеченні необхідної адекватності узагальненого показника якості. Для того, щоб забезпечити потрібну достовірність оцінки рівня якості комплексним методом, необхідно в достатній мірі обгрунтувати використовуваний комплексний (узагальнений) показник якості. При цьому продукції більш високої якості має відповідати більше (в деяких випадках менше) значення комплексного показника і найбільше (в деяких випадках найменше) значення останнього повинно відповідати найкращою продукції. Комплексні показники якості, що задовольняють цій умові, називаються заможними. Вибору того чи іншого комплексного (узагальненого) показника якості обов'язково повинен передувати глибокий, всебічний аналіз з точки зору його спроможності.

Узагальнений показник якості, який акумулює в собі всі виділені поодинокі (групові комплексні) показники якості продукції і використовується для комплексної оцінки рівня якості продукції в цілому може бути представлений одним із таких способів:

1) головним показником якості, відображає основне призначення продукції;

2) інтегральним показником якості продукції;

3) середнім зваженим показником якості продукції;

4) узагальненим показником, що базуються на принципах теорії «розпізнавання образів».

Розглянемо кожен з цих способів вираження комплексного узагальненого показника якості окремо.

11.2.1. Комплексна оцінка якості за допомогою головного узагальненого показника

У всі випадках, коли є принципова можливість виявлення об'єктивних взаємозв'язків між враховуються одиничними показниками якості Pi (I = 1, 2, 3, ..., n) і узагальненим показником якості продукції, що оцінюється Q, слід прагнути до визначення функціональної залежності між показниками, яку в найбільш загальному вигляді можна представити таким чином:

Q = f (P1, P2, ..., Pi, ..., Pn, N).

Вид залежності може визначатися будь-яким з можливих методів, в тому числі і експертним.

 
Соколовський, С. С. | Вступ | Кваліметрія як наука. Передумови виникнення кваліметрії | Предмет вивчення кваліметрії | об'єкти кваліметрії | Цілі і завдання кваліметрії | Основні принципи кваліметрії | Алгоритм визначення рівня якості продукції | Базовий зразок продукції. Базові значення показників якості | Методи вимірювання (оцінки) властивостей об'єктів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати