На головну

П Р Е Д М О В А

Навчально-методичний посібник з курсу колоїдної хімії підготовлено з метою методичного забезпечення самостійної роботи студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету.

Посібник містить тематичні плани лекцій та практичних занять, список основної та додаткової літератури, завдання для студентів, приклади розв'язання типових задач, прописи лабораторних робіт, список тем реферативних робіт, теми курсових робіт, розрахункові формули за темами, довідкові матеріали, питання до іспиту.

У методичних вказівках для студентів вказані мета і значення досліджуваної теми, вказані теоретичні питання, які повинні бути вивчені студентами при підготовці до заняття, наведені вирішення основних типів завдань, умови задач для домашнього рішення.

Зміст керівництва включає прописи лабораторних робіт, з вмістом яких студенти знайомляться при підготовці до заняття. У тексті лабораторної роботи є питання до кожного досвіду, а також контрольні питання, за якими проводиться співбесіда при захисті звіту.

При підготовці до контрольних робіт студент може ознайомитися з прикладом варіанту контрольної роботи, які дані в завданні для студентів.

У навчально-методичному посібнику наведено основні розрахункові формули за темами, що значно полегшує самостійне рішення задач студентами. У посібнику також наведені основні довідкові дані.

В кінці посібника є перелік тем реферативних і курсових робіт. Реферативні роботи заслуховуються на занятті, а курсова робота, яку виконують студенти, які займаються на добре і відмінно, - на підсумковій конференції. Теми курсових робіт профілізовану і затверджені на спільному засіданні кафедр загальної та біоорганічної хімії та кафедри фармацевтичної технології.

Завершується навчально-методичний посібник переліком питань до підсумкового іспиту з курсу фізичної та колоїдної хімії.
ПО КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ | ЗАНЯТТЯ 2.1.1. | Лабораторна робота №1. | ЗАНЯТТЯ 2.1.2. | Навчальні завдання. | Завдання для самостійного рішення. | Методика проведення експерименту. | ЗАНЯТТЯ 2.1.3. | Навчальні завдання. | Методика проведення експерименту. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати