Головна

Тест рангової кореляції Спірмена; 6) тест Глейзера

2) t-критерій Ст'юдента;

3) F-критерій Фішера;

4) мультиколінеарність;

Тест Голфреда-Квандта;

А___ Б___

1.37. Для рівняння перевіряється, чи перевищує r2 те значення, яке може бути отримано випадково [А] або не перевіряється [Б] критеріями

1) t-критерій Ст'юдента;

2) F-критерій Фішера;

3) тест рангової кореляції Спірмена;

Тест Голфреда-Квандта;

Тест Глейзера;

6) тест на мультиколінеарність;

Коефіцієнт парної кореляції.

А___ Б___

1.38. Для оцінки надійності коефіцієнта кореляції використовують [А] або не використовують [Б] наступні критерії або тести

1) t-критерій Ст'юдента;

2) F-критерій Фішера;

3) тест рангової кореляції Спірмена;  46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   Наступна

Економічна інтерпретації лінійних моделей множинної регресії | Узагальнені економетричні моделі в економіко-математичному моделюванні | Залежна змінна для такої моделі розглядається як ендогенна змінна, а незалежні змінні - як екзогенні. | Сутність динамічних процесів в економіці | Аналіз часових рядів економічних показників і побудова економетричних моделей динаміки | Авторегресійні моделі в аналізі динаміки економічних процесів і їх прогнозуванні | Альтернативні прості тест-завдання | Альтернативні, побудовані за принципом класифікації і подвійної альтернативи | Г) відношенням величини максимальних втрат від даного виду діяльності до деякої бази порівнянь. | В) ймовірність того, що втрати по проекту виявляться більшими за граничний катастрофічний рівень (вартість майна підприємця). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати