На головну

Альтернативні прості тест-завдання

  1. Альтернативні, побудовані за принципом класифікації і подвійної альтернативи
  2. Бухгалтерські записи (проводки) - прості та складні.
  3. Річного хлопчика доставили у лікарню у стані асфіксії. У гортані лікар виявив жовто-сірі плівки, які закрили простір гортані. Для якого захворювання характерні такі ознаки?
  4. Розв'язання найпростіших тригонометричних рівнянь
Обведіть правильну відповідь, визначену літерою під запитанням: 1.1. Твердження «На ідеї моделювання по суті базується будь-який метод наукового пізнання як теоретичний, так і експериментальний» А) правильне Б) неправильне 1.2. Економіко-математичне моделювання - це комплекс економічних і математичних дисциплін. А) так Б) ні 1.3. Система - це модель прийняття управлінських рішень. А) так Б) ні   1.4. Модель - це оригінал, яким управляємо або повинні управляти. А) так Б) ні 1.5. Твердження «низько структуровані проблеми, вони пов'язані з розробкою довгострокових напрямів дій, які висвітлюють багато аспектів у діяльності підприємств. У цьому разі важко або майже неможливо описати математичні зв'язки. Ці проблеми вирішуються переважно з використанням методології системного аналізу». А) правильне Б) неправильне 1.6. Твердження «Розв'язати оптимізаційну задачу - вирішити питання математичної доцільності й прийняти управлінські рішення». А) правильне Б) неправильне   1.7. Економіко-математичні моделі оптимізації містять одну цільову функцію, в якій основною є ефективність виробництва, і систему обмежень, куди входять чинники, у сфері яких модель не втрачає своєї практичної цінності. А) так Б) ні      
  46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   Наступна

Сутність мультиколінеарності, напрями її виявлення | Парна лінійна регресія | Сутність кількісного регресійного аналізу | Напрями побудови лінійної моделі множинної регресії | Критерії оцінки адекватності лінійної моделі множинної регресії | Економічна інтерпретації лінійних моделей множинної регресії | Узагальнені економетричні моделі в економіко-математичному моделюванні | Залежна змінна для такої моделі розглядається як ендогенна змінна, а незалежні змінні - як екзогенні. | Сутність динамічних процесів в економіці | Аналіз часових рядів економічних показників і побудова економетричних моделей динаміки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати