На головну

функція розподілу

  1. F52 8. Інша сексуальна дисфункція, не обумовлена ??органічним порушенням або хворобою.
  2. III. Робота з функціями Бази даних
  3. V. Квадратична функція.
  4. VIII. СХЕМА РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ВИДАМИ РОБОТИ
  5. А.3 Функція Растригина (Rastrigin)
  6. Аналіз розподілу і використання чистого прибутку
  7. Безпека шифрів, заснованих на односпрямованих хеш-функціях

Повний опис випадкової величини дає також функція розподілу.

визначення: Функцією розподілу дискретної випадкової величини Хназивається функція F (x), яка визначає для кожного значення х ймовірність того, що випадкова величина Х прийме значення, менше х:

F (x) = Р (Х <х)

Геометрично функція розподілу інтерпретується як імовірність того, що випадкова величина Х прийме значення, яке зображується на числової прямої точкою, що лежить лівіше точки х.

Властивості функції розподілу:

1) 0? F (x) ?1;

2) F (x) - неубутна функція на (-?; + ?);

3) F (x) - неперервна зліва в точках х = xi (I = 1,2, ... n) і неперервна в усіх інших точках;

4) F (-?) = Р (Х <-?) = 0 як ймовірність неможливого події Х <-?,

F (+ ?) = Р (Х <+ ?) = 1 як ймовірність достовірної події Х <-?.

Якщо закон розподілу дискретної випадкової величини Х задано в вигляді таблиці:

x x1 x2 х3  ... хn
p р1 р2 р3  ... рn

то функція розподілу F (x) визначається формулою:

0 при х? x1,

р1 при x1<Х? x2,

F (x) = р1 + р2 при x2<Х? х3

... ... ...

1 при х> хn.


Її графік зображений на рис.2:

рис.2

 
Дискретної випадкової величини, закон Пуассона. | Рішення | Рівномірний закон розподілу | Показовий (експонентний) закон розподілу | Нормальний закон розподілу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати