На головну

Лекція N 8 прагматичний аспект ПЕРЕКЛАДУ

  1. АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ об'єктивації ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
  2. аспекти якості
  3. Аспекти психолого-педагогічної діяльності
  4. аспекти емоцій
  5. аспекти емоцій
  6. види перекладу
  7. Зовнішньополітичні аспекти історії Великої Вітчизняної війни

Ми з вами вже знаємо, що мовний знак має не тільки семантикою (відношення до позначається) і синтактикою (відношення до інших знаків), але і прагматикою (ставленням до користуються мовою). Знаки мови можуть виробляти на людей певне враження (позитивне, негативне або нейтральне), надавати на них якийсь вплив, викликати ту чи іншу реакцію, Здатністю надавати на читача або слухача певний прагматичний вплив (інакше: комунікативний ефект) володіє і будь-яке висловлювання, і будь-який текст, Характер такого впливу визначається трьома основними факторами. По-перше, це - зміст висловлювання. Зрозуміло, що ваша реакція на повідомлення про смерть близької вам людини буде інший, ніж звістка про те, що ви виграли сто тисяч рублів. По-друге, сприйняття повідомлення залежить від характеру складових висловлювання знаків. Одне і те ж повідомлення може бути по-різному оформлено. К. Чуковський звертав увагу на велику різницю між пропозиціями «златокудрих діва, чому ти тремтиш» і «Руда дівка, чого ти трясешься». Мовець відбирає мовні засоби при побудові висловлювання відповідно до свого наміром зробити певний вплив. По-третє, прагматичне вплив висловлювання залежить від сприймає його рецептора. Повідомлення про загибель якоїсь людини неоднаково сприймається його близькими, випадковими знайомими або абсолютно сторонніми людьми. З цього факту випливає важливі

ний висновок, що прагматичне вплив, яке визначається змістом і формою висловлювання, може реалізуватися неповністю або взагалі не реалізуватися по відношенню до якогось типу рецептора. Таким чином, можна говорити, що висловлювання має прагматичним потенціалом, який по-різному реалізується в конкретних актах комунікації. Аналіз змісту і форми тексту дозволяє визначити цей потенціал, але це ще не визначає характер реального впливу тексту на різних рецепторів.

Будь-яке висловлювання створюється з метою отримати якийсь комунікативний ефект, тому прагматичний потенціал становить найважливішу частину змісту висловлювання. Звідси випливає висновок, що і в тексті перекладу важливу роль відіграє його прагматика. А, отже, перекладачеві необхідно піклуватися про досягнення бажаного впливу на рецептора в залежності від мети перекладу, або відтворюючи прагматичний потенціал оригіналу, або видозмінюючи його. Вивчення прагматичних аспектів перекладу становить тому одну з центральних завдань теорії перекладу.

Слід підкреслити, що співвідношення між прагматикою оригіналу і перекладу може бути різним, і прагматична адекватність перекладу необов'язково полягає в збереженні прагматики вихідного тексту. Німецький переводоведов А. Нойберт запропонував розрізняти чотири типи прагматичних відносин при перекладі від найвищої переводимости в прагматичному сенсі до фактичної неможливості відтворити прагматику оригіналу в перекладі. Така градація встановлюється в залежності від характеру тексту оригіналу. Найбільш повно передається прагматична спрямованість оригіналу, що має однаковий прагматичний інтерес і для читачів перекладу (наприклад, науково-технічна література). Досить успішно зберігається прагматичний потенціал оригіналів, створених спеціально для перекладу (інформаційні та інші матеріали, призначені для іноземної аудиторії). З істотними обмеженнями можлива прагматична адекватність при перекладі творів художньої літератури, які орієнтовані на вихідного рецептора, але мають що сказати і всім людям. І, нарешті, оригінали, специфічно

спрямовані на членів даного мовного колективу і не мають ніякого відношення до рецепторів перекладу (законодавчі документи, суспільно-політична та економічна періодика, різні оголошення та ін.), взагалі не можуть бути передані прагматично адекватно. Нагадаємо, що мова йде не про якість перекладу, а лише про однакову реакцію читачів оригіналу і перекладу. Досягнення такого рівності не є обов'язковою метою будь-якого перекладу, а в деяких випадках вона принципово недосяжна, внаслідок особливостей рецепторів перекладу, неможливості визначити реакцію рецепторів оригіналу і ряду інших причин.

У сучасному перекладознавстві існує напрямок повністю звільняє перекладача від орієнтації на прагматику оригіналу. Прихильники концепції, іменованої «Скопос-теорією», вважають, що єдине завдання перекладача полягає в створенні такого тексту мовою перекладу, який забезпечував би досягнення мети, поставленої замовником, в чиїх інтересах робиться переклад. Заради досягнення цієї мети перекладач, який добре знає, якими засобами ця мета може бути досягнута в іншій культурі, створює відповідає таким вимогам текст без оглядки на оригінал. Тому в деяких випадках переклад може бути близький до оригіналу, а в інших істотно відрізнятися від нього. Можна навіть уявити таку ситуацію, коли оригінал взагалі відсутній, і перекладач самостійно створює текст, необхідний для досягнення поставленої мети.

Ми вже говорили про те, що мета перекладу становить важливий компонент перекладацької ситуації. Однак мова йшла про вплив такої мети на вибір стратегії перекладача, а не про реальний її досягненні як єдиному критерії правильності перекладу. З одного боку, бажана мета може не бути досягнута з якихось причин, не пов'язаних з якістю перекладу. З іншого боку, у багатьох випадках максимально можлива близькість до оригіналу є головною вимогою до перекладу. Згадаймо, що переклад призначається для повноправною заміни оригіналу і обгрунтованість такої заміни досягається на одному з рівнів еквівалентності. При цьому перекладач прагне виходити з прагматичного потенціалу, а не зі свого

особистого ставлення до правильності або доречності вихідного повідомлення.

У ряді випадків еквівалентну відтворення змісту оригіналу забезпечує і передачу в перекладі прагматичного потенціалу. Однак приналежність рецептора перекладу до іншого мовного колективу, до іншої культури нерідко призводить до того, що еквівалентний переклад виявляється прагматично неадекватним. В цьому випадку перекладачеві доводиться вдаватися до прагматичної адаптації перекладу, вносячи в свій текст необхідні зміни. У перекладацькій практиці найбільш часто використовуються чотири види подібної адаптації.

Перший вид прагматичної адаптації має на меті забезпечити адекватне розуміння повідомлення рецепторами перекладу. Орієнтуючись на «усередненого» рецептора, перекладач враховує що повідомлення, цілком зрозуміле читачам оригіналу, може бути незрозумілим читачами перекладу, внаслідок відсутності у них необхідних фонових знань. У таких випадках перекладач найчастіше вводить в текст перекладу додаткову інформацію, заповнюючи відсутні знання. Іноді це не вимагає значних доповнень. Наприклад, нерідко в поясненнях потребують згадуються в оригіналі назви різного роду географічних і культурно-побутових реалій. При перекладі на російську мову географічних назв типу американських Massachusetts, Oklahoma, Virginia, канадських Manitoba, Alberta або англійських Middlesex, Surrey тощо., Як правило, додаються слова «штат, провінція, графство», що вказують, що позначають ці назви, щоб зробити їх зрозумілими для російського читача: штат Массачусетс, провінція Альберта, графство Міддлесекс і т.п. Додавання пояснювальних елементів може знадобитися і при передачі назв установ, фірм, друкованих видань тощо Візьмемо, наприклад, пропозиція «Newsweek reports a new reshuffle in the government». Англійському читачеві сама форма слова «Newsweek» говорить про те, що мова йде про щотижневому журналі. У російській перекладі ця назва потребуватиме поясненні: «Як повідомляє журнал« Ньюсуїк »в уряді знову відбулися перестановки».

Аналогічні додавання забезпечують розуміння назв всіляких реалій, пов'язаних з особливостями життя і

побуту представників іншої культури. У романі Дж. Селінджера «Над прірвою в житі» герой розповідає, як їх годували в школі: «... for desert you got Brown Betty, which nobody ate ...». Зрозуміло, що в перекладі не можна просто повідомити, що в школі пригощали якийсь «рудої Бетті», не займалися же вони там людожерством. У перекладі читаємо: «... на солодке - 'руду бетті', пудинг з патокою, тільки його ніхто не їв». Повідомлення додаткової інформації може спричинити за собою і більш істотну адаптацію тексту. В англійській газеті йдеться, що «The prime-minister addressed the people from the window of No. 10 ». Кожен англієць знає, що в будинку номер десять по вулиці Даунінг-стріт знаходиться резиденція прем'єр-міністра Англії. У перекладі це пропозиція есплікується: «Прем'єр-міністр звернувся до присутніх з вікна своєї резиденції».

Ось ще один приклад подібної прагматичної адаптації. У романі англійського письменника Дж. Брейна «Путь наверх» герой, дивлячись на групу робітників, розмірковує: «It was Friday and soon they will go and get drunk. Ahd now they pretended that it was Monday and even Thursday and that they had no money ». Для російського читача, який отримує платню один або два рази на місяць (якщо він взагалі її отримує), на відміну від англійця, якому платять щоп'ятниці, може бути незрозуміло, чому саме четвер виявляється самим безгрошовим днем. У перекладі це пояснюється: «Була п'ятниця, день получки, і скоро вони підуть і нап'ються. А поки вони робили вигляд, що сьогодні понеділок або навіть четвер і що у них немає грошей ».

У деяких випадках адекватне розуміння повідомлення рецептором перекладу може бути досягнуто шляхом опущення деяких невідомих йому деталей. Ось переклад ще однієї фрази з уже згадуваного роману Дж. Селінджера: «There were pills and medicine all over the place, and everything smelled like Vicks 'Nose Drops» - Скрізь стояли якісь бульбашки, пігулки, все пахло краплями від нежитю. Тут в перекладі опущено Vicks - фірмову назву крапель, нічого не говорить російському читачеві. Хоча це і веде до певної втрати інформації, вона представляється несуттєвою, і перекладач вирішив, що такою інформацією можна знехтувати для того, щоб в російській тексті не було незрозумілих елементів.

Опускаються в перекладі слова з конкретним значенням можуть замінюватися більш загальними, але більш зрозумілими для рецептора перекладу: «Parked by a solicitor's office opposite the cafe was a green Aston Martin tourer» - У контори адвоката навпроти кафе стояв елегантний спортивний автомобіль зеленого кольору. У перекладі цієї фрази з того ж роману Дж. Брейна замість опущеного фірмової назви зазначено лише, що мова йде про автомобілі, але в той же час додана невідома рецептора перекладу інформація про соціальне та майновий статус його власника.

Прагматична адаптація тексту перекладу з метою зробити його гранично зрозумілим не повинна приводити до «сверхпереводу» коли мало не весь текст замінюється роз'ясненнями. Чукотський письменник Ритхеу розповідає, що вперше з поезією Пушкіна він познайомився в перекладі, який його шкільний учитель зробив для своїх учнів. Прагнучи пояснити все незрозуміле, він отримав такий переклад: «Біля берега, обриси якого схожі на вигин лука, варто зелене дерево з якого роблять Копилов для Нартов. На цьому дереві висить ланцюг з грошового металу, з того самого, з чого два зуба у нашого директора школи. І вдень, і вночі навколо цього дерева ходить тварина, схожа на собаку, але дрібніші і дуже спритне. Ця тварина вчене, говорить ... ». Сподіваюся, що ви все-таки дізналися джерело цього перекладу, хоча, звичайно, від пушкінського оригіналу тут залишилося зовсім небагато.
Якщо в розглянутих вище перекладах зміни забезпечували адекватне розуміння переданого повідомлення, то другий вид прагматичної адаптації має на меті домогтися правильного сприйняття змісту оригіналу, донести до рецептора перекладу емоційний вплив вихідного тексту. Необхідність такої адаптації виникає тому, що в кожній мові існують назви якихось об'єктів і ситуацій, з якими у представників даного мовного колективу пов'язані особливі асоціації. Якщо подібні асоціації не передаються або спотворюються при перекладі, то прагматичні потенціали текстів перекладу та оригіналу не збігаються навіть при еквівалентному відтворенні змісту. Прагнення домогтися бажаного прагматичного ставлення до тексту перекладу у його рецепторів і робить необхідною відповідну адаптацію.

Розглянемо кілька типових випадків розбіжності сприйняття аналогічних повідомлень в оригіналі і перекладі. Назви одних і тих же дерев в різних мовах можуть викликати у людей неоднакові асоціації. Для російської людини береза ??- це не просто дерево, а свого роду символ його країни, щось рідне і близьке ( «у нас в кожній пісні берізка»). У російській оригіналі автор може порівнювати дівчину зі «стрункою берізкою». У англійця назва берези - «a white birch» не пов'язане з подібними асоціаціями, і в перекладі таке порівняння може викликати подив. Англійська назва омели - mistletoe - викликає спогад про приємні хвилинах свята, оскільки на свято за звичаєм під підвішеною гілкою омели цілують дівчат. Для російського рецептора такої асоціації не існує, і в перекладі може знадобитися додаткова інформація. Слід також враховувати, що сприйняття аналогічних слів і виразів залежить від частоти і ступеня звичності їх вживання. Виховані англійські леді і джентльмени, як і бродяги і злочинці нерідко висловлюють невдоволення вигуком «Про shit», яке в силу частого вживання не сприймається як неприпустимий вульгаризм. У російській перекладі елегантна дама, вигукує «Ах, лайно!» (Або ще ближче до англійського міцне слівце), виглядає дуже дивно, і перекладачі змушують її вимовляти «Ах, чорт!», А то й «О, господи!».

По-різному можуть сприйматися в оригіналі і перекладі цілі пласти лексики. В силу ряду причин в російській літературній мові широко використовується військова лексика. Ми ведемо «битву за врожай», оголошуємо «пияцтву - бій», готуємо «фронт робіт», стаємо на «трудову вахту». Ми навіть за мир «боремося» ( «І вічний бій, спокій нам тільки сниться»). Таке вживання для нас звично і не привертає особливої ??уваги. Однак збереження цієї лексики в перекладі може створити у читача небажане враження про постійну агресивності російського автора, і перекладач часом вибирає більш «мирні» варіанти.

Необхідність в прагматичної адаптації може виникнути і внаслідок пристрасті автора оригіналу до недоречний вживання піднесеної лексики. У деяких друкованих виданнях часто без достатніх підстав використовуються такі

«Гучні» вислови, як «пафос творення», «величні звершення», «героїчну працю», «слуги народу» і т.п. У перекладі подібний пишномовний стиль, який не відповідає тривіальності змісту, часто створює враження нещирості, бажання ввести читача в оману, Тому, наприклад, при перекладі російських газетних текстів на англійську мову спостерігається загальна тенденція дещо знижувати стиль оригіналу. Неприйнятним для тексту перекладу може виявитися і зайве вживання в оригіналі дерогатівной лексики типу «урядова кліка», «маріонетковий режим», «ганебне охвістя», «банда зрадників» і т.п. І тут збереження подібних лайливих виразів в перекладі може виробляти в іншій культурі зовсім інший ефект і бути прагматично неадекватним.

Неоднаковий комунікативний ефект в різних мовах може мати вживання мовних засобів, не властивих текстам певного типу. Наприклад, розмовна лексика і образні обороти - звичайне явище в англійських науково-технічних текстах, і їх поява там не приваблює особливої ??уваги читачів. Збереження таких лексичних вольностей в перекладі на російську мову, в якому набагато суворіше дотримується серйозність наукового стилю, призводить до їх різкого виділення в тексті, створюючи враження несерйозності і «ненауковість» автора. Зустрівши в серйозній англійської статті про розвиток автомобільної промисловості таку фразу: «Buick has stolen a march on the rest of the industry with a cast iron V-6 engine», перекладач виявить, що російською мовою в такому тексті недоречно написати, що компанія « Бьюїк »« обставила »або« обскакала »своїх конкурентів, і вибере більш« солідний »варіант на зразок« випередила »...

Прагматичні адаптації другого і першого типів можуть бути пов'язані між собою, якщо в основі неадекватного сприйняття лежить нерозуміння або неповне розуміння вихідного повідомлення. В одній жартівливій замітці в російській газеті говорилося, що якийсь люблячий чоловік зазвичай називав свою дружину «пташкою», а по четвергах - «рибкою». Гумор цієї замітки буде недоступний рецептора в перекладі, якщо він не зрозуміє, що в Росії четвер традиційно вважався «рибним днем», не кажучи вже про те, що,

наприклад, англійської чоловікові не прийде в голову ніжно звертатися до своєї дружини зі словами «My little fish» або «My birdie». Аналогічним чином, англійський переклад традиційного російського запрошення: «Третім будеш?» - Will you be the third? - Може викликати лише подив.

Тепер розглянемо третій тип прагматичної адаптації при перекладі. На відміну від попередніх в даному випадку перекладач орієнтується не на усередненого, а на конкретного рецептора і на конкретну ситуацію спілкування, прагнучи забезпечити бажаний вплив. Тому подібна адаптація зазвичай пов'язана зі значним відхиленням від вихідного повідомлення. Тут можна виділити кілька типових ситуацій.

1. У конкретній ситуації перекладач знаходить доцільним передати нам не сказане, а мається на увазі. Припустимо, кілька іноземців з перекладачем чекають в ліфті, що до них приєднається наближається людина, яка, підійшовши ближче, говорить: «Я живу на першому поверсі». Перекладач вирішує, що важливо передати не причину, а результат, і переводить: «Він сказав, що з нами не поїде».

2. Перекладач вирішує, що для досягнення бажаного впливу на даного рецептора необхідні інші засоби, ніж ті, які використані в оригіналі. Керівник служби перекладів в женевському відділенні ООН Ф. Вейе-Лавалі розповідав про те як під час громадянської війни в Конго представник миротворчої місії ООН звернувся через перекладача до старійшин одного з племен з короткою промовою, закликаючи їх не робити ворожих дій. Виступив за ним перекладач значно розширив і прикрасив перекладаються мова. Знаючи, якими засобами краще впливати на своїх слухачів, він говорив дуже довго, він співав, він виконав ритуальний танець. І Ф. Вейе-Лавалі вважає, що це був хороший переклад, оскільки завдяки йому вдалося умовити старійшин не воювати.

Звичайно, далеко не завжди перекладач може дозволити собі подібну прагматичну адаптацію, настільки далеко відходить від оригіналу. Відомий американський дослідник Ю. Найда розповідав про примітному випадку, коли перекладачеві не дозволили внести в текст такі зміни, які забезпечили б

необхідне прагматичне вплив. У цьому епізоді перекладач Біблії, бажаючи перевірити дієвість свого перекладу біблійної історії про те, як бог пожертвував власним сином заради спокутування людських гріхів, прочитав цей переклад членам племені, для яких він призначався. Несподівано для перекладача ця зворушлива історія викликала у його слухачів зневажливий сміх. Виявилося, що в цьому племені існував груповий шлюб, при якому не можна визначити, хто є батьком дитини. Тому чоловік вважав своїм найближчим родичем не власного сина, а рідного племінника, тобто сина своєї рідної сестри. І слухачі сміялися, кажучи: «Який хитрий цей ваш Бог! Сином пожертвував. Сина б кожен віддав. Мабуть, племінника Він не віддав! ». Збентежений перекладач вирішив, що для досягнення бажаного ефекту треба зробити Христа в перекладі племінником Господа Бога. Зрозуміло, що ніяка блага мета не могла виправдати подібну «адаптацію».

3. Прагматична адаптація цього типу нерідко зустрічається при перекладі назв літературних творів, кінофільмів, телевізійних передач з метою зробити такі назви звичними і природними. Роман під назвою «Live with Lightning» стає в перекладі «Життя в імлі», американський фільм «Mr.Smith goes to Washington» виходить на російські екрани під назвою «Сенатор», а в телесеріалі, присвяченому роботі швидкої допомоги, чергова серія «Days like this »перекладається просто« Важкий день ». І тут прагнення зробити назву звичним і характерним для приймаючої культури призводить часом до курйозних результатів. Ось як в Японії в минулому столітті перевели назву пушкінської повісті «Капітанська дочка»: «Щоденник метелики, розмірковує про душу квітки. Нові вісті з Росії ».

Четвертий тип прагматичної адаптації можна охарактеризувати як рішення «екстрапереводческой надзавдання». Всякий переклад - це текст, створюваний перекладачем для досягнення певної мети. У більшості випадків ця мета полягає в забезпеченні адекватності перекладу. Однак часом перекладач може використовувати переклад для досягнення якоїсь іншої мети, вирішити якусь свою задачу, що безпосередньо не

пов'язану з точним відтворенням оригіналу. І для вирішення такого «надзавдання» він може змінювати і навіть спотворювати оригінал, порушуючи головні принципи своєї професійної діяльності. Зрозуміло, що подібна практика носить винятковий характер і дії перекладача не є перекладом в звичайному сенсі цього слова.

Найбільш часто в перекладацькій практиці зустрічаються чотири види прагматичної адаптації цього типу. Перш за все відзначимо існування так званого філологічного перекладу, коли перекладач прагне відтворити в перекладі формальні особливості мови оригіналу, навіть якщо тим самим він порушує норму або узус мови перекладу. Така тактика, неприпустима в «нормальному» перекладі, може переслідувати різні практичні цілі. Подібні перекази застосовувалися, наприклад, для вивчення іноземних мов. На одній стороні сторінки друкувався текст іноземною мовою, а проти нього якомога більше дослівний переклад цього тексту. І по переводу вивчалася структура мови оригіналу. В даний час філологічний переклад застосовується, в основному, при складанні підрядників для перекладачів художньої літератури, які не володіють мовою оригіналу. У Росії так виконуються багато переклади з мов багатьох народів, що населяють нашу країну, найталановитішими російськими поетами і письменниками, оскільки потрібно в першу чергу забезпечити створення високохудожнього тексту перекладу. Тому переклад здійснюється в два етапи. Спочатку один перекладач, що знає мову оригіналу, але не володіє необхідним літературним даром, робить підрядник, як можна більш повно відображає не тільки зміст, а й форму оригіналу, а потім з цього підряднику поет або письменник створює остаточний художній текст. Хоча незнання мови і вимушене користування підрядником, безсумнівно, ускладнюють задачу таких перекладачів, багато хто з них вирішують її цілком успішно.

Другий вид прагматичної адаптації цього типу можна назвати спрощеним або приблизними перекладом, коли перед перекладачем конкретний рецептор ставить завдання вибірково або узагальнено передати його цікавлять елементи змісту оригіналу. У таких випадках перекладач створює будь

то робочий переклад, що не відповідає вимогам адекватності, але відповідний його «надзавдання». При необхідності цей переклад може використовуватися як чорновий для подальшої остаточної доробки.

Особливим видом адаптації, далеко йдуть від початкового тексту, є модернізація оригіналу при перекладі. Нерідко її взагалі не можна назвати перекладом, так як перекладач фактично створює новий твір «за мотивами» вихідного тексту. Характер такої модернізації може бути різний. З одного боку, вона може виражатися в перенесенні дії в більш пізню епоху або в іншу країну, в зміні імен дійових осіб і ін. З іншого боку, модернізація досягається використанням слів і висловів, характерних для більш пізнього або сучасного періодів. Часом подібна модернізація надає розповіді гумористичний характер, коли історичні персонажі «працюють понаднормово», «здійснюють режим економії», «проводять невірну кадрову політику», «вирішують проблемні питання без відриву від виробництва» і т.п. Якщо в оригіналі чоловіки при зустрічі вітають один одного «святим поцілунком» (як це було прийнято в біблійні часи), то в перекладі вони обмінюються дружніми рукостисканнями. Якщо в початковому тексті йдеться про стріли Ахілесса, то в модернізованому перекладі на їх місці можуть з'явитися ракети з мису Канаверел. Як уже зазначалося, подібне «оновлення» оригіналу, звичайно, не є перекладом, хоча нерідко здійснюється перекладачем.

Досить різноманітні причини застосування прагматичної адаптації четвертого типу, коли перекладач ставить перед собою якусь «екстрапереводческую» завдання, продиктовану політичними, економічними, особистими і тому подібними міркуваннями, що не мають ніякого відношення до перекладному тексту перекладач може прагнути в чомусь переконати рецептора перекладу , нав'язати своє ставлення до автора оригіналу або до описуваних подій, уникнути конфлікту або, навпаки загострити його і т.п. Подібна тенденційність може привести до повного спотворення оригіналу, і зазвичай перекладач не допускає впливу своїх особистих міркувань і пристрастей на процес перекладу. Однак випадки свідомої відмови від адек-

ватного перекладу під впливом зазначених факторів зустрічаються в перекладацькій практиці.

Розглянемо деякі приклади подібної адаптації.

У минулому столітті відомий французький письменник Проспер Меріме досить успішно перевів гоголівського «Ревізора». Але в одному місці п'єси перекладач несподівано написав зовсім не те, що говориться в оригіналі. У п'єсі городничий наказує поставити навколо куп сміття паркан, кажучи, що чим більше зносять, тим кращою вважається діяльність влади. А перекладач замість «чим більше зносять» пише «чим більше будують». Вважається, що Меріме зробив це, побоюючись що збереження варіанту оригіналу могло бути витлумачено як натяк на дії французької імператриці, з волі якої в цей час зносилося багато будинків для влаштування Великих паризьких бульварів, і спричинити за собою неприємності для перекладача.

А ось приклад використання свідомого спотворення в пропагандистських цілях. У розпал «холодної війни» американські газет якось повідомили про сварку президента Трумена з учителем музики його дочки і про те, що в одному своєму листі президент назвав цього вчителя «that lousy teacher of music». Розмовне слово «lousy» цілком пристойно, його можна почути і в мові освіченої людини. Але це прикметник утворено від іменника «louse» - «воша». І в перекладі американський президент називав вчителя музики «вошивим», демонструючи свою невихованість.

Свідомий відхід від оригіналу може зажадати від перекладача великий винахідливості і ерудиції. На одному з повоєнних прийомів англійська генерал несподівано запитав у свого російського колеги через перекладача, яку той віддає перевагу живопис. Під впливом випитого або визнавши питання недоречним спрошенний відповів перекладачеві грубувато-різко: «Скажи йому, що мені подобаються картини, де баби і собаки». Перекладач рахував розсудливим згладити різкість відповіді і перевів: «The general prefers Flemish painting» - «Генерал вважає за краще фламандську живопис». Очевидним є високий професіоналізм перекладача: його прагматична адаптація забезпечує і високий ступінь еквівалентності перекладу - на картинах фламандських живописців дійсно багато огрядних жінок і красивих собак.

Таким чином, створюючи текст перекладу, перекладач або намагається зберегти прагматичний потенціал оригіналу, або намагається домогтися, щоб цей текст мав іншим прагматичним потенціалом, більш-менш незалежним від прагматики вихідного тексту. У зв'язку з цим перекладач по-різному бачить свою роль в міжмовної комунікації: в одному випадку він виконує функції посередника, чия робота оцінюється за ступенем вірності перекладу оригіналу, а в іншому випадку він активно втручається в комунікативний процес. У конкретній ситуації перекладач вибирає той чи інший прагматичний підхід до своєї діяльності.

Прагматичні проблеми, що виникають при перекладі, не обмежуються створенням прагматичного потенціалу тексту перекладу. Як і будь-який рецептор, перекладач вступає в певні прагматичні відносини з текстом оригіналу і з текстом перекладу: вони можуть викликати у нього різні почуття, подобатися або не подобатися, він може погоджуватися чи не погоджуватися з їх змістом і т.д. Особистісне ставлення перекладача не може не впливати на його рішення і дії, хоча, як правило, він прагне звести цей вплив до мінімуму і як можна більш об'єктивно підходити до оцінки прагматичного потенціалу обох текстів.

З прагматичної проблематикою перекладу пов'язана і оцінка результатів перекладацького процесу самим перекладачем або іншими особами. Завершуючи свою роботу, перекладач вирішує, задовольнитися створеним текстом або внести в нього якісь зміни. Судження про якість перекладу виносять і багато інших: редактори, критики, замовники, викладачі перекладу, учасники міжмовної комунікації. При цьому текст перекладу може оцінюватися як по відношенню до оригіналу, так і незалежно від нього. Відповідно критерієм оцінки може бути ступінь близькості до оригіналу, якість мовного оформлення тексту або здатність перекладу досягти поставленої мети. У будь-якому випадку об'єктивна оцінка перекладу представляє складне завдання, оскільки при цьому доводиться враховувати цілий ряд факторів. Від успішного створення необхідного прагматичного потенціалу тексту перекладу з урахуванням характеру передбачуваного рецептора в значній мірі залежить загальна оцінка якос-

ства перекладу. Поряд з прагматикою в різних ситуаціях на оцінку перекладу впливають і інші фактори - ступінь еквівалентності, жанрово-стилістична правильність перекладу, якість мови перекладача, відповідність поглядам на переклад, панівним в даний час в суспільстві, - але досягнення прагматичної мети зазвичай служить найбільш важливим показником.

Оцінка якості перекладу може здійснюватися з більшим чи меншим ступенем деталізації. Для загальної характеристики результатів перекладацького процесу традиційно використовуються терміни «адекватний переклад», «еквівалентний переклад», «-Точний переклад», «буквальний переклад» і «вільний (або вільний) переклад». Адекватним перекладом називається переклад, який задовольняє всім зазначеним вимогам і, в першу чергу, поставленої прагматичної задачі. У нестрогому вживанні адекватний переклад - це просто «хороший» переклад, який виправдовує очікування і надії учасників міжмовної комунікації або осіб, які здійснюють оцінку якості перекладу. Еквівалентний переклад - це переклад, що відтворює зміст оригіналу на одному з рівнів еквівалентності. Ми вже відзначали, що адекватний переклад повинен бути еквівалентним (на тому чи іншому рівні еквівалентності), але не всякий еквівалентний переклад буде адекватним. Під точним перекладом зазвичай розуміється переклад, в якому еквівалентно відтворена лише предметно-логічна частина змісту оригіналу при можливих стилістичних погрішності. Еквівалентний переклад може бути точним, а точний переклад частково еквівалентний. Буквальним перекладом називається переклад, що відтворює комунікативно нерелевантні (формальні) елементи оригіналу, в результаті чого або порушується норма або узус мови перекладу, або виявляється спотвореним (непереданим) дійсний зміст оригіналу. Буквальний переклад, як правило, неадекватний за винятком тих випадків, коли перед перекладачем поставлена ??прагматична надзавдання виконати філологічний переклад, тобто якомога повніше відобразити в перекладі формальні особливості вихідної мови. І, нарешті, під вільним або вільним перекладом мається на увазі переклад, виконаний на більш низькому рівні еквівалентності, ніж той, якого можливо досягти при даних

умовах перекладацького акта. Вільний переклад може бути визнаний адекватним, якщо з його допомогою вирішується певна прагматична завдання або забезпечуються високі художні достоїнства перекладу.

У багатьох випадках подібної загальної характеристики якості перекладу виявляється недостатньо і потрібно більш конкретну вказівку на недоліки і переваги перекладу. З усіх факторів, що впливають на якість перекладу, найбільш об'єктивно вдається судити про ступінь його еквівалентності оригіналу, оскільки така оцінка може ґрунтуватися на порівняльному аналізі змісту двох текстів. В основі цього аналізу лежить процедура виділення і класифікації помилок перекладу, тобто невідповідностей змісту вихідного тексту, яких, на думку критика, можна і треба було уникнути. У загальному вигляді подібні помилки поділяються на дві групи. Помилки першої групи класифікуються за ступенем відхилення від змісту тексту оригіналу. Тут зазвичай розрізняються, щонайменше, три типи помилок. До першого типу відносяться помилки, повністю спотворюють зміст оригіналу, коли «чорне» в оригіналі стає «білим» в перекладі, а твердження чогось стає його запереченням або навпаки. Причина подібного грубого спотворення сенсу зазвичай криється в неправильному розумінні змісту оригіналу і легко виявляється при аналізі. Коли перекладач перекладає англійську фразу «Не is a not infrequent visitor to her house» як «Він не частий гість в її будинку», то очевидно, що він не зрозумів позитивного значення подвійного заперечення. Аналогічним чином, переклад фрази «Не did it out of concern for his friend» як «Він зробив це не через турботу про свого друга» представляє грубе спотворення змісту оригіналу. У цьому випадку перекладач, мабуть, пов'язував значення прийменника «out of» тільки з російським «поза» або «в стороні від».

Другий тип помилок включає всілякі неточності перекладу, які не передають або неправильно передають якусь частину змісту оригіналу, але не спотворюють повністю його зміст. Як правило, такі переклади потребують лише деякого уточнення. Нерідко мова йде про заміну гіпонімії гіперонімом або навпаки, наприклад, коли в оригіналі йдеться про невідому перекладачеві рідкісної породи собак, а в перекладі упо-

Міна «собака» без уточнення породи. Іншим прикладом помилки цього типу може служити переклад англійського «in the 1930's» російським «в 1930 році».

І, нарешті, до помилок третього типу можна віднести всі шорсткості перекладу стилістичного характеру, пов'язані з невдалим вибором слова або громіздким побудовою фрази і вимагають редакторської правки, хоча і не відбиваються на точності інформації, що передається. Коли перекладач передає англійську фразу «Не belonged to a new race of scientists» як «Він належав до нової раси вчених», він не спотворює зміст оригіналу, але виявляє незнання відмінності у вживанні англійської «race» і російського «раса». Ще одна група помилок включає всілякі порушення норми або узусу мови перекладу: правил сполучуваності слів, граматичних правил, правил орфографії та пунктуації і т.п. Переклад - це завжди створення тексту, письмового або усного, і цей текст не повинен містити мовних помилок, чого перекладачеві не завжди вдається уникнути, особливо коли він переводить на нерідну мову.

При необхідності дати оцінку конкретному перекладу за п'ятибальною шкалою кожним видом помилок приписується певний оціночний вага. Залежно від серйозності відхилення кожна помилка або знижує оцінку на один або півбала, або визнається несуттєвою і не враховується. При виведенні остаточної оцінки отримана сума «мінусів» зіставляється з такими важко обумовленими позитивними рисами перекладу, як «загальне сприятливе враження», «е-легантность викладу», «багатство словника» і т.п. Очевидно, що при оцінці перекладу не вдається повністю уникнути суб'єктивності. На закінчення відзначимо, що прагматичні аспекти перекладу представляють великий практичний і теоретичний інтерес Як ми могли переконатися, з ними пов'язаний цілий ряд складних перекладацьких проблем, для вирішення яких професійний перекладач повинен володіти необхідними знаннями і технічними прийомами.
Комісарів В. Н. - Сучасне перекладознавство | ВСТУП | ЧАСТИНА 1 загальнолінгвістичних ВСТУП В перекладознавства 1 сторінка | ЧАСТИНА 1 загальнолінгвістичних ВСТУП В перекладознавства 2 сторінка | ЧАСТИНА 1 загальнолінгвістичних ВСТУП В перекладознавства 3 сторінка | ЧАСТИНА 1 загальнолінгвістичних ВСТУП В перекладознавства 4 сторінка | ЧАСТИНА 1 загальнолінгвістичних ВСТУП В перекладознавства 5 сторінка | Лекція N 5 ПЕРЕКЛАД В СУЧАСНОМУ СВІТІ | Лекція N 6 Загальна характеристика СУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ | Лекція N 10 перекладацьких відповідностей |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати