На головну

Банківська система: поняття та елементи

  1. D. Модальність суджень, або судження, соотносящие поняття з наявним буттям
  2. Elements - електротехнічні елементи
  3. I. НАУКОВЕ ПОНЯТТЯ ФАБРИКИ
  4. I.2.1) Поняття права.
  5. II. Позови 1. Поняття і види позовів
  6. II. ПОНЯТТЯ
  7. II. Поняття частоти випадкової події. Статистичне визначення ймовірності.

Перш ніж перейти до вивчення центрального банку як основного елемента банківської системи, необхідно визначити саме поняття «банківська система».

Традиційно під банківською системою розуміють сукупність її елементів, або банків, які представляють собою грошово-кредитні установи або організації, які виконують депозитні, розрахункові та кредитні операції. Однак це лише одна характеристика банківської системи держави. Насправді поняття «банківська система» крім сукупності її елементів включає в себе також і взаємодія складових її елементів, яке виражається в першу чергу в можливості взаємозаміни елементів в разі недієздатності одного з них. Оскільки за банками закріплюються, як правило, відразу три основні функції: акумулювання грошових коштів, регулювання грошового обороту і посередницька функція, при зникненні будь-якого елементу банківської системи залишилися можуть виконувати функції, перш належали зниклому елементу.

Правове становище банку як елемента банківської системи визначається багатьма факторами. Зокрема: а) в залежності від форми власності банки бувають державними, приватними, змішаними; б) в залежності від функціонального призначення розрізняють банки емісійні, депозитні, комерційні; в) в залежності від сфери обслуговування банки поділяються на національні, регіональні, міжрегіональні та міжнародні; г) в залежності від характеру виконуваних операцій виділяють банки універсальні (виконують весь набір банківських операцій) і спеціалізовані.

При визначенні ролі і місця конкретного банку в банківській системі держави можуть враховуватися й інші, крім перерахованих, критерії.

Практично у всіх державах законодавство встановлює дворівневу структуру банківської системи, де на вершині знаходиться центральний банк і наглядово-контрольні органи країни, а на другому рівні - інші банки і кредитні установи, їх асоціації та спілки.

Так, в Великобританії банківську систему очолює Банк Англії, а другий рівень банківської системи складають депозитні банки, торгові банки, банки Британської Співдружності, іноземні банки, консорціальні банки, а з небанківських кредитних установ - страхові компанії, установи, що займаються ощадними операціями, фінансові компанії, будівельні кооперативи та товариства , пенсійні фонди, довірчі пайові фонди і ін.

під Франції на верхньому рівні банківської системи функціонують: Банк Франції, Комітет з банківської і фінансової регламентації, Комітет з кредитним установам і інвестиційним компаніям і банківська комісія. Основними елементами нижнього рівня банківської системи Франції є депозитні банки, інвестиційні або ділові банки, банки середньострокового і довгострокового кредиту.

В Німеччині верхній рівень банківської системи складають Німецький Федеральний банк і Федеральне відомство з нагляду за фінансовими організаціями, а на другому рівні здійснюють свою діяльність комерційні банки, ощадні банки і каси, кредитні кооперативи, іпотечні банки, різні спеціалізовані банки.

Банківська система Японії крім Центрального банку - Банку Японії включає загальнонаціональні приватні банки, кредитні асоціації, урядові фінансові інститути, філії іноземних банків.

Цікавою видається банківська система США, де верхній рівень утворюють Рада керуючих Федеральної резервної системи, 12 федеральних резервних банків, Служба контролера фінансового обігу і Федеральна корпорація страхування депозитів.

В Туреччині діяльність банків контролюється двома державними органами - Міністерством фінансів і Центральним банком. Другий рівень банківської системи складають кредитні інститути, що підрозділяються в залежності від сфер їх діяльності на коммер  етичні, інвестиційні, банки розвитку та спеціальні фінансові будинки (так звані ісламські фінансові інститути).

Специфічними особливостями володіють банківські системи мусульманських держав. Економіка та фінанси країн Азії і Африки успадкували від колоніального періоду розвитку високу ступінь залежності від зовнішньої торгівлі і західної фінансово-кредитної системи. Однак лихварство (отримання позичкового відсотка риба) в ісламі посідає третє місце в ієрархії гріхів після вероотступничества і «дружби з ворогами бога». Стаття 15 Загальної ісламської декларації прав людини, зокрема, закріпила, що «для забезпечення розвитку збалансованої економіки і захисту суспільства від експлуатації ісламський закон забороняє ... лихварство ...» Також II Всесвітній конгрес ісламської економіки, підтвердивши заборона риба, вказав на необхідність перебудови валютно-фінансової системи мусульманських країн на безвідсотковій основі. Останнім часом в мусульманських країнах і в деяких європейських державах (Великобританія) намітилася тенденція не тільки до утворення спеціалізованих ісламських банків, а й реорганізації діяльності звичайних банків. Так, наприклад, з 1 січня 1981 року всі відділення державних пакистанських банків поряд зі звичайними операціями стали надавати банківські послуги правовірним мусульманам відповідно до шаріату. Але в ряді мусульманських країн дозволено діяти і звичайним банкам, однак виплати за відсотками можуть заборонятися законом. В даний час в регіоні співіснують і конкурують дві банківські системи: традиційна (західна) і ісламська. Нові національні банки здійснюють свою діяльність відповідно до законів шаріату. Крім того, кілька західних банків, відкривши філії для здійснення операцій з ісламськими банками, діють також відповідно до законів шаріату, що привертає ділових людей мусульманського світу. Таким чином, банківська система кожної держави має властивими тільки їй особливостями, які складаються під впливом національних традицій, історичного досвіду, товарно-грошових відносин і політики.
підзаконні акти | Основні види податків | Прибутковий податок з фізичних осіб | Податок на прибуток юридичних осіб | Податок на приріст капіталу | Податок з спадщини і податок з дарувань | Відповідальність за податкові правопорушення | Особливості правового регулювання податків в державах - членах ЄС | Директиви щодо акцизів | Директиви щодо ПДВ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати