Головна

Директиви щодо ПДВ

  1. III. Схеми вивчення гри як системи взаємозв'язків і взаємовідносини
  2. Абстракція (від лат. Abstractio - відволікання) -операція відображення окремих суттєвих в будь-якому відношенні властивостей явищ.
  3. Афекти і дію по відношенню до іншої
  4. Були посилені заходи щодо індивідуальних селянських
  5. В рамках розвитку конфуціанства Мен-цзи виробив концепцію людської природи; він розвивав думки Конфуція про моральне благо і відносно освіченої до цього блага.
  6. В цьому відношенні сучасна християнська філософія і теологія співзвучна східних релігій, в яких проблема людини споконвіку трактувалася аналогічним чином.
  7. В) Захист будівель металевої конструкції, їх випробування в пожежному відношенні

На момент вступу в силу Римського договору для податку з обороту, що стягується в державах-членах, було характерно різноманіття податкових ставок і відмінності в системі обчислення податку.

ЄС намітило ряд заходів, спрямованих на подолання відмінностей у функціонуванні податку з обороту, і виникають у зв'язку з цим складнощів в товарообмін в рамках ЄС. Була прийнята серія директив, які встановили загальний правовий режим ПДВ на території держав - членів ЄС. Основоположними серед них є Перша, Друга і Шоста директиви.

Перші директиви (67/227 / ЄЕС; 67/322 / ЕЕС), прийняті в 1976 р, закріпили принципи єдиної системи ПДВ. Згодом Рада прийняла ще ряд рішень під зміна перших директив, але лише після прийняття в 1977 р шостий директиви (77/288 / ЕЕС) в розвитку системи ПДВ відбулися докорінні зміни.

Зміст Шостої директиви дозволяє порівнювати її з податковим законом. Так само як і закон держави, що засновує податок на додану вартість, Шоста директива містить всі елементи закону про податок і відрізняється лише тим, що її положення повинні імплементуватиметься в національному правопорядку відповідно до особливої ??процедурою. По суті ж Шоста директива є квазізаконом про внесення змін і доповнень до законів про ПДВ держав-членів. Особливість полягає в тому, що, якщо в державах-членах внесення змін до закону про ПДВ здійснюється лише за наявності необхідних соціально-економічних і організаційно-правових умов, то директива приймається на перспективу, встановлюючи норми, які будуть інкорпоровані в національному законодавстві лише тоді, коли держава зможе це зробити виходячи з об'єктивних умов. Саме тому Шоста директива поряд з нормами прямої дії містить  ряд положень, застосування яких обмежено в часі умовою готовності держав-членів прийняти норми інтеграційного податкового права. До цього моменту регулювання відповідних питань функціонування ПДВ здійснюється національним податковим законодавством. Однак саме інтеграційні норми є визначальними в регулюванні механізму обчислення і справляння ПДВ в європейських державах. Згодом Шоста директива неодноразово змінювалася і доповнювалася так само, як і закріплена нею система загальних правил функціонування податку на додану вартість.
Міжнародний договір | Судова практика в системі джерел податкового права | підзаконні акти | Основні види податків | Прибутковий податок з фізичних осіб | Податок на прибуток юридичних осіб | Податок на приріст капіталу | Податок з спадщини і податок з дарувань | Відповідальність за податкові правопорушення | Особливості правового регулювання податків в державах - членах ЄС |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати