На головну

Міжнародний договір

  1. I. Предмет Договору
  2. UICC Міжнародний протираковий союз
  3. V. Порядок зміни, розірвання та припинення Договору
  4. VIII.2.1) Договори: поняття та види.
  5. VIII.2.2) Умови дійсності договору (угоди).
  6. VIII.2.3) Воля в договорі.
  7. VIII.3.3) Договір зберігання.

Місце міжнародного договору в системі джерел податкового права визначається правовою традицією моністичного або дуалістичного підходу до права в кожному конкретному державі. Серед багатьох видів міжнародних договорів найбільший інтерес з точки зору їх впливу на застосування податкового законодавства представляють: а) договори про уникнення подвійного оподаткування, укладені практично всіма державами; б) установчі договори ЄС, в значній мірі визначають розвиток податкового права держав - членів ЄС.

А. Предметом двосторонніх договорів насамперед є проблема подвійного оподаткування, яку договірні держави і вирішують, закріплюючи в угодах відповідні поняття, принципи і механізм взаємного обліку податкових платежів. Наявність проблеми подвійного оподаткування обумовлено особливостями податкового законодавства держави, в силу чого один і той же платник податків може двічі сплачувати податок, оскільки і по праву країни, громадянином якої він є, і по праву держави, на території якого він отримав дохід, він розглядається як платник податків і підлягає оподаткуванню відповідно до національного податкового законодавства. Двосторонні договори про уникнення подвійного оподаткування дозволяють вирішувати такого роду проблеми.

У тих країнах, де визнається пріоритет норм міжнародного права щодо норм національного законодавства, колізії міжнародно-правових та внутрішньодержавних норм права зустрічаються рідко і вирішуються без особливих зусиль. У державах, конституції яких передбачають рівну юридичну силу норм міжнародних договорів і національного законодавства, колізії зустрічаються частіше, і в цьому випадку діє принцип застосування норми, прийнятої за часом останньої.

З метою вирішення колізій норм міжнародного та національного права і найбільш ефективного вирішення проблеми були розроблені типові договори про уникнення подвійного оподаткування: а) типовий договір США (U.S. Model Treaty); б) типовий договір ОЕСР (OECD Model Treaty); в) типовий договір ООН (UN Model Treaty).

Типовий договір США розроблений на основі американських традицій податкового права з урахуванням досвіду міжнародної співпраці в цій галузі. Даний договір містить ряд типових положень: а) сфера застосування договору; б) загальні положення; в) класифікація видів доходів, які підлягають оподаткуванню в одному або іншому з договірних держав; г) усунення подвійного оподаткування; д) обмеження пільг; е) недискримінація; ж) Процедура взаємного узгодження; з) обмін інформацією.

Типовий договір ОЕСР розроблений в рамках Європейської організації з економічного співробітництва та розвитку (Organization for Economic Cooperation and Development). Тому більшість європейських держав при укладенні двосторонніх договорів про уникнення подвійного оподаткування орієнтуються, як правило, на типовий договір ОЕСР, хоча вибір моделі залежить в кінцевому підсумку від домовленості сторін. На практиці ж кожне двосторонню угоду має свої відмінні риси, які визначаються особливостями податкових систем і відносин договірних держав.

Типовий договір ООН, розроблений в рамках ООН, призначений для угод про уникнення подвійного оподаткування між індустріально розвиненими державами і країнами, що розвиваються.

Типові договори мають багато спільного, але між ними існує ряд серйозних відмінностей. Наприклад, за типовим договором США місцем постійного перебування вважається місце реєстрації корпорації, а по типовому договору ОЕСР - фактичний керівний корпорацією. За типовим договором США для уникнення подвійного оподаткування застосовується кредитний метод (credit method), за типовим договором ОЕСР - і метод звільнення від сплати податку (exemption method), і кредитний метод. Типовий договір ОЕСР поширює свою дію стосовно прибуткового податку на території всієї держави, без урахування місцевої податкової юрисдикції, а по типовому договору США дію договору не поширюється на закони штатів про прибутковий податок і т.д.

Б. Установчі договори ЄС впливають на розвиток і застосування податкового законодавства держав - членів ЄС в силу наступних факторів: а) вступаючи в ЄС, держави обмежили свій суверенітет, в тому числі і податкової, передавши частину відповідних повноважень інститутам ЄС; б) податкові положення установчих договорів мають пряму дію на території держав-членів, а практика їх застосування Судом ЄС і конкретизація в актах інститутів ЄС визначають найбільш важливі напрямки розвитку національного податкового законодавства.
Поняття і джерела бюджетного права | Принцип щорічного бюджету | Принцип єдності бюджету | Розробка проекту бюджету | Розгляд та затвердження проекту бюджету | Виконання бюджету | Звіт і контроль за виконанням бюджету | Податок і податкове право | Конституція | Конституційні (органічні) закони |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати