На головну

I. Обов'язки і права психолога

  1. C) дається приклад країни, успішно поєднати у своїй правовій системі ознаки романо-германський системи права із загальним правом.
  2. I. Джерела римського права
  3. I. Джерела римського приватного права
  4. I. ОБОВ'ЯЗКИ ПЕРЕД СОБОЮ
  5. I. Основні права громадян
  6. I. Процесуальний документ як акт застосування норм права.

1. Психолог повинен брати активну участь у вирішенні питань наукової, соціальної, виробничої життя.

1.1. Підвищувати засобами психології продуктивність праці і якість продукції, знижувати матеріальні, енергетичні, часові витрати та витрати робочої сили.

1.2. Сприяти психологічними засобами впровадження соціальних, технічних, технологічних та інших нововведень.

1.3. Покращувати якість підготовки фахівців шляхом застосування психологічної профорієнтації, профконсультації, профвідбору, профнавчання і психопрофілактики.

1.4. Домагатися зниження плинності кадрів, формування стабільних колективів, регулювати міграції населення, спираючись на психологічні закономірності цих явищ.

1.5. Домагатися повернення до активної трудової і соціальної життя людей, які потребують психологічної реабілітації, психологічної консультації з професійних питань і з проблем особистого та суспільного життя.

1.6. Прагнути до досягнення у робітників і фахівців задоволеності своєю працею за рахунок психологічної оптимізації параметрів навколишнього середовища, обладнання, технологічних процесів.

1.7. Прогнозувати соціально-психологічні наслідки соціальних, наукових і технічних інновацій.

1.8. Розвивати теоретичне і методичне забезпечення психологічної науки.

1.9. Керуватися у своїй діяльності етичними принципами і правилами і законом «не нашкодь».

2. Психолог має право, застосовуючи методи психологічної науки:

2.1. Отримувати конфіденційну інформацію про психологічні властивості, особливості і станах людей, які виступають в якості піддослідних.

2.2. Формулювати рекомендації щодо оптимізації діяльності робочих і фахівців і розподілу їх по робочих місцях.

2.3. Брати участь в роботі комісій по обговоренню та погодженню проектів, статутів, законів та ін.

2.4. Проводити дослідження причин подій, аварій, різного роду подій і доповідати результати на засіданнях комісій з їх розслідування.

2.5. Брати участь в роботі з удосконалення методів виховання, навчання і впроваджувати їх в практику.

2.6. Брати участь в роботі приймальних, кваліфікаційних, атестаційних комісій в якості їх члена.

2.7. Вивчати і домагатися в разі потреби зміни експлуатаційних характеристик обладнання, параметрів технологічних процесів, навколишнього та робочого середовища.

2.8. Використовувати матеріали своєї роботи в процесі індивідуально-психологічного консультування на підприємствах, в школах, в консультаціях і в лікувальних установах, повідомляти про них на конференціях, з'їздах і в пресі.

2.9. Розробляти нові методи роботи психолога і отримувати на них авторські права з усіма наслідками, що випливають з цього юридичними наслідками.
Заняття 14.4 АНАЛІЗ ВАЖКИХ СИТУАЦІЙ СПІЛКУВАННЯ В МАЛОЇ ГРУППЕ В ПРОЦЕСІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ | Заняття 14.5 МЕТОДИКА фонационное ТРЕНІНГУ | Анятіе 14.6 ТРЕНУВАННЯ ТЕХНІКИ ЧИТАННЯ | Текст 2. Хай живе ліцей! | Заняття 14.7 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА КОРЕКЦІЯ Дислалия У дошкільному і молодшому шкільному ВОЗРАСТЕ | ПРОТОКОЛ ЗАНЯТТЯ | Заняття 14.8 МЕТОД аутогенного тренування | Оцінка успішності заняття AT | Заняття 14.9 МЕТОДИКА ГРУПОВОЇ ПСИХОТЕРАПИИ ПРИ АЛКОГОЛІЗМІ | Методика |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати