Головна

Заняття 11.13 ПІДГОТОВКА ПЕРВИННОЇ профконсультації

  1. I етап. Підготовка спорядження та парашута в класі
  2. I. Підготовка автомата до стрільби і прицілювання.
  3. I. Підготовка хворого до проведення регіонарної анестезії
  4. II. Підготовка пістолета до стрільби і прицілювання.
  5. II. підготовка наради
  6. III. Призначення і виписування лікарських препаратів при наданні первинної медико-санітарної допомоги, швидкої медичної допомоги іпалліатівной медичної допомоги
  7. VII. Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів на заключному етапі роботи

Вступні зауваження. Профорієнтацію слід розуміти як комплекс соціально-економічних, психолого-педагогічних і медико-фізіологічних завдань, мета яких - формування професійного самовизначення, відповідного індивідуальним особливостям кожної особистості і запитам суспільства в кадрах. У числі психолого-педагогічних завдань називають в першу чергу професійне інформування та професійне консультування. У проведенні профорієнтаційної консультації виділяють два етапи - первинна профконсультация і поглиблена індивідуальна профконсультация.

Первинна профконсультация - це форма індивідуальної консультації, проводиться з групою (5-7 чоловік), в процесі якої відбувається навчання правилам вибору професії, дається інформація про різноманіття професій, про інтереси і схильності. Результатом первинної профконсультації є надання допомоги у формуванні професійного плану, підвищення рівня усвідомленості і відповідальності вибору. Крім цього, на підставі первинної профконсультації виявляються випробовувані, які потребують поглибленої індивідуальної профконсультації.

Поглиблена індивідуальна профконсультация ґрунтується на глибокому всебічному вивченні людини: його схильностей, інтересів, стану здоров'я і фізичного розвитку, рівня і структури уваги, мислення, ручної вмілості і координації рухів, особливостей характеру. При цьому враховуються думку вчителів і батьків, успішність навчання і особливості референтної групи. Узагальнення цих даних розкриває широкі можливості цілеспрямованого впливу не тільки в цілях профорієнтації, а й на формування особистості.

У програмі первинної профконсультації виділяються три аспекти: інформаційний, діагностичний і власне консультаційний.

Інформаційна частина включає бесіду про правила вибору професії, аналіз типових помилок, що здійснюються при виборі професії, знайомство з класифікацією професії (зокрема, розробленої Е. А. Клімовим для цілей профорієнтації).

Діагностичний аспект включає виявлення професійної спрямованості та особливостей розвитку пізнавальних інтересів, наявності та ступеня сформованості професійного плану, виявлення особливостей професійної мотивації, а також аналіз деяких індивідуально-психологічних особливостей.

Власне консультативний аспект являє собою заключну частину первинної профконсультації, яка проводиться у формі бесіди. Специфіка і завдання бесіди визначаються індивідуально-психологічними особливостями, ситуацією вибору професії, ступенем сформованості профплана і деякими іншими факторами.

Мета заняття. Заповнення і аналіз «Карти первинної профконсультації» і складання плану профконсультації.

Оснащення. Карта первинної індивідуально-психологічної профконсультації (див. Дод. 11.13.1).

Порядок роботи. Після обробки результатів трьох попередніх завдань заповнюється «Карта первинної профконсультації». Далі зіставляються і аналізуються всі наявні в ній дані.

В результаті аналізу«Карти первинної профконсультації» може бути виявлено кілька ситуацій вибору професій, в кожній з яких тактика профконсультанта повинна бути особливою. Розберемо деякі з цих ситуацій.

1. У випробуваного добра поінформованість про світ професій, сформований професійний план, мотиви адекватні, план відповідає пізнавальним інтересам, професійної спрямованості, індивідуально-психологічних особливостей. В цьому випадку профконсультация будується на психотерапевтичної та інформаційній основі. Оптант підтримується в своїх намірах, вони схвалюються, доповнюються довідковою інформацією про навчальні заклади, правила прийому, вказується на необхідність і умови розвитку деяких професійно важливих якостей - це становить зміст домашнього завдання. Уточнюється шлях професіоналізації, виробляються запасні варіанти на випадок, якщо отримання обраної спеціальності пов'язано з подоланням труднощів (наприклад, конкурсні спеціальності). Визначається область професійних протипоказань.

2. У випробуваного є професійний план, але він не обгрунтований: не збігається з областю професійної спрямованості і пізнавальних інтересів, мотиви не адекватні, або його індивідуальні властивості не відповідають обраній професії. Отже, він потребує поглибленої профконсультації та корекції на її основі професійного плану.

3. Професійного плану у випробуваного немає, інтереси і схильності не виражені. Завдання першого етапу консультаційної роботи з ним - формування пізнавальних інтересів і схильностей. На підставі первинної профконсультації складається система домашніх завдань із залученням до цієї роботи батьків, вчителів, референтної для випробуваного групи. З метою полегшення пошуку сфери переваг профконсультант може використовувати метод проективної бесіди, профорієнтаційні ігри. На першому етапі роботи, щоб звузити коло пошуку, бажано визначити психологічно протипоказану сферу діяльності. З таким випробуваним проводять поглиблену профконсультацию.

4. Професійного плану і професійної спрямованості у випробуваного немає, проте є добре виражені інтереси, схильності. Суть профконсультації в цьому випадку полягає в поглибленні самопізнання, у виробленні вміння розуміти себе, свої інтереси і здібності. Необхідно також розширення знань про різноманітність професій. Йому пропонується попрацювати з картотекою професій, рекомендується спеціальна література, обговорюється план відвідин ним навчальних закладів і підприємств - все це становить суть домашнього завдання. Після цього він запрошується на поглиблену профконсультацию.

Звичайно, все різноманіття профконсультаційних ситуацій не вичерпується цими чотирма типами. Їх можна розглядати тільки як найбільш часто зустрічаються.

Контрольні питання

1. Які завдання первинної профконсультації?

2. Які методи використовуються в первинної профконсультації?
Лист для відповідей | Опитувальник для вивчення провідних мотивів професійної діяльності | Заняття 11.10 СФЕРА ПРОФЕСІЙНИХ ПЕРЕВАГ УЧНІВ | Лист для відповідей | опитувальник Йовайши | Опитувальник Дж. Холланда | Заняття 11.12 ОЦІНКА комунікативних і організаторських схильностей * В ПРОЦЕСІ ПЕРВИННОЇ профконсультації | Обробка результатів | Шкала оцінок комунікативних та організаторських схильностей | XII. МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА: ПОРУШЕННЯ ПСИХІЧНИХ ФУНКЦІЙ, станів, МОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ОСОБИСТІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати