Головна

Шкала оцінок комунікативних та організаторських схильностей

  1. D - шкала депресії
  2. Атрибутивна шкала емоційних станів
  3. Вікова діагностична шкала Е. Меймана
  4. Вікова діагностична шкала Л. Термена и Г. Чайльдса
  5. Вік Землі та Сонячної системи. Абсолютний і відносний вік. Геохронологічна шкала.
  6. виставляння оцінок
  7. Глава 16. Діагностика інтересів і професійних схильностей
КК КО  Шкальнаяоценка
 0,10-0,450,45-0,550,56-0,650,66-0,750,75-1,00  0,20-0,550,56-0,650,66-0,700,71-0,800,81-1,00

при аналізіотриманих результатів необхідно враховувати наступні параметри:

1. Піддослідні, що отримали оцінку 1, характеризуються низьким рівнем прояву комунікативних і організаторських схильностей.

2. Піддослідним, що отримали оцінку 2, комунікативні та організаторські схильності притаманні на рівні нижче середнього. Вони не прагнуть до спілкування, почувають себе скуто в новій компанії, колективі, воліють проводити час наодинці з собою, обмежують свої знайомства, відчувають труднощі у встановленні контактів з людьми і у виступі перед аудиторією, погано орієнтуються в незнайомій ситуації, не відстоюють свою думку, важко переживають образи, прояв ініціативи в суспільній діяльності вкрай занижена, у багатьох справах вони вважають за краще уникати прийняття самостійних рішень.

3. Для випробовуваних, які отримали оцінку 3, характерний середній рівень прояву комунікативних та організаторських схильностей. Вони прагнуть до контактів з людьми, не обмежують коло своїх знайомств, відстоюють свою думку, планують свою роботу, однак потенціал їх схильностей не відрізняється високою стійкістю. Ця група досліджуваних потребує подальшої серйозної та планомірної виховної роботи по формуванню та розвитку комунікативних та організаторських схильностей.

4. Піддослідні, що отримали оцінку 4, відносяться до групи з високим рівнем прояву комунікативних і організаторських схильностей. Вони не губляться у новій обстановці, швидко знаходять друзів, постійно прагнуть розширити коло своїх знайомих, займаються громадською діяльністю, допомагають близьким, друзям, виявляють ініціативу в спілкуванні, із задоволенням беруть участь в організації громадських заходів, здатні прийняти самостійне рішення у важкій ситуації. Все це вони роблять не з примусу, а згідно з внутрішніми прагненням.

5. Піддослідні, що отримали вищу оцінку 5, володіють дуже високим рівнем прояву комунікативності і організаторських схильностей. Вони відчувають потребу в комунікативній і організаторській діяльності й активно прагнуть до неї, швидко орієнтуються у важких ситуаціях, невимушено поводять себе у новому колективі, ініціативні, воліють в важливій справі або в складній ситуації, приймати самостійні рішення, відстоюють свою думку і домагаються, щоб воно було прийнято товаришами, можуть внести пожвавлення в незнайому компанію, люблять організовувати різні ігри, заходи, наполегливі в діяльності, яка їх приваблює. Вони самі шукають такі справи, які б задовольняли їх потребу в комунікації і організаторській діяльності.

Контрольні питання

1. Яке значення мають комунікативні та організаторські схильності для різних видів професійної діяльності?

2. Як можна діагностувати комунікативні та організаторські схильності?
Чи ви кохаєте? Чи подобається вам? Хотіли б ви? | Заняття 11.9 ПРОФЕСІЙНА МОТИВАЦІЯ УЧНЯ | Лист для відповідей | Опитувальник для вивчення провідних мотивів професійної діяльності | Заняття 11.10 СФЕРА ПРОФЕСІЙНИХ ПЕРЕВАГ УЧНІВ | Лист для відповідей | опитувальник Йовайши | Опитувальник Дж. Холланда | Заняття 11.12 ОЦІНКА комунікативних і організаторських схильностей * В ПРОЦЕСІ ПЕРВИННОЇ профконсультації | Заняття 11.13 ПІДГОТОВКА ПЕРВИННОЇ профконсультації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати