На головну

Заняття 3.1 ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ФОРМИ ПРИ пасивні та активні дотику

  1. I. Особливості римської культури н основні етапи її розвитку
  2. I.5. Організація освітньої діяльності. Форми організації навчальної діяльності
  3. II Форми спілкування, до вампіризму не відносяться
  4. II. особливості вживання
  5. II. Процесуальний документ як акт безпосередньої форми реалізації норм права.
  6. II.4.1) Історичні форми одноосібної влади.
  7. II.6.3) Особливості категорії юридичної особи.

Вступні зауваження. Термін «дотик» зазвичай вживають у двох різних значеннях. З одного боку, для позначення шкірної чутливості, і тоді розглядають її види - температурну, больову, тактильну чутливість, будова шкірних рецепторів, пороги їх чутливості і т. П. З іншого боку, під дотиком розуміють гаптіческімі чутливість, яка включає два компоненти: тактильний і кінестетичний. Гаптіческімі чутливість проявляється в процесі обмацування, і її органом є рука. В результаті активного обмацування формується дотиковий образ предмета [I].

Якщо об'єкт покоїться на руці, то має місце лише пасивне дотик. І тільки якщо випробуваний активно обмацує предмет (що відповідає реальним умовам сприйняття), можна говорити про активне осязании. У процесі активного обмацування предметів двома руками (в цьому випадку говорять про бимануальном осязании) можна експериментально виокремити різні види обмацують рухів: макрорухи руки, а також мікро- і макрорухи пальців. Обидва види рухів на різних етапах формування осязательного образу виконують як пізнавальні, так і контролюючі функції.

Справжнє заняття переслідує дві мети: по-перше, простежити і об'єктивно зафіксувати процес формування осязательного образу при пасивному та активному осязании тест-об'єкта однією рукою і, по-друге, виявити особливості видів руху в процесі бимануального дотику. Для порівняння точності пасивного і активного дотику в даному завданні передбачено проведення чотирьох дослідів (I-IV). У кожному з них в якості стимулів пред'являють по три фігури, що відрізняються один від одного ступенем складності форми. Крім цих чотирьох дослідів передбачено проведення ще одного - V досвіду, який має надати відомості про якісні особливості взаємодії обох рук в процесі формування осязательного образу.

При виконанні завдання необхідно строго слідувати порядку виконання роботи в різних дослідах, оскільки від цього залежить якість одержуваних результатів.

Матеріали для проведення дослідів. Експериментальний матеріал складається з набору плоских геометричних фігур, виготовлених з твердого картону або фанери. Фігури відрізняються один від одного складністю контуру, а саме: кількістю і довжиною відрізків периметра, кількістю і величиною кутів. Для фіксації результатів експерименту у вигляді замальовок пропонованих стимулів-фігур кожен випробовуваний повинен мати аркуші паперу, на кожному з яких він буде замальовувати лише одну фігуру.

До початку дослідів необхідно заготовити бланк для ведення протокольних записів (форма 5). Для V досвіду спеціальної форми протоколу немає. Результати його в довільній формі реєструються експериментатором на основі спостережень і самонаблюдений випробуваного.

ПРОТОКОЛ ЗАНЯТТЯ * форма 5

Завдання (тема) ......................................................................................................... Дата ..................................

експериментатор ...............................................................................................................................................

протоколіст ......................................................................................................................................................

випробуваний ......................................................................................................................................................

самопочуття випробуваного ..............................................................................................................................

вимірюється характеристика ..............................................................................................................................

вид стимулу .......................................................................................................................................................

Оцінка точності відтворення фігур випробуваним (в балах)

(Бали проставляє експериментатор)

 Номерфігури  досвід  Середній бал для дослідів
I  II  III  IV I  II  III  IV
               

 * У кожному з завданні даного розділу протокол заняття повинен починатися аналогічними відомостями.

Порядок роботи. Для виконання завдання студенти діляться на дві групи: студенти першої групи виконують функції експериментаторів, а студенти другої групи - функції випробовуваних. Завдання складається з п'яти дослідів. На стадії пасивного дотику і активного обмацування фігур очі випробуваного повинні бути закриті пов'язкою. На період відтворення фігур у вигляді малюнків пов'язку з очей знімають. Однак попередньо з поля зору випробуваного прибирають фігуру, яку він тільки що обмацував. У кожному з дослідів випробуваному послідовно пред'являють три фігури різної складності. Тривалість кожного пасивного дотику, а також і активного обмацування не обмежена. До початку дослідження експериментатор зачитує випробуваному інструкцію.

Інструкція випробуваному: «Вам будуть пред'явлені плоскі фігури. Ваше завдання - з закритими очима шляхом дотику можливо більш точно визначити форму кожної з них і потім, відкривши очі по знаку експериментатора, відтворити своє уявлення про фігуру графічно ».

I досвід - пасивне дотик нерухомою фігури - стимулу. Експериментатор кладе фігуру на нерухому долоню випробуваного. При цьому експериментатору забороняється натискати на фігуру, а випробуваному робити переміщення її на долоні і обмацувати за допомогою іншої руки. За сигналом випробуваного експериментатор прибирає фігуру, знімає з випробуваного наглазную пов'язку, після чого випробуваний приступає до замальовці сприйнятої фігури.

II досвід - пасивне дотик при русі фігури - стимулу. Експериментатор плавно обводить контуром фігури по нерухомому вказівного пальця правої руки випробуваного. Після одного повного обведення контуром фігури випробуваний приступає до замальовці її форми.

III досвід - редуцированное (штучне) активне дотик. Випробуваний сам послідовно (без повернень) обводить контур фігури-стимулу вказівним пальцем правої руки. При цьому йому дозволяється 3-4-кратне обведення контуру кожної фігури. Експериментатор під час досвіду притримує фігуру таким чином, щоб в процесі її обведення вона залишалася нерухомою.

IV досвід - активне дотик. Випробуваний сам обмацує однією рукою пред'явлену фігуру. Час обмацування не обмежена. Після обмацування фігури випробуваний робить її замальовку.

V досвід - бимануальное дотик. Експериментатор пред'являє випробуваному фігуру, пропонуючи якомога точніше визначити її форму за допомогою дотику - активного обмацування двома руками. Пацієнта просять в процесі обмацування виробляти самоспостереження з метою детального аналізу функцій рухів пальців кожної з рук, а також функцій правої і лівої рук. Крім словесного звіту про характер рухів випробуваний робить замальовки фігур.

Обробка результатів. Для обробки малюнки випробуваного групують відповідно номеру досвіду.

I-IV досліди:

1. Перш за все слід оцінити метричні властивості замальовок, т. Е. Визначити довжину ліній, величину кутів, пропорції і загальна кількість елементів даної фігури.

2. Потім оцінюють якість замальовок за наступною 5-бальною шкалою:

5 - малюнок в точності відповідає формі тест-об'єкта, 4 - в малюнку спотворені довжини окремих сторін (вони коротше або довше, ніж в оригіналі),

3 - спотворені не тільки довжини сторін, а й кути, 2 - спотворені довжини сторін і кути, а також пропущені один або кілька елементів фігури-оригіналу,

1 - схожість між малюнком і фігурою-оригіналом повністю відсутня.

3. Отримані бальні оцінки для кожної фігури в дослідах записують в протокол і розраховують середній бал для кожного досвіду. V досвід: обробка його результатів полягає в складанні експериментатором письмового висновку про особливості бимануального дотику. При цьому пропонується звернути увагу на такі особливості функції рук і пальців:

- Різну активність правої і лівої рук,

- Різну функціональну роль пальців (роль великого пальця як точки відліку, ролі вказівного, середнього, безіменного і мізинця правої руки),

- Симультанну роботу пальців,

- Нерівномірність рухів по контуру (уповільнення, зупинки і повернення),

- Переважні функції окремих типів рухів, а саме пізнавальних і контролюючих.

Контрольні питання

1. Які особливості сприйняття форми при пасивному осязании?

2. У чому полягає специфіка сприйняття форми при активному осязании?

3. Які функції руху пальців в процесі активного дотику?

4. Яка роль руху пальців в процесі побудови, виміру, контролю і корекції осязательного образу?

5. Яка роль дотику в практичній діяльності людей?

 
I. ПРИЙОМИ ИЗМЕРЕНИЙ І СТАТИСТИЧНІ СПОСОБИ ОБРОБКИ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ В психологічних дослідженнях | ТИПИ вимірювальною шкалою | ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ | Частота вибору (f), виражена у відсотках | Після пред'явлення випробуваному червоного кольору | Угруповання первинних результатів психологічного дослідження | Розрахунок накопичених частот і процентної суми накопичених частот | II. ВІДЧУТТЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДЧУТТІВ психофізичного МЕТОДАМИ | Значення порогів світлової чутливості | Значення абсолютних порогів слухової чутливості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати