На головну

Місце психолого-педагогічної практики в системі навчальної діяльності та інших видів педагогічних практик

  1. C) дається приклад країни, успішно поєднати у своїй правовій системі ознаки романо-германський системи права із загальним правом.
  2. I. Перші підходи у вивченні діяльності
  3. I. Сучасні НПЗЗ в системі мультимодального знеболення.
  4. I.5. Організація освітньої діяльності. Форми організації навчальної діяльності
  5. II. Гра в системі трансляції діяльності та навчання
  6. II. Організація діяльності психолога
  7. II. Практикум

Психолого-педагогічна практика виконує роль базового підстави, що дозволяє підготувати студента до все більш ускладнюється педагогічної діяльності. Цим визначається її місце в системі інших видів педагогічних практик - Літньої, пробний уроків і занять, переддипломну.

Сутність психолого-педагогічної практики полягає в наступному:

1. Студенти відвідують уроки різного типу викладання і спостерігають за індивідуальними особливостями поведінки і навчання школярів, за особистістю учня і класу в цілому, за манерою і стилем спілкування вчителя з учнями на уроці і позаурочної діяльності (проведення виховної роботи, позакласної роботи з предмета).

2. Всі спостереження і результати дослідження фіксуються в психолого-педагогічному щоденнику за встановленим зразком і схемою.

3. Проводиться психолого-педагогічний аналіз і обговорення фактів і явищ педагогічної реальності, тим самим здійснюється зв'язок теоретичного вивчення психолого-педагогічних дисциплін з практичним застосуванням знань, умінь і навичок.

4. На підставі проведених психолого-педагогічних діагностик студент пише проект, рекомендації щодо подальшої роботи з особистістю учня і класом в цілому.

5. Студент практично реалізує основні напрямки рекомендацій через проведення індивідуальних, групових позанавчальних заходів, бесід та інших форм роботи з класом і особистістю учня.

Таким чином, психолого-педагогічна практика дозволяє студентам опанувати методами вивчення особистості і колективу учнів, прийомами педагогічної діяльності, які в повній мірі мають бути реалізовані на наступних етапах педагогічної практики (на IV - V курсах).

Зміст психолого-педагогічної практики

Об'ємні завдання психолого-педагогічної практики вимагають різнобічного керівництва, безперервного наставництва з боку керівників практики. Студенти організовуються по 3-4 людини і прикріплюються до класного керівника; групою студентів в одній школі керують викладачі психології, педагогіки і випускаючої кафедри.

Умовно вся робота під час практики ділиться на підготовчий, робочий і підсумковий етапи (див. Таблицю 1).

Зміст психолого-педагогічної практики визначається програмою, написаної відповідно до вимог, що пред'являються до підготовки фахівців в університеті.

Виконання функцій класного керівника на робочому і підсумковому етапах передбачає діагностичну роботу по визначенню особливостей формування класного колективу, вивчення індивідуальних особливостей розвитку особистості учня, організацію і проведення позакласних заходів відповідно до виявлених проблемами та особливостями соціально-психологічного розвитку класу і учня, зафіксованими в характеристиках класного колективу і учня. Мета написання характеристик - розкриття найважливіших сторін особистості учня і класного колективу.

Під час практики графік роботи студента протягом дня може плануватися в такий спосіб:

1-2 уроки - відвідування уроків, їх аналіз відповідно до поставленої мети;

3-4 уроки - проведення діагностичної, аналітичної роботи з класом і учнем;

5-6 уроки - обробка та узагальнення отриманих результатів, отримання консультацій.

Залежно від зміни об'єктивних умов час і зміст роботи протягом дня можуть змінюватися.

Тривалість практики залежить від навчального плану кожної спеціальності (від 1 до 4 тижнів). Кожен з днів практики орієнтований на виконання приватних навчальних завдань. Це визначає і організацію роботи зі студентами. У таблиці 4 представлено зразкову розподіл змісту програми психолого-педагогічної практики на кожен з робочих днів, виходячи із стандартних 2 тижнів практики.

Таблиця 1
УНІВЕРСИТЕТ | Сургут 2006 | Вступ | Цілі, завдання, основні принципи психолого-педагогічної практики | На підготовчому етапі практики | Психолого-педагогічна характеристика класного колективу | Характеристики класного колективу | Психолого-педагогічна характеристика учня | Параметри спостереження за уроком | Карта - схема психолого-педагогічної характеристики |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати