На головну

Сургут 2006

  1. У м Сургуті Ханти-Мансійського автономного округу - Югра Тюменської області

Рекомендовано до видання редакційно-видавничим радою СурГПУ.

Психолого-педагогічна практика в школі: Навчально-методичний посібник для студентів педагогічних спеціальностей університету. / Упоряд .: І. А. Верченко, Т. А. Власова, Н. А. Воронова, Л. І. Помаскіно; Отв.ред. Н. А. Воронова. - Сургут: РІО СурГПУ, 2006. - 91 с.

Рецензенти: д.пс.н., проф. Шульга Т. І., зав.кафедрою соціальної психології МПОУ.

к.п.н., СурГПУ

У посібнику представлені організаційні та управлінські аспекти психолого-педагогічної практики; опис навчальних завдань і вказівки щодо їх виконання, зразки складання змісту звітних матеріалів.

Зміст посібника пов'язане з вимогами ДОС ВПО, Положенням про порядок проведення практики і концепцією практичної діяльності в СурГПУ.

Запропоновані методичні матеріали допоможуть студентам впорядкувати процес організації та проходження психолого-педагогічної практики, ефективно виконати різні види педагогічної діяльності, сприяють розвитку професійної компетентності у позанавчальної виховної роботи та позакласної роботи з предмету.

Для студентів, викладачів педвузів, працівників народної освіти і системи підвищення кваліфікації.


зміст

 Вступ
 Розділ I. Змістовні аспекти психолого-педагогічної практики
 1.1. Цілі, завдання, основні принципи та особливості психолого-педагогічної практики
 1.2. Зміст психолого-педагогічної практики
 Розділ II. Методичні вказівки до виконання завдань
 2.1. Організація діяльності студентів на підготовчому етапі практики
 2.2. Психолого-педагогічна характеристика класу
 2.3. Психолого-педагогічна характеристика учня
 2.4. Класне керівництво. Проектування, організація та проведення позакласного заходу
 2.5. Основи психолого-педагогічного аналізу уроку
 2.6. Експертна оцінка та самооцінка рівнів сформованості педагогічної компетентності
 Розділ III. Методичні матеріали до проходження психолого-педагогічної практики
 3.1. Дослідницькі завдання з вивчення класного колективу
 3.2. Дослідницькі завдання з вивчення особистості учня
 3.3. Дослідницькі завдання з вивчення комунікативної діяльності вчителя
 3.4. Психолого-педагогічний аналіз проведення позакласного заходу
 додатки
 1. Зразкове утримання психолого-педагогічного аналізу уроку (позакласного заходу, класної години) з точки зору комунікативної діяльності вчителя  
 2. Приблизний зміст психолого-педагогічної характеристики учня
 3. Приблизний зміст запису ходу уроку
 4. Тематика творчих програм з естетичного виховання школярів
 5. Схеми аналізу різних позакласних заходів
 Список літератури
Цілі, завдання, основні принципи психолого-педагогічної практики | особистісна орієнтація | Місце психолого-педагогічної практики в системі навчальної діяльності та інших видів педагогічних практик | Психолого-педагогічної практики | На підготовчому етапі практики | Психолого-педагогічна характеристика класного колективу | Характеристики класного колективу | Психолого-педагогічна характеристика учня | Параметри спостереження за уроком | Карта - схема психолого-педагогічної характеристики |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати