Головна

УНІВЕРСИТЕТ

  1. Астраханський державний технічний університет
  2. Астраханський державний технічний університет
  3. Білоруський державний університет
  4. Білоруський державний університет ТРАНСПОРТУ
  5. Білоруський національний технічний університет
  6. До університетів.
  7. Девенпортскій університет

Предисловие... 3 ... ... ... 1

Тема 1. Короткі історичні відомості про походження,
видобутку і переробці нафти ... ... 4 ... ... 2

Тема 2. Склад нафти і нафтопродуктів ... ... 11 ... 9

Тема 3. Фізичні властивості нафти і нафтопродуктів ... 17 16

Тема 4. Фізичні та хімічні властивості алканів ... 36 33

Тема 5. Фізичні та хімічні властивості циклоалканов ... 47 44

Тема 6. Фізичні та хімічні властивості аренів ... 58 54...

Тема 7. невуглеводневі з'єднання нафти ... 67 ... 62

Тема 8. Механізм термічних перетворень вуглеводнів нафти ... 81

Тема 9. Термокаталітіческіе реакції вуглеводнів нафти і газу ... 101

Тема 10. Каталітичний риформінг ... ... 116 ... 109

Тема 11. Синтез високооктанових компонентів палив ... 124 116

Тема 12. Процеси гідропереработкі ... ... 129 ... 120

Тема 13. Класифікація нафтопродуктів ... ... 142 ... 132

Тема 14. Експлуатаційні властивості моторних палив ... 173 159

Тема 15. Експлуатаційні властивості нафтових масел ... 188 173

Бібліографічний список... ... 190 ... ... 176

Редактор В. А. Маркалева

ВД № 06039 від 12. 10. 2001

Підписано до друку 14.12. 2004. Формат 60х84 / 16. Папір офсетний.
Надруковано на дуплікаторі. Ум. печ.л 12,0. Уч.-вид. л. 12,0. Тираж 100 прим. замовлення

Видавництво ОмГТУ. 644050, м Омськ, пр-т Миру, 11

Друкарня ОмГТУ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

По загальному та ПРОФЕСІЙНОГО ОСВІТИ

Ханти-Мансійського автономного ОКРУГУ

СУРГУТСЬКИЙ державний педагогічний

УНІВЕРСИТЕТ

 
 

Вступ | Цілі, завдання, основні принципи психолого-педагогічної практики | особистісна орієнтація | Місце психолого-педагогічної практики в системі навчальної діяльності та інших видів педагогічних практик | Психолого-педагогічної практики | На підготовчому етапі практики | Психолого-педагогічна характеристика класного колективу | Характеристики класного колективу | Психолого-педагогічна характеристика учня | Параметри спостереження за уроком |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати