На головну

Аналіз коливальних контурів з трансформаторної зв'язком

  1. HANSEI REPORT (АНАЛІЗ)
  2. I. Аналіз завдання
  3. I. Аналіз інженерно-геологічних умов території, оцінка перспективності її забудови
  4. I. Аналіз інженерно-геологічних умов території, оцінка перспективності її забудови
  5. I. Завдання на аналіз тексту нормативного акта
  6. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 1 сторінка
  7. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 2 сторінка

Такі електричні ланцюги застосовуються в якості смугових фільтрів з кращими виборчими властивостями, ніж поодинокі коливальні контури.

Еквівалентна схема подібної двухконтурной коливальні системи приведена на малюнку 5.5.

рис.5.5

У технічній літературі, де ведеться аналіз подібних електричних ланцюгів, прийняті позначення:

;

;

.

Частота при даному аналізі є змінною величиною, тому що інтерес представляють частотні характеристики.

Система рівнянь для схеми (рис.5.5), наприклад, для зустрічного включення з урахуванням введених позначень має вигляд

Звідки вираження для струмів в контурах:

або

Рівняння (5.24), (5.25), в принципі, задовольняють будь-яким пов'язаним ланцюгах (апериодическим, коливальним), з будь-яким видом зв'язку. Токи в контурах залежать не тільки від власних параметрів, але і від параметрів сусіднього контуру, тому величини  називають «вносяться» опорами. Більш детально «вносяться» опору «розшифровані» в рівняннях (5.24), (5.25).

При практичному застосуванні пов'язаних коливальних контурів основне завдання: - отримання максимальної величини вихідного струму на заданій частоті  . Згідно рівнянням (5.24), (5.25), можливі такі варіанти настройки в резонанс на заданій частоті:

- Настройка на «перший приватний» резонанс - за рахунок налаштування параметрів першого контурів  = 0 без зміни величини зв'язку;

- Настройка на «другий приватний» резонанс - за рахунок налаштування параметрів другого контуру  = 0 без зміни величини зв'язку;

- Настройка на «індивідуальний» резонанс - за рахунок послідовної налаштування контурів (при розімкнутому другому контурі), тобто  = 0,  = 0 без зміни величин зв'язку;

- Настройка на «складний» резонанс - за рахунок налаштування одного з контурів на приватний резонанс і зміни величини зв'язку до оптимальної;

- Настройка на повний резонанс (знаходить найбільше застосування) - за рахунок налаштування контурів на індивідуальні резонанси і зміни величини зв'язку до оптимальної.

Оптимальні значення опорів зв'язку визначаються з умови  і чисельно дорівнюють:

 , (5.26)

 (5.27)

Максимальне значення струму  при повному (складному) резонансі становить:

 , (5.28)

для повного резонансу оптимальне значення коефіцієнта зв'язку становить

 , (5.29)

або, з урахуванням виразу (5.27):

 . (5.30)

Вираз (5.30) дозволяє за відомою добротності контурів попередньо розраховувати оптимальний коефіцієнт зв'язку і оптимальне значення взаємної індуктивності.

Твір коефіцієнта зв'язку на добротність називається фактором зв'язку (А).

 . (5.31)

Очевидно, що для  оптимальний фактор зв'язку дорівнює одиниці. При різних факторах зв'язку будують частотні залежності струму  від частоти. Так як вираз (5.25) при підстановці частоти виходить занадто складним, для інженерного аналізу вважають всі параметри первинної і вторинної ланцюга однаковими і використовують узагальнену расстройку (x), введену в розділі 4. Тоді модуль струму у вторинному ланцюзі запишеться як:

 , (5.32)

де .

 Малюнки 5.6, а, б, в якісно ілюструють вираз (5.32) при різних факторах зв'язку.

 <1  = 1  > 1

0 ? 0 ? 0 ?

а Б В)

рис.5.6

Отримані результати аналізу можуть застосовані і для розрахунку коливальних ланцюгів з гальванічним зв'язками, схема яких відповідає схемі на малюнку 5.4.

Приклад 2. Для еквівалентної схеми (рис. 5.7). визначити оптимальне значення ємності  , Відповідне повного резонансу. Значення елементів:

= =  = 1 мкГн;

= =  = 100 пФ;

= =  = 10 Ом;

=  рад / с.

Мал. 5.7

Рішення. Визначається добротність контур

.

Визначається оптимальний коефіцієнт зв'язку

.

Використовуючи вираз (5.3), визначаємо

 9900 пФ.

 
Загальні відомості і математичний апарат | Аналіз частотних характеристик електричних ланцюгів 1-го і 2-го порядку | Резонансні явища в електричних ланцюгах | З (4.28) випливають умови для граничних частот смуги пропускання | Паралельний коливальний контур першого (основного) виду | Другого, третього і загального видів | контрольні завдання | Загальні відомості і математичний апарат | Аналіз електричних ланцюгів з автотрансформаторной зв'язком | Аналіз еквівалентної схеми лінійного трансформатора з апериодическими навантаженнями |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати