Головна

Потужність в ланцюзі гармонійного струму

  1. Аналіз лінійних ланцюгів гармонійного струму з використанням комплексного перетворення (методом комплексних амплітуд)
  2. Аналіз ланцюгів гармонійного струму методом векторних трикутників
  3. Атрибутирование і навчена безпорадність
  4. Як потужність ноосфери залежить від людей?
  5. Яка потужність ноосфери?
  6. Кінетична енергія. Потужність. Робота
  7. Кількість і потужність підприємств

Миттєвої потужністю елемента електричного кола або ділянки ланцюга називається вираз

 . (3.16)

З огляду на вираження (3.7) і (3.8) для різних елементів миттєва потужність визначається:

для опору

 ; (3.17)

для індуктивності

 ; (3.18)

для ємності

 . (3.19)

З виразів (3.17) - (3.19) випливає, що:

- При розрахунках потужності на гармонійному струмі використовуються діючі значення струмів (напруг);

- Середнє значення миттєвої потужності за період у реактивних елементів дорівнює нулю, тобто енергія то надходить від джерела енергії, то віддається в електричний ланцюг;

- У елементу '' опору '' середнє значення миттєвої потужності не дорівнює нулю, тобто відбувається необоротне перетворення енергії.

Миттєву потужність у розрахунках ланцюгів гармонійного струму застосовувати не доцільно, в зв'язку з її залежністю від часу. Більш доцільним є визначення '' розрахункової '' потужності на елементах електричного кола для моменту часу, відповідного максимального значення вхідного струму або напруги, що дозволяє сформулювати вимоги до джерел енергії. Тоді вираз для потужності на елементах або ділянці ланцюга має вигляд

 , (3.20)

де U, I - діючі значення напруги і струму,  - Модуль опору елемента, що розглядається або ділянки ланцюга. Потужність на опорах називається активною (Pa), На реактивних елементах - реактивної (PQ), На ділянці ланцюга - повної (PS).

Співвідношення між потужностями просто отримати з векторних діаграм (рис. 3.3). При множенні опорів на ток виходить вираз

 . (3.21)

Так як вийшло вираз подібне записи модуля для комплексних амплітуд сигналів, то була введена розрахункова комплексна потужність

 . (3.22)

Діючі значення величин, що з'явилися в виразах для потужності, можна використовувати і при розрахунках комплексних струмів і напруг, замість амплітудних, ввівши позначення

,  . (3.23)

 
Схеми заміщення реальних елементів моделями | Закони та теореми електричних ланцюгів | Загальні відомості і математичний апарат | Методи аналізу, що використовують перетворення опорів | Методи аналізу, що використовують закони Кирхгофа | Методи аналізу, що використовують теореми ланцюгів | Додаткові перетворення і розрахунки | Загальні відомості і математичний апарат | Аналіз ланцюгів гармонійного струму методом векторних трикутників | Аналіз лінійних ланцюгів гармонійного струму з використанням комплексного перетворення (методом комплексних амплітуд) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати