Головна

Аналіз лінійних ланцюгів гармонійного струму з використанням комплексного перетворення (методом комплексних амплітуд)

  1. HANSEI REPORT (АНАЛІЗ)
  2. I. Аналіз завдання
  3. I. Аналіз інженерно-геологічних умов території, оцінка перспективності її забудови
  4. I. Аналіз інженерно-геологічних умов території, оцінка перспективності її забудови
  5. I. Завдання на аналіз тексту нормативного акта
  6. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 1 сторінка
  7. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 2 сторінка

Більш універсальним методом аналізу є застосування комплексного перетворення, при якому гармонійні сигнали однієї і тієї ж частоти перетворенням (3.4) замінюються комплексними числами (символами), що не містять часу.

Так як комплексне перетворення є інтегральним, то для нього справедливі всі властивості інтегралів, наприклад:

- Постійний множник можна виносити за знак інтеграла;

- Інтеграл від суми функцій дорівнює сумі інтегралів.

Звідси випливає справедливість всіх законів і теорем електричних ланцюгів в '' комплексному вигляді '', а також справедливість розглянутих в розділі 2 методів аналізу. Наприклад, запис основних законів ТЕЦ з використанням комплексних амплітуд сигналів має вигляд

 , (3.12)

 , (3.13)

 . (3.14)

Перетворюючи, наприклад, вираз (3.9) в комплексний вид, отримуємо

 . (3.15)

У вираженні (3.15)

 - Опір '' елемента опору '' на гармонійному струмі;

 - Комплексне (повне) опір елементів індуктивності при використанні даного методу;

 - Комплексне (повне) опір елемента ємності.

Так як принцип перекладу гармонійних сигналів в комплексний вид цілком очевидний, то комплексне перетворення (3.4) служить скоріше для пояснення справедливості законів ТЕЦ при використанні комплексних амплітуд.

 
Загальні відомості | Реальні радіоелементи і їх ідеалізовані моделі | Схеми заміщення реальних елементів моделями | Закони та теореми електричних ланцюгів | Загальні відомості і математичний апарат | Методи аналізу, що використовують перетворення опорів | Методи аналізу, що використовують закони Кирхгофа | Методи аналізу, що використовують теореми ланцюгів | Додаткові перетворення і розрахунки | Загальні відомості і математичний апарат |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати