На головну

IV Translate from RUSSIAN into English

  1. A) Read and translate the text to know more about Sochi.
  2. A) Study the definitions of the words with similar meanings and think about their proper Russian equivalents.
  3. A) translate the illustrative examples into Russian;
  4. A) What types of roofs do you know? Use English-English dictionaries.
  5. Activity of the Priamurskiy Department of the Imperial Russian Geographic Society
  6. Ask your friend in English.
  7. B) Explain the words in bold from the text and make up sentences of your own. Use English-English dictionaries to help you.

Цінності - це кращі для індивіда або групи значення явищ. Це уявлення про значне, важливому, які визначають життєдіяльність людини. Цінності дозволяють розрізняти бажане і небажане, то до чого слід прагнути і чого слід уникати (оцінка - віднесення до цінності).

Розрізняють цінності:

1) термінальні (цінності мети);

2) інструментальні (цінності кошти).

Таким чином, цінності виступають, по-перше, як бажане, переважне для даного суб'єкта стан соціальних зв'язків, змісту ідей, художньої форми і т. Д .; по-друге, як критерій оцінки реальних явищ; по-третє, вони визначають зміст цілеспрямованої діяльності; по-четверте, регулюють соціальні взаємодії; по-п'яте, внутрішньо спонукають до діяльності. Іншими словами, цінність і орієнтує людину в навколишньому світі, і спонукає, мотивує на конкретні дії.

Вчені визначають такі ціннісні системи:

1. смисложізненние цінності: уявлення про добро і зло, щастя, мету і сенс життя;

2. універсальні цінності:

а) вітальні (життя, здоров'я, особиста безпека, добробут, освіта, правопорядок та ін.);

б) громадського визнання (працьовитість, соціальний стан та ін.);

в) міжособистісного спілкування (чесність, безкорисливість, доброзичливість, співчуття та ін.);

г) демократичні (свобода слова, совісті, національний суверенітет і ін.);

3. партикулярні (приватні) цінності:

а) прихильність до малої батьківщини, сім'ї;

б) фетишизм (віра в Бога, прагнення до абсолютизму).

У наші дні відбувається зміна цінностей, як це спостерігалося і в інші історичні періоди.

 
Culture Lag | V Communicative practice | Language | II Comprehension check | Cultural influences on language | Nonverbal communication | Creating culture | Creating Objective Knowledge | III Match the verb on the left with the correct definition on the right | I Vocabulary |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати