На головну

II Render the following text into English

  1. A) In what context do you think the following words and phrases will appear in the text?
  2. A) Read the following news report and think of a suitable headline for it.
  3. A) What types of roofs do you know? Use English-English dictionaries.
  4. Agree or disagree with the following statements using appropriate phrases.
  5. Agree or disagree with the following statements. Give your reasons.
  6. Answer the following questions
  7. Answer the following questions

Соціології відведено особливе місце в системі наукового знання. Ця наука дозволяє людині пізнати закони функціонування і розвитку суспільства. В даний час без знання закономірностей соціального життя, без рекомендацій та прогнозів соціологів не можуть обійтися державні та громадські діячі, політики і бізнесмени, економісти і юристи, соціальні працівники та психологи, педагоги і працівники культури - все, хто за родом своєї професійної діяльності має справу з людьми і соц. групами, хто тим чи іншим чином творить суспільні відносини. Соц. творчість приносить позитивний результат тільки тоді, коли воно відбувається на основі врахування об'єктивних тенденції суспільного життя, що встановлюються і вивчаються соціологією. Тому оволодіння основами соціол. науки є обов'язковим для майбутніх фахівців усіх напрямків професійної діяльності і в цілому для будь-якої людини як суб'єкта та об'єкта соц. взаємодій.

Соц.-політичне утворення представляє один із способів сучасної соціалізації особистості і формування її загальної культури, прилучення до людських цінностей. Головною його функцією виступає формування соц. мислення, розуміння соц. проблем, джерел їх виникнення і можливих шляхів вирішення. Курс соціології покликаний розгорнути перед учнями цілісну, багаторівневу картину соц. життя, показати складні взаємозв'язки суспільства і особистості, дати студентам необхідний кожній освіченій громадянину мінімум знань про соц.-політичних реаліях, нормах соц. поведінки, соц.-політичних цінностях.

Майбутнім фахівцям необхідно не тільки отримати певний обсяг інформації і знань, а й придбати вміння і навички швидко орієнтуватися в стрімко мінливому соц. світі, оперативно адаптуватися до нього, самостійно розвивати свої здібності, активно і творчо вирішувати виникаючі життєві проблеми.
The study of society | Welcome to sociology | The Birth and the rise of sociology | II Comprehension check | V Communicative practice | Herbert Spenser | Karl Marx (1818-1883) | I Vocabulary | Social biology | Culture Lag |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати