На головну

РОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У моральному вихованні

  1. I. Перші підходи у вивченні діяльності
  2. I.5. Організація освітньої діяльності. Форми організації навчальної діяльності
  3. II. Гра в системі трансляції діяльності та навчання
  4. II. Організація діяльності психолога
  5. III. Аналіз результатів психологічного аналізу 1 і 2 періодів діяльності привів до наступного розуміння узагальненої структури стану психологічної готовності.
  6. IV. Схеми вивчення гри як діяльності
  7. IX. «Принцип натуралізму» і «принцип діяльності» як логічні та методологічні принципи

При вивченні фізичних вправ навчальна діяльність школяра набуває характеру навчально-рухової діяльності. Спираючись на теорію діяльності і її ролі в розвитку людини (А. Н. Леонтьєв), ролі діяльності в навчальному процесі (Г. І. Щукіна), слід визначити можливості фізичної культури як шкільного предмета і всієї системи фізичного виховання учнів у формуванні особистості.

Сучасна психологія, педагогіка правомірно стверджують, що моральна сутність людини проявляється в єдності його свідомості, поведінки і почуттів. Педагогіка фізичної культури грунтується на тому факті, що розрив, протистояння цих моральних категорій ведуть до трудіовосполннмим втрат всього процесу воспітапія. Гармонійний розвиток моральної поведінки, свідомості і почуттів - сутність педагогіки фізичної культури, як і всієї педагогіки.

Досліджуючи роль навчальної діяльності в моральному вихованні учнів, 3. І. Васильєва підкреслює, що одним з головних джерел морального виховання у навчальній діяльності є її зміст. З цієї позиції зміст навчально-рухової діяльності в системі шкільного фізичного виховання представляється наповненим великими можливостями для вирішення завдань морального виховання, так як включає в себе все різноманіття інтелектуальних, пізнавальних, емоційних і моральних компонентів.

Інший підхід до виховує навчання полягає в розумінні значення форм організації навчальної діяльності на основі педагогіки співдружності, коллективистических відносинах. І при такому підході фізичне виховання має значний виховують потенціалом, обумовленим особливостями самої навчально-рухової діяльності, способами її організації.

Однією з провідних особливостей є наочність виконавчої функції навчально-рухової діяльності, коли наказ учня видно вчителю. Для практики виховання це вкрай коштовно. Адже одна справа - писати твір, припустимо, на тему «Про колективізм і індивідуалізм» і написати правильно,


 інше - проявити це моральне якість в певних ситуаціях, якими так багата шкільне фізичне виховання.

Особливістю навчально-рухової діяльності є так
ж відсутність строго регламентованого на відміну від інших
шкільних предметів спілкування учнів. наявність постійних
тісних контактів, різноманіття і емоційність взаимоотно
шень відкривають перед педагогом великі можливості для зі
будівлі потрібних ситуацій. Такі ситуації містяться, наприклад, я
в умовах суперництва, що вимагає дотримання правил, норм I
спортивної етики, поваги до суперника. ¦

Творче використання цих особливостей навчально-двігагель-
ної діяльності дозволить вчителю не тільки створювати конкретні ^
іие виховують ситуації, а й оперативно реагувати на -
поведінку учнів. |
Час дії Рис, 4. Поступовість і нерівномірність формування досвіду | Соціально обумовлений ВИХОВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ | ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ | СИЛА І МЕТОДИКА ЇЇ ВИХОВАННЯ | ВИТРИВАЛІСТЬ І МЕТОДИКА ЇЇ ВИХОВАННЯ | СПРИТНІСТЬ І МЕТОДИКА ЇЇ ВИХОВАННЯ | ШВИДКІСТЬ І МЕТОДИКА ЇЇ ВИХОВАННЯ V | ЗМІНА характер знання В ПРОЦЕСІ ЇХ РОЗВИТКУ | ВИКОРИСТАННЯ ЗНАНЬ У навчанні руховим діям | СИСТЕМА ЗНАНЬ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати