Головна

IV. Інформаційне забезпечення

  1. II. Правова охорона навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки
  2. Апаратне забезпечення
  3. Апаратне забезпечення додрукарської підготовки
  4. Апаратне забезпечення ЕОМ.
  5. Базове програмне забезпечення
  6. Базове програмне забезпечення.

19. Для отримання матеріалів, необхідних в роботі з порівняльного аналізу законодавства, використовуються:

- Інформаційні ресурси парламентів, апаратів Президентів, урядів, міністерств юстиції, інших центральних органів виконавчої влади держав - учасниць СНД;

- Фонд інформаційно-правового відділу Секретаріату Ради Міжпарламентської Асамблеї держав - учасниць СНД;

- Матеріали засобів масової інформації;

- Інформаційні фонди органів і організацій (науково-дослідних інститутів, судово-прокурорських органів, бібліотек, юридичних вузів і т. Д.).

20. Відповідно до ст. 6 багатостороннього міжурядової Угоди про обмін правовою інформацією, підписаного 21 жовтня 1994 року, держави - учасниці СНД здійснюють обмін правовою інформацією:

на основі Концепції міждержавної підсистеми обміну правовою інформацією;

з веденням єдиного класифікатора галузей законодавства;


з використанням діючих інформаційно-комунікаційних ресурсів систем Сторін, а також новостворюваних систем конфіденційного зв'язку.

21. Робота з порівняльного аналізу законодавства проводиться переважно з використанням автоматизованих інформаційно-пошукових систем по законодавству.

При створенні в кожній державі - учасниці СНД еталонних баз даних правових актів з використанням електронної технології доцільно їх програмне та організаційне поєднання.
Розділ III. Форми і методи співпраці | Розділ IV. Правові основи і механізм реалізації співробітництва | преамбула | Стаття 4. Сфера компетенції місцевого самоврядування | Органів місцевого самоврядування | цілі програми | Інтереси зовнішньої політики | Заохочення збалансованого і послідовного економічного і соціального прогресу | Методичні рекомендації з порівняльного аналізу законодавства держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав | II. об'єкти дослідження |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати