Головна

VIII. Можливі заходи державної підтримки капітального ремонту

  1. CHAPTER VIII. FIRST REPORT OF DR. WATSON
  2. II. Регіональна програма капітального ремонту
  3. III. Способи формування фонду капітального ремонту
  4. IV. Вибір способу формування фонду капітального ремонту
  5. V. Формування коштів у фонді капітального ремонту
  6. VI. Організація і фінансування капітального ремонту багатоквартирного будинку при формуванні фонду капітального ремонту на спеціальному рахунку
  7. VII. Організація і фінансування капітального ремонту багатоквартирного будинку при формуванні фонду капітального ремонту у регіонального оператора

Житловий кодекс допускає можливість, що, крім коштів власників приміщень у багатоквартирних будинках, які акумулюються в фондах капітального ремонту, і що залучаються за рішенням власників кредитів, ще одним фінансовим джерелом фінансування капітального ремонту багатоквартирних будинків будуть бюджетні кошти.

Бюджетні кошти як заходи фінансової підтримки можуть надаватися товариствам власників житла, житловим кооперативам, керуючим організаціям, регіональним операторамза рахунок коштів федерального бюджету, коштів бюджету області, місцевого бюджету в порядку і на умовах, які передбачені відповідно федеральними законами, законами суб'єктів Російської Федерації, муніципальними правовими актами (ст. 191, ч. 1).

Житловий кодекс також встановлює, що заходи державної і муніципальної підтримки капітального ремонту в рамках реалізації регіональних програм капітального ремонту надаються незалежно від застосовуваного власниками приміщень у багатоквартирному будинку способу формування фонду капітального ремонту(Ст. 191, ч. 2).

Серед можливих заходів державної підтримки, які можуть надаватися суб'єктом Російської Федерації, в даний час визначені також надання гарантій, поручительств за кредитами і позиками, Якщо відповідні кошти на реалізацію такої підтримки передбачені законом суб'єкта Російської Федерації про бюджет суб'єкта Російської Федерації (ст. 167, п. 4). Таким чином, відкритий шлях для залучення кредитних ресурсів в проведення капітального ремонту багатоквартирних будинків, власники яких формують фонди капітального ремонту на спеціальних рахунках.

Крім того, Житловий кодекс містить норми про надання заходів державної підтримки малоприбуткових власникам приміщень в багатоквартирних будинкахпри несенні ними витрат на сплату внесків на капітальний ремонт. Передбачається включити в регіональний стандарт вартості житлово-комунальних послуг, який застосовується для розрахунку розміру субсидії на оплату житлового приміщення та комунальних послуг, розмір затвердженого суб'єктом Російської Федерації мінімального внеску на капітальний ремонт (ст. 159, ч. 6).

Витрати власників житлових приміщень на сплату внеску на капітальний ремонт (виходячи зі встановленого мінімального розміру внеску) включаються до розміру витрат на оплату житлово-комунальних послуг, за якими може бути надана субсидія на оплату житлового приміщень і комунальних послуг (ст. 159, ч. 6 ). Таким чином, введення мінімального розміру внеску на капітальний ремонт не призведе до погіршення фінансового становища власників - громадян з низькими доходами (одержувачів житлових субсидій).


Схема 1.Способи формування фонду капітального ремонту

Варіанти 1 і 2- Накопичення коштів на спеціальному рахунку, окремому для кожного МКД, витрачання коштів на проведення капітального ремонту тільки цього МКД за рішенням власників

варіант 3 - Грошові кошти від багатьох МКД знаходяться в розпорядженні регіонального оператора і можуть витрачатися на фінансування робіт з капітального ремонту будь-якого МКД відповідно до регіональної програми.

КК * - управління будинком керуючої організацією НУ * - безпосереднє управління власниками приміщень
Вступ | I. Обов'язкові внески на капітальний ремонт власників приміщень у багатоквартирному будинку | II. Регіональна програма капітального ремонту | III. Способи формування фонду капітального ремонту | Для витрачання коштів зі спеціального рахунку необхідне рішення загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку. | IV. Вибір способу формування фонду капітального ремонту | Про кредитної організації, в якій буде відкрито спеціальний рахунок | V. Формування коштів у фонді капітального ремонту | VI. Організація і фінансування капітального ремонту багатоквартирного будинку при формуванні фонду капітального ремонту на спеціальному рахунку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати