Головна

VII. Організація і фінансування капітального ремонту багатоквартирного будинку при формуванні фонду капітального ремонту у регіонального оператора

  1. I. ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ
  2. I.5. Організація освітньої діяльності. Форми організації навчальної діяльності
  3. II. Організація діяльності психолога
  4. II. Регіональна програма капітального ремонту
  5. II.6.2.) Організація і правоздатність корпорацій.
  6. III. Організація бухгалтерської служби
  7. III. Організація роботи

Капітальний ремонт загального майна в багатоквартирних будинках, в яких власники приміщень формують фонд капітального ремонту на рахунку регіонального оператора, організовує сам регіональний оператор в обсязі і в строки, встановлені регіональною програмою капітального ремонту. Проте і в цьому випадку від власників приміщень потрібне прийняття рішень про проведення капітального ремонту багатоквартирного будинку.

O Хто робить пропозицію і приймає рішення про проведення капітального ремонту

Якщо фонд капітального ремонту будинку формується на рахунку регіонального оператора, то саме регіональний оператор повинен підготувати і направити власникам приміщень пропозицію по проведенню капітального ремонту не пізніше, ніж за шість місяців (якщо інший строк не встановлений суб'єктом Російської Федерації) до настання року, на який планується капітальний ремонт відповідно до регіональної програми (ст. 189, ч. 3).

Пропозиція повинна включати термін початку капітального ремонту, необхідний перелік та обсяг послуг і (або) робіт з капітального ремонту, їх вартість, порядок і джерела фінансування капітального ремонту загального майна в багатоквартирному будинку і інші пропозиції, пов'язані з проведенням такого капітального ремонту (ст. 182 , ч. 2, п.1).

Власники повинні протягом трьох місяців розглянути пропозиції, що надійшли і прийняти на загальних зборах рішення про проведення капітального ремонту, затвердивши запропоновані перелік робіт, кошторис витрат і терміни проведення ремонту, а також джерела фінансування капітального ремонту (ст. 189, ч. 4). Фактично, в цьому випадку рішення власників приміщень є формальним, хоча і необхідним.

Якщо в установлений граничний термін власники, що формують фонд капремонту на рахунку регіонального оператора, не прийняли рішення про проведення капітального ремонту загального майна в цьому багатоквартирному будинку, то орган місцевого самоврядування приймає рішення про проведення в будинку капітального ремонту відповідно до регіональної програми і пропозиціями регіонального оператора (ст. 189, ч. 6).

Регіональний оператор несе відповідальність перед власниками за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором про формування фонду капітального ремонту та про організацію проведення капітального ремонту, а також за наслідки невиконання або неналежного виконання зобов'язань з проведення капітального ремонту підрядними організаціями, залученими регіональним оператором (ст. 182, ч.6).

O Можливість дострокового проведення ремонту, збільшення обсягу та вартості робіт

Регіональний оператор відповідає за забезпечення проведення та фінансування капітального ремонту всіх багатоквартирних будинків, власники приміщень в яких формують на його рахунку фонди капітального ремонту, в обсязі та в терміни, які передбачені регіональною програмою капітального ремонту (ст. 182, ч. 1).

Можливість реалізації власниками приміщень власних планів проведення робіт з капітального ремонту загального майна залежить від наступних факторів:

? чи включені ремонти загального майна в багатоквартирному будинку, рішення про проведення яких взяли власники приміщень, в регіональну програму капітального ремонту, в яких обсягах і в які терміни (ст. 182, ч. 1):

· Якщо бажані ремонти не включені до регіональної програми, регіональний оператор може відмовити у фінансуванні таких ремонтів;

· Якщо роботи включені до регіональної програми, але заплановані на більш пізній термін, знадобиться доказ необхідності проведення ремонту в більш ранній період;

? чи достатньо коштів у фонді капітального ремонту даного будинку, формованому на рахунку регіонального оператора, на здійснення цих робіт, і якщо недостатньо, то чи готові власники взяти позику у регіонального оператора, і скільки часу буде потрібно, щоб його повернути за рахунок внесків, а також - чи є можливість додаткової бюджетної підтримки (ст. 180, ч. 1, п. 4);

? чи є в розпорядженні регіонального оператора доступні засоби в достатньому розмірі для надання позики власникам приміщень для фінансування робіт за рішенням власників, а якщо немає - регіональний оператор відмовить у фінансуванні робіт (ст. 185, ч. 2);

? якщо вартість бажаних робіт (наприклад, більш дорогих ремонтів, спрямованих на підвищення енергоефективності будинку) вище, ніж гранична вартість робіт з капітального ремонту, встановлена ??Урядом Вологодської області для регіонального оператора, то регіональний оператор не зможе профінансувати такі роботи за рахунок сформованого у нього фонду капітального ремонту будинку, і власникам доведеться сплачувати додаткові внески (ст. 190, ч. 4).

Таким чином, реалізація рішень, прийнятих власниками, багато в чому буде визначатися рішеннями регіонального оператора. Відповідно до Житлового кодексу функції технічного замовника робіт з капітального ремонту загального майна в багатоквартирних будинках, власники приміщень в яких формують фонди капітального ремонту на рахунку регіонального оператора, здійснює регіональний оператор (ст. 180, ч. 1, п. 3).

O Хто може бути технічним замовником під час проведення ремонту будинку

Відповідно до Житлового кодексу функції технічного замовника робіт з капітального ремонту загального майна в багатоквартирних будинках, власники приміщень в яких формують фонди капітального ремонту на рахунку регіонального оператора, здійснює регіональний оператор (ст. 180, ч. 1, п. 3).

В обов'язки регіонального оператора входить (ст. 182, ч. 2):

? забезпечення підготовки завдання на виконання послуг / робіт з капітального ремонту та (при необхідності) підготовка, затвердження та несення відповідальності за якість проектної документації на капремонт і її відповідність законодавчим вимогам;

? залучення підрядників для виконання послуг / робіт з капітального ремонту та укладання з ними від свого імені відповідних договорів;

? контроль якості і термінів виконання послуг / робіт підрядними організаціями та відповідність таких послуг / робіт вимогам проектної документації;

? приймання виконаних робіт.

Законом Вологодської області № 3088-ОЗ можуть бути передбачені випадки, при яких функції технічного замовника робіт з капітального ремонту будинків, власники в яких формують фонди капітального ремонту на рахунку регіонального оператора, можуть здійснюватися органами місцевого самоврядування та (або) муніципальними бюджетними установами, на підставі відповідного договору, укладеного з регіональним оператором (ст. 182, ч. 4).

O Які засоби можна використовувати для фінансування ремонту, якщо накопичень недостатньо

Регіональний оператор фінансує капітальний ремонт багатоквартирних будинків за рахунок коштів, що надходять на рахунок регіонального оператора від платежів власників приміщень у багатоквартирних будинках, і за рахунок субсидій, отриманих з бюджету суб'єкта Російської Федерації і (або) місцевого бюджету (ст. 180, ч. 1, п. 4 і ст. 182, ч. 1) (схема 3).

Кошти, отримані регіональним оператором від власників приміщень в одних багатоквартирних будинках, можуть бути використані на поворотній основі для фінансування капітального ремонту загального майна в інших багатоквартирних будинках (ст. 179, ч. 4 і ст. 182, ч 1).

Таким чином, якщо у фонді капітального ремонту конкретного будинку на момент проведення капітального ремонту виявилося недостатньо коштів, регіональний оператор для його ремонту може використовувати кошти, отримані за рахунок платежів власників приміщень в інших багатоквартирних будинках, капітальний ремонт яких здійснюватиметься у майбутньому. При цьому регіональний оператор зобов'язаний за шість місяців до початку року, в який буде проводитися капітальний ремонт будинку, отримати згоду власників на «позику» коштів регіонального оператора (коштів фондів ремонту інших будинків) і повернення позики.

Відшкодування регіональному оператору засобів, витрачених на капітальний ремонт загального майна в багатоквартирному будинку, в сумі, що перевищує розмір фонду капітального ремонту, здійснюється за рахунок наступних внесків на капітальний ремонт власників приміщень у цьому багатоквартирному будинку (ст. 182, ч. 7).

При цьому для регіонального оператора постановою Уряду області встановлено розмір граничної вартості послуг і (або) робіт з капітального ремонту, який може оплачуватися регіональним оператором за рахунок коштів фонду капітального ремонту, сформованого виходячи з мінімального розміру внесків на капітальний ремонт (ст. 190, ч. 4). Дорожчі роботи оплачуються тільки за рахунок додаткових внесків власників приміщень у багатоквартирному будинку понад мінімальний розмір внеску.
Вступ | I. Обов'язкові внески на капітальний ремонт власників приміщень у багатоквартирному будинку | II. Регіональна програма капітального ремонту | III. Способи формування фонду капітального ремонту | Для витрачання коштів зі спеціального рахунку необхідне рішення загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку. | IV. Вибір способу формування фонду капітального ремонту | Про кредитної організації, в якій буде відкрито спеціальний рахунок | V. Формування коштів у фонді капітального ремонту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати