Головна

Про кредитної організації, в якій буде відкрито спеціальний рахунок

  1. I Епоха, що передувала відкриттю Московського Великого театру
  2. II. Прочитайте слова, дотримуючись правил читання голосних у відкритому складі (I тип читання).
  3. IX. Вимовте слова, дотримуючись відмінність між звуками за ступенем відкритості.
  4. А) Порядок відкриття банківських рахунків
  5. А. Відкрита дуга змінного струму при високій напрузі джерела
  6. Аграрна реформа, головним ідеологом і організатором якої був прем'єр-міністр П. Столипін, почалася указом царя в
  7. Археологічні відкриття в Середземномор'ї

? спеціальний рахунок може бути відкритий в російській кредитної організації (банку) з величиною власних коштів (капіталу) не менше 20 млрд. Рублів (ст. 176, ч.2);

? інформація про таких кредитних організаціях щоквартально розміщується на офіційному сайті Центрального банку Російської Федерації в мережі "Інтернет";

якщо власником спеціального рахунку визначено регіональний оператор, то обраний власниками приміщень банк повинен здійснювати діяльність на території відповідного суб'єкта Російської Федерації (ст. 170, ч. 4, п. 5);

? якщо власником спеціального рахунку визначено регіональний оператор, то обраний власниками приміщень банк повинен здійснювати діяльність на території Вологодської області (ст. 170, ч. 4, п. 5);

? якщо власником спеціального рахунку обраний регіональний оператор, а власники не вибрали кредитну організацію або обрана кредитна організація не відповідає встановленим вимогам, питання про вибір кредитної організації вважається переданим на розсуд регіонального оператора (ст. 170, ч. 4, п. 5).

У разі, якщо власником спеціального рахунку вибрано товариство власників житла(Житловий кооператив), зазначена організація:

· Звертається в обрану власниками приміщень кредитну організацію для відкриття на своє ім'я спеціального рахунку і пред'являє оформлене протоколом рішення загальних зборів власників приміщень і інші документи, передбачені банківськими правилами (ст. 176, ч. 1);

· Протягом п'яти робочих днів з моменту відкриття спеціального рахунку подає до органу державного житлового нагляду повідомлення про обраний власниками приміщень у відповідному багатоквартирному будинку способі формування фонду капітального ремонту з додатком копії протоколу загальних зборів про прийняття рішень, передбачених частинами 3 та 4 статті 170 Житлового кодексу , довідки банку про відкриття спеціального рахунку, інших документів, у разі вони визначені законом суб'єкта Російської Федерації (ст. 172, ч. 1).

У разі, якщо власником спеціального рахунку обраний регіональний оператор:

· Власники приміщень в багатоквартирному будинку повинні направити на адресу регіонального оператора копію протоколу загальних зборів, яким оформлено це рішення (ст. 170, ч. 5);

· Регіональний оператор звертається в кредитну організацію, обрану власниками приміщень (або обрану регіональним оператором у випадках, зазначених Житловим кодексом), для відкриття на своє ім'я спеціального рахунку і пред'являє оформлене протоколом рішення загальних зборів власників приміщень і інші документи, передбачені банківськими правилами (ст. 176, ч. 1);

· Регіональний оператор протягом п'яти робочих днів з моменту відкриття спеціального рахунку подає до органу державного житлового нагляду повідомлення про обраний власниками приміщень у відповідному багатоквартирному будинку способі формування фонду капітального ремонту з додатком копії протоколу загальних зборів про прийняття рішень, передбачених частинами 3 та 4 статті 170 житлового кодексу, довідки банку про відкриття спеціального рахунку, інших документів, у разі вони визначені законом суб'єкта Російської Федерації (ст. 172, ч. 1).

Підтвердженням реалізації обраного власниками приміщень у багатоквартирному будинку способу формування фонду капітального ремонту на спеціальному рахунку є внесення органом державного житлового нагляду отриманого від власника спеціального рахунку повідомлення про вибір способу формування фонду капітального ремонту в реєстр повідомлень та відомостей про спеціальний рахунок в реєстр спеціальних рахунків.

O Ухвалення рішення про формування фонду капітального ремонту у регіонального оператора

Для прийняття рішення про вибір способу формування фонду капітального ремонту у регіонального оператора необхідно скликати загальні збори власників приміщень у багатоквартирному будинку відповідно до порядку, встановленого статтею 45 Житлового кодексу. Питання про вибір способу формування фонду капітального ремонту повинен бути включений до порядку денного зборів.

Для прийняття рішення про вибір способу формування фонду капремонту у регіонального оператора необхідно більшість голосів не менше 2/3 голосів від загального числа голосів власників приміщень у багатоквартирному будинку (ст. 44, ч. 2, п.1.1; ст. 46, ч.1 ).

Для реалізації прийнятого власниками приміщень рішення копія протоколу загальних зборів власників приміщень повинна бути спрямована регіональному оператору.

У разі якщо рішення про формування фонду капітального ремонту у регіонального оператора щодо конкретного багатоквартирного будинку приймає орган місцевого самоврядування, зазначений орган надсилає своє рішення регіонального оператора.

Регіональний оператор зобов'язаний:

· Надати в орган державного житлового нагляду відомості про багатоквартирному будинку, власники приміщень в якому формують фонд капітального ремонту на рахунку регіонального оператора;

· Направити власникам приміщень у багатоквартирному будинку і (або) особам, які здійснюють управління багатоквартирним будинком, проект договору про формування фонду капітального ремонту та про організацію проведення капітального ремонту загального майна в цьому багатоквартирному будинку (ст. 181, ч. 3).

власники приміщеньв багатоквартирному будинку, що прийняли рішення про формування фонду капремонту на рахунку регіонального оператора, а також власники, які не прийняли рішення про вибір способу формування фонду капітального ремонту, рішення за яких прийняв орган місцевого самоврядування, зобов'язані укласти з регіональним оператором договірпро формування фонду капітального ремонту та про організацію проведення капітального ремонту (ст. 181, ч. 1).

Обов'язковий порядок укладення договорів, встановленого статтею 445 Цивільного кодексу Російської Федерації, передбачає, що регіональний оператор повинен представити власникам приміщень договір, який власники, в свою чергу зобов'язані підписати. Договір вважається укладеним, якщо його підписали власники приміщень в багатоквартирному будинку, що володіють більш ніж п'ятдесятьма відсотками голосів від загального числа голосів власників приміщень у цьому багатоквартирному будинку.

Якщо власники приміщень не підпишуть договір, спрямований їм регіональним оператором, регіональний оператор має право вимагати підписання договору через суд.

O Зміна способу формування фонду капітального ремонту

Спосіб формування фонду капітального ремонту може бути змінений в будь-який часрішенням загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку (ст. 173, ч.1), але вступ прийнятого рішення в силу залежить від початкового способу формування фонду капітального ремонту.

Якщо власники приміщень прийняли рішення про припинення формування фонду капітального ремонту на спеціальному рахунку і переході до формування фонду капремонту у регіонального оператора:

- Власники приміщень протягом п'яти робочих днів направляють рішення загальних зборів власнику спеціального рахунку, на який перераховуються внески на капітальний ремонт (чт. 173, ч. 4);

- рішення вступає в силу через один місяцьпісля направлення власнику спеціального рахунку рішення загальних зборів, який протягом п'яти днів після цього зобов'язаний перерахувати кошти фонду капітального ремонту на рахунок регіонального оператора (ст. 173, ч. 6).

Якщо власники приміщень прийняли рішення про припинення формування фонду капітального ремонту у регіонального оператора і формуванні фонду капітального ремонту на спеціальному рахунку:

- рішення вступає в силу через піврокупісля направлення регіональному оператору рішення загальних зборів власників приміщень;

- Після набрання рішенням чинності регіональний оператор в п'ятиденний термін перераховує кошти фонду капітального ремонту на спеціальний рахунок (ст. 173, ч. 5).

Умовою при зміні способу формування фонду капітального ремонту є повна виплата кредиту (позики), якщо такий кредит був наданий для капітального ремонту під кошти фонду капітального ремонту на спеціальному рахунку, або повне погашення заборгованості перед регіональним оператором по виконаному капітального ремонту (ст. 173, ч . 2).

У виняткових випадках рішення про припинення формування фонду капітального ремонту на спеціальному рахунку і передачі коштів регіонального оператора може приймати орган місцевого самоврядування. Наприклад, якщо капітальний ремонт багатоквартирного будинку, передбачений регіональною програмою капітального ремонту і визнаний необхідним, не був проведений в строк, встановлений регіональною програмою через те, що власники приміщень в багатоквартирному будинку не прийняли необхідного рішення, орган місцевого самоврядування приймає рішення про формування фонду капітального ремонту на рахунку регіонального оператора і направляє таке рішення власнику спеціального рахунку. Власник спеціального рахунку зобов'язаний перерахувати кошти, що знаходяться на спеціальному рахунку, на рахунок регіонального оператора протягом одного місяця з моменту отримання рішення органу місцевого самоврядування (ст. 189, ч. 7).

 
Вступ | I. Обов'язкові внески на капітальний ремонт власників приміщень у багатоквартирному будинку | II. Регіональна програма капітального ремонту | III. Способи формування фонду капітального ремонту | Для витрачання коштів зі спеціального рахунку необхідне рішення загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку. | VI. Організація і фінансування капітального ремонту багатоквартирного будинку при формуванні фонду капітального ремонту на спеціальному рахунку | VII. Організація і фінансування капітального ремонту багатоквартирного будинку при формуванні фонду капітального ремонту у регіонального оператора | VIII. Можливі заходи державної підтримки капітального ремонту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати