На головну

B. Зробіть пропозиції негативними і питальними

  1. I. a. Прочитайте текст про сім'ю Миллеров. Виправте, дані пропозиції так, щоб вони відповідали висловлювань персонажів тексту і визначте кому вони належать.
  2. II. Доповніть пропозиції дієсловами у формі Present Continuous.
  3. II. Складіть пропозиції з наступних слів.
  4. III Вкажіть номер пропозиції з незалежним причетним оборотом.
  5. IV. Спираючись на таблицю, складіть пропозиції про робочий день Анни.
  6. IV. Підберіть до початку пропозиції з колонки А закінчення пропозиції в колонці В. Отримані пропозиції переведіть.

Example. He has got a nice flat. He has not got a nice flat.

Has he got a nice flat?

VII. Розкажіть про себе, вашої сім'ї, друзів. Використовуйте підказки.

Example. I have got an American car. My friend has not got a bike.

A brother, a sister, a dog, a flat, a husband, a wife, a TV, five friends, a camera, a car, a son, a bike, a niece, a cup, a green tie, a black pencil

VIII. Заповніть пропуски, використовуючи some, any, a, an.

1. I have got ... friends.

2. He has got ... pen in his bag.

3. We have not got ... milk.

4. Have you got ... apple?

5. Has he got ... brothers?

6. I have got ... hats, but I have not got ... ties.

7. Ted has got ... hamburger, but he has not got ... meat.

8. Have you got ... garden?

9. We have got ... nice trees in the garden.

10. They have got ... cameras, but they have not got ... TV.

11. Have they got ... bikes?

12. I have got ... tea in the cup.

13. He has not got ... money in his purse.

14. Kate has got ... husband.

15. Have you got ... expensive stamps?

IX. Закінчите розділові питання.

Example. He has got a wife, ...? - He has got a wife, has not he?


1. Mike is a famous actor, ...?

2. They have got a family, ...?

3. It's an expensive restaurant, ...?

4. It is not my favourite film, ...?

5. Ted is a bad driver, ...?

6. They have got a funny dog, ...?

7. We have not got a son, ... ...?

8. Bill has got a happy wife, ...?

9. It's a hot hamburger, ...?

10. These are neat nurses, ...?

11. This is not a busy street, ...?

12. It's a long pencil, ...?

13. Ben has not got a tie, ...?

14. It is not a hospital, ...?

15. Steve is Ann's father, ...?

16. Paris is in France, ...?

Правила читання приголосних букв і буквосполучень | I. Прочитайте слова, дотримуючись правил читання голосних букв і буквосполучень. | VII. Прочитайте тексти і доповніть пропозиції. | звукові вправи | Інтонація різних типів питань | вправи | вправи | словник | Вказівні займенники | Порядкові числівники |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати