На головну

VII. Прочитайте тексти і доповніть пропозиції

  1. Способи введення додаткової інформації, в тому числі використання полів, що настроюються і кодів структур.
  2. I. Прочитайте вголос і поясніть правила читання наступних слів.
  3. I. Прочитайте і вивчіть нові терміни і термінологічні сполучення
  4. I. Прочитайте і вивчіть нові терміни і термінологічні сполучення
  5. I. Прочитайте і вивчіть нові терміни і термінологічні сполучення
  6. I. Прочитайте слова, дотримуючись правил читання голосних букв і буквосполучень.
  7. I. Тексти лекцій.

a. His name is Ben. Ben is a businessman. He is in Spain. Ben is happy. Kate is Ben's wife. Kate is a typist. Kate is fine. Ben and Kate are busy.

b. Meet Bill. Bill is Ted's son. Bill is ten. He is not in Spain, he is in Italy. Bill is pale, he is ill. It's bad. Let's visit him.

c. It's Pete's flat. It's in a big city. Pete's flat is nice. Pete is happy. He is a famous artist. Pete's wife is a film star. Pete's wife is fine.


1. Ben is in ....

2. Bill is Ted's ....

3. Pete's flat is in ....

4. ... is Ben's wife.

5. Bill ... in Spain.

6. Pete is a ... artist.

7. Ben's ... is a typist.

8. ... son is pale.

9. ... are happy.

10. Pete's wife is a ....Складіть 10 негативних та 10 питальних пропозицій по текстам.

Р А З Д Є Л III

Звуки.Голосні [?], [?:], [??], [?:].

Згодні [r], [?], [?], [?].

Звукові явища.сполучна r. оглушення r. сполучення r і альвеолярних приголосних з [?], [?].

Інтонація.Інтонація основних типів питань.

Правила читання.Букви Oo, Hh.

Граматика.Вказівні займенники. займенники some / any, no. Кількісні / порядкові числівники. оборот have / has got. Структура розділових, альтернативних, спеціальних питань.

ЗВУКИ

голосні [?], [?:], [??], [?:]

приголосні [r], [?], [?], [?]

[?] - короткий ненаголошений голосний звук, при проголошенні якого мова відведений назад, губи лише злегка округлені, але не висунуті вперед. Звучання є середнім імежду російськими [o] та [a].

[?:] - довгий напружений голосний звук, при проголошенні якого кінчик язика відтягнуть від зубів і опущений вниз, напружені губи округлюються, але не так сильно, як при проголошенні російського [o].

[?:] - довгий напружений голосний звук, при проголошенні якого плоский мову злегка піднятий, кінчик язика стосується підстави нижніх зубів, губи злегка розтягнуті.

[??] - дифтонг, ядром якого є звук, що займає проміжне положення між [o] та [o:]. Ковзання відбувається в напрямку звуку [?].

[?] - заднеязичний носової сонант, при проголошенні якого задня спинка мови змикається з небом, а повітря проходить через ніс. Даний звук ніколи не зустрічається на початку слова.

[R] - переднеязичних заальвеолярний сонант, при проголошенні якого кінчик язика трохи загорнутий назад за альвеоли і знаходиться проти тієї частини неба, де вимовляється російський звук [ж].

[?], [?] - міжзубні звуки, при вимові яких утворюється щілина між переднім краєм мови та верхніми зубами. Звук [?] - глухий сильний, звук [?] - дзвінкий слабкий.

 
Правила читання приголосних букв | II. Прочитайте слова, дотримуючись правил читання голосних у відкритому складі (I тип читання). | словник | артикль | III. Висловіть незгоду з такими твердженнями. | Р А З Д Є Л II | звукові вправи | Особливості фразового наголоси. ритм | II. Розділіть фрази на ритмічні групи, скажіть їх, дотримуючись щодо рівний час їх проголошення. | Правила читання приголосних букв і буквосполучень |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати