Головна

II міського Фестивалю громадських ініціатив (витяг)

  1. Адміністративно-правове становище громадських організацій (об'єднань)
  2. Більш детально питання про об'єкти екологічних громадських відносин розглянуто в главі II підручника. 1 сторінка
  3. Більш детально питання про об'єкти екологічних громадських відносин розглянуто в главі II підручника. 10 сторінка
  4. Більш детально питання про об'єкти екологічних громадських відносин розглянуто в главі II підручника. 11 сторінка
  5. Більш детально питання про об'єкти екологічних громадських відносин розглянуто в главі II підручника. 12 сторінка
  6. Більш детально питання про об'єкти екологічних громадських відносин розглянуто в главі II підручника. 13 сторінка

1. Загальні положення

Це Положення визначає порядок і умови підготовки, організації та проведення II міського Фестивалю громадських ініціатив (далі - Фестиваль).

Фестиваль проводиться адміністрацією міста Тамбова.

Цілі Фестивалю - підтримка і розвиток громадських ініціатив населення, спрямованих на вирішення актуальних соціально значущих міських проблем, стимулювання соціальної активності громадян.

Основними завданнями Фестивалю є:

- Залучення жителів міського округу - місто Тамбов у вирішення питань місцевого значення;

- Залучення населення міста до вирішення проблем за місцем проживання;

- Виявлення позитивних прикладів в діяльності некомерційних організацій, громадських об'єднань, громадських формувань за місцем проживання, підтримка громадських ініціатив городян, що сприяють самостійного вирішення питань розвитку території міста;

- Популяризація позитивного досвіду реалізації соціальних проектів і громадських ініціатив;

- Створення сприятливого середовища для реалізації кращих соціально значущих проектів;

- Розвиток взаємодії громадськості з органами місцевого самоврядування;

- Залучення некомерційних організацій, громадських об'єднань, що реалізують проекти на території міста Тамбова, для участі в соціальному замовленні Тамбовської області.

Фестиваль проводиться за номінаціями:

- «Краще територіальне громадське самоврядування міста»;

- «Кращий проект відродження та збереження історико-культурної спадщини міста» ( «Місто. Події. Люди»);

- «Кращий проект з реабілітації дітей та підлітків» ( «Жива лоза»);

- «Кращий проект з патріотичного виховання» ( «І пам'ятає світ врятований»);

- «Кращий проект з надання адресної допомоги соціально незахищеним верствам населення» ( «Це в наших силах»);

- «Вільна тема».

2. Учасники Фестивалю

У Фестивалі беруть участь громадяни, громадські об'єднання (в тому числі територіальне громадське самоврядування (далі - ТОС), волонтерські загони, клуби за місцем проживання, спортивні, дозвільні та аматорські об'єднання), некомерційні організації (за винятком державних і муніципальних установ), які подали заявку у встановлені терміни.

Чи не має право брати участь в конкурсі політичні партії.

3. Організація і проведення Фестивалю

3.1. Фестиваль проводиться з 10 грудня 2008 року по 10 травня 2009 року.

3.2. Організатором Фестивалю є управління у зв'язках з громадськістю адміністрації міста Тамбова, яке:

- Забезпечує підготовку нормативно-правової бази Фестивалю;

- Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення за місцем проживання, некомерційних організацій та інших громадських об'єднань міста;

- Приймає заявки на участь у Фестивалі за адресою: вул. Інтернаціональна, д.53, каб.9, контактний телефон: 72-35-07;

- Формує персональний склад конкурсної комісії (далі - комісія) по підведенню підсумків Фестивалю з числа представників органів державної виконавчої влади міста, громадських об'єднань, громадського активу міста та організовує її діяльність;

- Організовує нагородження лауреатів, переможців Фестивалю та висвітлення ходу його проведення та підсумків у засобах масової інформації.

3.3. Учасники Фестивалю направляють в комісію заявку на участь у Фестивалі, проект і необхідні документи згідно з додатком до цього Положення.

3.4. В термін до 01 червня 2009 комісія визначає переможців Фестивалю по кожній номінації відповідно до критеріїв оцінки.

3.5. Рішення комісії оформляється протоколом засідання, який підписується головою комісії і направляється голові адміністрації міста Тамбова на затвердження.

3.6. Пропозиції про нагородження переможців та лауреатів Фестивалю виносяться на розгляд глави адміністрації міста Тамбова.

4. Умови проведення Фестивалю і критерії оцінки за номінаціями

Оцінка учасників номінацій конкурсу проводиться по 10-бальній системі.

Загальними критеріями оцінки ефективності проекту є:

- Відповідність запропонованої концепції проекту основних напрямків соціально-економічного розвитку міста Тамбова, цілям і завданням Фестивалю, номінації;

- Актуальність розв'язуваної соціальної проблеми;

- Наявність новизни ідеї, підходів, що використовуються соціальних технологій;

- Націленість проекту на конкретні результати.

4.1. Номінація «Кращий проект відродження та збереження історико-культурної спадщини міста» ( «Місто. Події. Люди»)

Представлені в номінації проекти повинні відповідати таким умовам:

- Відображення знакових подій в історії міста;

- Кількість проведених заходів з популяризації життя і діяльності відомих благодійників і меценатів, громадських діячів міста Тамбова, діячів мистецтва і культури;

- Наявність методичних розробок за проектом;

- Масштабність проекту (кількість учасників з різних вікових категорій);

- «Матеріалізація» фактів, пов'язаних з історією міста (підбір фотографій, оформлення пам'ятних знаків, видання книг, брошур і т.д.).

4.2. Номінація «Кращий проект з реабілітації дітей та підлітків» ( «Жива лоза»)

Представлені в номінації проекти повинні відповідати таким умовам:

- Наявність позитивного досвіду по реабілітації дітей та підлітків в попередні роки:

а) наявність стабільної організаційної структури (традиції, цінності, символи, кадрові та матеріально-технічні ресурси);

б) організація і участь у проведенні різних науково-практичних конференцій, нарад, фестивалів, оглядів і т.д .;

в) відсоток охоплення дітей і підлітків різними формами соціальної реабілітації;

- Використання з метою соціальної реабілітації сучасних інформаційно-комунікаційних технологій:

а) дистанційне спілкування;

б) наявність методичних розробок;

в) випуск рекламно-інформаційних листів;

г) забезпечення інформаційної доступності і відкритості діяльності організації;

- Реалізація програм і проектів передпрофільне самовизначення дітей:

а) надання можливості для розвитку творчих та інших здібностей дітей через різні форми і види реабілітації;

б) участь дітей в акціях соціального характеру;

в) реалізація соціальних проектів;

г) наявність творчих майстерень;

д) залучення фахівців для проведення тренінгових занять та інформаційно-просвітницької роботи;

- Використання існуючих моделей допомоги дітям і підліткам;

- Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи та тренінгових занять з батьками;

- Позитивне ставлення батьків і дітей до діяльності організації.

4.3. Номінація «Кращий проект з патріотичного виховання» ( «І пам'ятає світ врятований»)

Представлені в номінації проекти повинні відповідати таким умовам:

- Кількість проведених заходів з популяризації ювілейних і пам'ятних дат вітчизняної історії, Тамбовського краю, рідного міста;

- Участь у встановленні, збереженні та благоустрій пам'ятників, обелісків, стел, інших меморіальних споруд і об'єктів, що увічнюють історичні пам'ятні дати;

- Участь у збереженні та облаштуванні території військових поховань;

- Організація виставок з пропаганди історичних та цивільно-патріотичних традицій;

- Участь в організації та проведенні лекторіїв, фестивалів і конкурсів патріотичної тематики;

- Наявність системи в роботі з патріотичного виховання;

- Приклади надання конкретної допомоги ветеранам;

- «Матеріалізація» фактів, пов'язаних з історією Тамбовського краю і рідного міста (підбір фотографій, оформлення пам'ятних знаків і т.д.).

4.4. Номінація «Кращий проект з надання адресної допомоги соціально незахищеним верствам населення» ( «Це в наших силах»).

Представлені в номінації проекти повинні відповідати таким умовам:

- Наявність назви загону, власного девізу, атрибутики; кількість постійних членів загону (для волонтерських загонів);

- Періодичність надання допомоги;

- Напрямки та види допомоги;

- Адресність допомоги (вказати конкретну кількість людей, яким надана допомога, виділити кількість людей, якому допомога надається постійно);

- Наявність методичних розробок;

- Участь в організації та проведенні «круглих столів», семінарів, нарад тощо за даним напрямком роботи.

4.5. Номінація «Вільна тема».

Приймаються проекти, спрямовані на вирішення актуальних соціально значущих міських проблем, не передбачених перерахованими номінаціями Фестивалю.

 
Кошторис витрат | обгрунтування проекту | Опис проекту | Заходи за проектом | обгрунтування проекту | Завдання дослідження | Результати, очікувані від реалізації проекту | етапи проекту | Додаток 10 | Терміни реалізації проектів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати