Головна

III. Будинки для самоконтролю

  1. CASE-технологія створення інформаційних систем
  2. CASE-технологія створення інформаційних систем.
  3. HTML - мова для створення Web-документів
  4. II. Будинки для самоконтролю
  5. III. Будинки для самоконтролю
  6. III. Будинки для самоконтролю

1. Внутрішні функції держави:

а. функція оподаткування і збору податків

б. забезпечення миру і підтримання світового порядку

в. оборона країни

м боротьба з наркомафією

2. Тимчасові функції держави (дві правильні відповіді):

а. забезпечення економічного суверенітету

б. соціальний захист громадян

в. охорона прав і свобод особистості, забезпечення правопорядку

м боротьба зі стихійними лихами

д. ведення оборонної війни

3. До правових форм здійснення функцій держави відносяться:

а. правотворческая

б. регламентує

в. ідеологічна

м правозастосовна

4. Яка функція держави полягає в підтримці достатнього рівня обороноздатності країни з метою попередження і відображення збройної агресії і організації боротьби проти підривної діяльності іноземних держав:

а. забезпечення миру і підтримки світового правопорядку

б. співпраці з іншими державами у вирішенні глобальних проблем

в. оборони

м розвитку військової промисловості

5. Яка функція властива державі будь-якого типу:

а. екологічна

б. оборони

в. придушення опору повалених класів

м соціальне забезпечення громадян

6. Яка функція держави повинна стати головною в цивілізованому суспільстві:

а. економічна

б. екологічна

в. захист прав і свобод людини

м боротьби з тероризмом

7. Яка ознака безпосередньо НЕ відноситься до характеристики економічної функції держави:

а. вироблення економічної політики

б. управління підприємствами, частка державної власності яких становить понад 50%

в. припинення монополізму і недобросовісної конкуренції

м створення умов забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини

8. Податкові органи здійснюють функцію держави:

а. екологічну

б. соціальну

в. культурну

м фіскальну

9. Не відноситься до форм здійснення функцій держави:

а. правотворческая

б. правозастосовна

в. правоохоронна

м інформаційна

10. Організаційні форми реалізації функцій держави:

а. вирішення кадрових питань

б. ведення статистики

в. виконавча

м правотворческая

11. Підстава, за яким функції держави поділяються на внутрішні і зовнішні:

а. час дії

б. простір дії

в. предмет діяльності

м коло осіб

12. Основні напрямки діяльності держави за рішенням стоять перед ним завдань називаються:

а. функціями держави;

б. типами держави;

в. формами держави;

м методами здійснення функцій держави

13. Правові форми реалізації функцій держави:

а. правоисполнительской

б. контрольно-наглядова

в. правотворческая

м ведення статистики

14. Реалізація соціальних завдань держави передбачає активне державне регулювання:

а. економіки

б. релігії

в. особистого життя громадян

м моралі

15. Форми здійснення функцій держави (дві правильні відповіді):

а. правові

б. моральні

в. ідеологічні

м організаційні

Поняття та ознаки держави | сутність держави | типологія держави | II. Завдання для міркування | III. Завдання для підготовки есе | III. Будинки для самоконтролю | Цілі і функції держави: теоретичні аспекти | Класифікація функцій держави | Механізм реалізації функцій держави | Форми реалізації функцій держави |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати