Головна

III. Будинки для самоконтролю

  1. CASE-технологія створення інформаційних систем
  2. CASE-технологія створення інформаційних систем.
  3. HTML - мова для створення Web-документів
  4. II. Будинки для самоконтролю
  5. III. Будинки для самоконтролю
  6. III. Будинки для самоконтролю

1. В основі формаційного підходу до типології держави лежить:

а. суспільно-економічна формація

б. суспільно-корисна діяльність

в. суспільно-корисна праця

м сукупність культурних цінностей

2. Держава, яка не відноситься до історичного типу держав з точки зору формаційного підходу:

а. рабовласницьку державу

б. правова держава

в. буржуазна держава

м соціалістичну державу

3. Ідеальне уявлення про результати діяльності держави - це його

а. принципи

б. функції

в. завдання

м мета

4. До соціалістичного типу держави відноситься:

а. В'єтнам

б. Росія

в. Австралія

м Франція

5. До ознак держави відноситься наявність:

а. державної ідеології

б. апарату управління

в. розвиненої інфраструктури

м правової культури

6. Концепція соціальної держави передбачає посилення регулюючого впливу держави на:

а. президента

б. суспільство

в. апарат держави

м парламент

7. Культурні, релігійні, національні, психологічні та інші духовні ознаки лежать в основі підходу до типології держави:

а. класового

б. общесоциального

в. формаційного

м цивілізаційного

8. На створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини, спрямована політика держави:

а. правового

б. соціалістичного

в. класового

м утопічного

9. Носії державної влади, ті, кому може належати державна влада іменуються:

а. об'єкти влади

б. ресурси влади

в. суб'єкти влади

м методи влади

10. Загальносоціальні концепції сутності держави вважають основним призначенням держави:

а. соціальний арбітраж

б. виконання громадських справ

в. здійснення організованого насильства

м захист інтересів правлячого класу

11. Одна з ознак держави:

а. олігархія

б. демократія

в. стягування податків і зборів

м метод правового регулювання

12. Визначення держави як машини для підтримки «панування одного класу над іншим» сформулював:

а. В. Ленін

б. Г. Гегель

в. Т. Гоббс

м Ж.-Ж. Руссо

13. Основа типології держави в рамках цивілізаційного підходу:

а. матеріально-виробничі фактори

б. психологічні чинники

в. формально-юридичні засоби

м соціокультурні чинники

14. Поняття історичного типу держави по формационному критерієм:

а. сукупність загальних ознак усіх держав з відповідним типом власності;

б. сукупність загальних ознак держав мають відповідний політичний режим, державний устрій;

в. сукупність загальних ознак усіх держав певної суспільно-економічної формації, що виражають їхню класову сутність;

м сукупність основних найважливіших рис держави відповідно до їх класової сутністю

15. Ознака, за яким організовується населення в державі:

а. територіальний

б. родоплемінної

в. індивідуальний

м кровного споріднення

Основні шляхи походження держави | Загальна характеристика теорій походження держави | Теорії походження права | II. Завдання для міркування | III. Будинки для самоконтролю | Основні підходи до поняття держави | Поняття та ознаки держави | сутність держави | типологія держави | II. Завдання для міркування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати