Головна

Камеральна обробка польових вимірювань

  1. I. ПРИЙОМИ ИЗМЕРЕНИЙ І СТАТИСТИЧНІ СПОСОБИ ОБРОБКИ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ В психологічних дослідженнях
  2. III. Обробка списків за допомогою форми
  3. Автоматизація вимірювань
  4. У польових сівозмінах
  5. В 4. Представлення результатів одноразових вимірювань
  6. Введення і обробка даних в Excel
  7. види вимірювань

Розрахунок планових координат (X, Y) знімальної основи проводять так само, як і координат точок теодолітного ходу (див. Табл. 5)

1. Заносять в відомість номера точок полігону і середні значення виміряних горизонтальних кутів, обчислюють їх суму SbИ.

2. Знаходять кутову нев'язки

fb = SbИ - SbТ = S bИ - 180 ° (n - 2),

де SbТ - теоретична сума кутів полігону;

n - число правих по ходу кутів полігону.

3. Перевіряють допустимість кутовий невязки, попередньо обчисливши допустиму невязку за формулою

fbдоп = ,

де n - число кутів в ході.

Кутова нев'язка допустима, якщо виконується умова

fb ? fbдоп.

Кути пов'язують, розподіляючи fb з протилежним знаком на виміряні горизонтальні кути, доповнюючи секунди до цілих хвилин. Частину, що залишилася невязку розподіляють на кути, які мають короткі сторони. Сума поправок повинна дорівнювати невязке з протилежним знаком.

4. Виправлені кути підсумовують, переконуючись, що їх сума дорівнює теоретичної.

5. Обчислюють дирекційні кути сторін полігону по формулі

an+1 = + 180 ° - b,

де an+1 - дирекційний кут наступної сторони полігону;

an - дирекційний кут попередньої боку;

b - правий по ходу, виправлений горизонтальний кут, укладений між попередньою і наступною сторонами полігону.

Дирекційний кут вихідної сторони визначається шляхом прив'язки до опорної геодезичної мережі. Контролем правильності обчислення дирекційних кутів в замкнутому полігоні служить отримання дирекційного кута вихідної сторони.

6. Знаходять табличні кути (румби) за такими формулами:

а) r = a (перша чверть, 0 °

б) r = 180 ° - a (друга чверть, 90 °

в) r = a - 180 ° (третя чверть, 180 °

г) r = 360 ° - a (четверта чверть, 270 °

7. Визначають прямі і зворотні горизонтальні прокладання довжин сторін по формулі

,

де D - далекомірної відстань;

d - кут нахилу візирної осі зорової труби.

Розбіжності між результатами вимірювань боку в прямому і зворотному напрямках не повинні перевищувати 1: 400.

8. Обчислюють суми довжин сторін в прямому і зворотному напрямках і по різниці цих сум визначають лінійну невязку:

.

Отриману невязку порівнюють з допустимою:

,

де S - Хід, м; n - число виміряних ліній в ході.

Якщо нев'язка допустима, то обчислюють середні горизонтальні прокладання.

Обробку лінійних вимірювань ведуть у відомості обчислення горизонтальних прокладання і перевищень (табл. 9, колонки 1-4).

Таблиця 9

 Горізонтальниепроложенія  перевищення  відмітки
 прямі  Зворотні  Середні  прямі  Зворотні  Середні
I              
               
 II              
               
 III              
               
I              
  S      

8. Обчислюють збільшення координат (з точністю до 1 см) За формулами: DX = ±d сosr і = DY ±d sinr. Знаки збільшень проставляють в залежності від номера чверті.

9. Знаходять суму збільшень по осях Х і У, тобто SDX і SDY. Для замкнутого полігону ці суми є невязкую щодо запропонованих осях:

¦DХ = SDX і |DУ = SDY.

10. Визначають абсолютну і відносну нев'язки ходу в плані за такими формулами відповідно:

fабс = ± и fотн =

де Р - периметр ходу в метрах.

нев'язки |DХ і |DУ розподіляють в обчислені прирости координат пропорційно довжині сторін ходу.

11. Обчислюють виправлені прирости, а потім координати вершин ходу за формулами: Хn+1 = Хn+ DХ і Уn+1 = Уn + Dу.

12. Визначають перевищення між станціями (за умови, що візування виконувалося на висоту інструменту):

,

де D - далекомірної відстань між станціями;

 d - кут нахилу візирного променя.

Різниця між прямим і зворотним перевищенням не повинна перевищувати 4 см на 100 м.

13. Знаходять в см висотну невязку за формулою

і порівнюють з допустимою

,

де S - Хід в метрах;

n - число ліній в ході.

Якщо нев'язка допустима, то вона розподіляється в середні перевищення пропорціонально довжині ліній сторін.

Обчислення і зрівняння перевищень ведеться в табл. 9 (колонки 5 -7).

14. Проводять обчислення відміток вершин теодолітного ходу за формулою (див. Табл. 9, колонка 8):

Hn+1 = Hn + H,

де h - Рівняння перевищення між n и n +1 Точками.

15. Обробка журналу тахеометричної зйомки ведеться в наступній послідовності (див. Табл. 7, колонки 10 -14):

а) при лівому розташуванні вертикального кола теодоліта 2Т30 знаходять за формулою кут нахилу візирної осі

,

при правом - ;

б) перевищення h і горизонтальне прокладання d між станцією і рейкової точкою (за умови, що висота візування v дорівнює висоті інструмента i) Обчислюють за формулами:

; ;

в) відмітка рейкової точки визначається за формулою

.

Побудова плану починається з креслення координатної сітки, нанесення точок тахеометрического ходу і рейкових точок.

Над кожною точкою підписується її найменування, а під горизонтальною лінією - відмітка, отримана шляхом тригонометричного нівелювання.

Після польового контролю план оформляється тушшю трьох кольорів: чорний, а зеленої і коричневої.

Чорною тушшю зображуються лінії тахеометрического ходу, місцеві предмети, лінії доріг, межі угідь, умовні знаки лісових масивів, лугова рослинність, чагарники та ін.

Зеленою тушшю наносяться контури водних об'єктів.

Коричневою тушшю проводяться горизонталі, а в їх розривах вказуються висоти горизонталей, причому верх цифр повинен бути спрямований в бік підйому.

Через будівлі, дороги, водойми і штучні споруди горизонталі не проводяться.

З пікетних точок на плані тушшю закріплюються тільки найбільш характерні, інші видаляються.

Площі водойм покриваються блакитний відмиванням, після висихання якої наносяться умовні знаки водойми.

Всі написи на плані повинні бути паралельні горизонтальній рамці, за винятком назв річок і напрямки доріг.

 
визначення площ | Прокладання теодолітних ходів | Журнал теодолітного знімань | Способи зйомки (прив'язки) контурів і об'єктів | Обробка кутів замкнутого і розімкнутому теодолітних ходів | І розімкнутому теодолітних ходах | тригонометричні нівелювання | Створення знімальної основи | Журнал вимірювання кутів і довжин | Зйомка подробиць і рельєфу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати