Головна

II метод

  1. I метод.
  2. III метод.
  3. Агрегатний метод.
  4. Бальний метод.
  5. Графічний метод.
  6. Кореляційний метод.

Він передбачає створення ремонтного фонду для більш рівномірного розподілу витрат на виробництво за періодами часу. Створюється він за затвердженими організацією нормативам відрахувань від вартості відповідних видів основних засобів. Норматив розробляється строком на 5 років у твердій фіксованій сумі або у відсотках до первісної вартості основних засобів. Резерв на ремонт основних засобів може також розраховуватися виходячи із середньої суми фактичних витрат на ремонт за останні три роки. Порядок формування резерву на ремонт повинен бути закріплений в обліковій політиці.

Для відображення інформації про формування та використання ремонтного фонду призначений рахунок 96 «Резерв майбутніх витрат» субрахунок 3 «Резерв на ремонт і гарантійне обслуговування».

Формування резерву на ремонт відображається за кредитом рахунку 96 «Резерв майбутніх витрат» і дебету рахунків обліку витрат і витрат на реалізацію - на суму відрахувань до ремонтний фонд в бухгалтерському обліку складаються такі записи:

Дебет рахунків 20 «Основне виробництво», 23 «Допоміжне виробництва», 25 «Загальновиробничі витрати» та ін.

Кредит рахунку 96 «Резерв майбутніх витрат і платежів», субрахунок 3 «Резерв на ремонт і гарантійне обслуговування».

Після завершення ремонтних робіт і приймання відремонтованих об'єктів, якщо ремонт проводився у власній ремонтно-механічної майстерні, витрати на ремонт списуються бухгалтерським проведенням:

Дебет рахунку 96, субрахунок 3 «Резерв на ремонт і гарантійне обслуговування»

Кредит рахунку 23 «Допоміжні виробництва», субрахунок 1 «Ремонтні майстерні» або субрахунок 2 «Ремонт будівель і споруд».

Списання вартості виконаних робіт сторонньою організацією відбивається бухгалтерським записом:

Дебет рахунку 96, субрахунок 3 «Резерв на ремонт і гарантійне обслуговування»

Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

Коли витрати, пов'язані з поточним ремонтом не відносяться на рахунок 23, то їх прямо відносять і списують за рахунок створеного резерву бухгалтерським проведенням:

Дебет рахунку 96, субрахунок 3 «Резерв на ремонт і гарантійне обслуговування»

Кредит рахунків 10 «Матеріали», 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці», 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення» і ін.
Допомога | Глава 6. Відображення в бухгалтерському обліку орендних операцій | Оцінка і переоцінка об'єктів основних засобів | Глава 2. Облік наявності та руху основних засобів | Синтетичний облік основних засобів | Амортизаційні відрахування в умовах оренди та лізингу | Індексація амортизаційних відрахувань при використанні лінійного способу нарахування амортизації | Порядок розрахунку і відображення амортизаційних відрахувань | Синтетичний облік амортизації (зносу) основних засобів | Облік витрат на ремонт |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати