На головну

V.5. Правові зміни в статусі осіб

  1. I. Нормативно-правові акти Російської Федерації
  2. I. Нормативні правові акти
  3. I. Насамперед розглянемо особливість суджень залежно від ізмененіясуб'екта.
  4. II. Зміни, що зазнають особистістю в міру розвитку процесу
  5. IX. ПРАВОВІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  6. Quot; Кочують "правові сім'ї
  7. V. Порядок зміни, розірвання та припинення Договору

Належність будь-якого з трьох вищезазначених станів індивідуальним особі (а отже, і наявність у нього як у суб'єкта приватного права правоздатності) була безумовною і постійною характеристикою. право допускало зміна правоздатності (Capitis deminutio) в сторону її погіршення. Повна втрата всіх особистих якостей (статусу persona) наступала внаслідок громадянської смерті (полон, продаж в рабство за Тибр, тобто на територію поза Римом, безумовне вигнання). При збереженні якостей persona людина могла піддатися троїстому за значимістю погіршення статусу: позбавлення волі вважалося як найбільше погіршення статусу (с. d. maxima), від якого звільняла лише фізична смерть; втрата римського громадянства і придбання іншого розглядалося як середнє погіршення (с. d. media); повноваження в сфері приватного права зберігалися, але набували інші, ніж трактувалося в цивільному праві, форми; зміна положення в сім'ї (перехід в іншу сім'ю, але не через смерть свого батька; усиновлення та ін.) вважалося як найменше погіршення статусу (с. d. minima); на правоздатність в сфері приватного права для даних осіб цей перехід майже не впливав, оскільки вона і раніше була обмеженою.

Менш характерним, але все ж визнаним правом явищем було і зміна статусу в бік поліпшення - Т.зв. посилення стану. Так само як і зменшення, посилення статусу могло бути мінімальним (в рамках сім'ї), середнім (придбання іншої категорії громадянства), найважливішим (звільнення від рабства перш повноправного римського громадянина). Спірні і сумнівні випадки допускали і судове встановлення статусу.

 
IV.3. легісакціоннийпроцес | IV.3.2) Види легісакціонногопроцесу. | IV.4.1) Походження і зміст формулярного процесу. | IV.4.3) Загальний хід формулярного процесу. | IV.4.4) Претор в приватному судочинстві. | IV.4.5) Презумпції і фікції преторського права. | IV.5. Когніціонний процес | V.1. Загальні початку правового становища осіб в приватному праві | V.2. Правові категорії осіб в залежності від status libertatis | V.3. Правові категорії осіб в залежності від status civitatis |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати