На головну

V.2. Правові категорії осіб в залежності від status libertatis

  1. An aggregated socio-economic status
  2. I. Нормативно-правові акти Російської Федерації
  3. I. Нормативні правові акти
  4. I. Насамперед розглянемо особливість суджень залежно від ізмененіясуб'екта.
  5. II.6.3) Особливості категорії юридичної особи.
  6. III. Категорії і науковий предмет
  7. IV. ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ психопатологічних КАРТИНИ ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКОВОГО ЧИННИКА

Згідно відправним принципам римського права, «головне поділ щодо правового становища людей в тому, що всі люди вільні або раби. З вільних - одні з народження, інші - відпущені. Вільнонароджені - все, хто народилися вільними, звільнені - ті, хто відпущений з правоустановленія рабства ». Таким чином, в залежності від status libertatis особи в інтересах приватного права поділялися на три класи: вільні (це якість було безумовно обов'язковим для володіння римським громадянством і повної правоздатністю), раби і вільні люди.

Раби (servi) представляли нижчу категорію суспільства не тільки за своїм реальним життєвому становищу, але і по відношенню до визнаних за ними прав. Раб не визнавався самостійним суб'єктом приватного права, він не володів правоздатністю цивільного права (servus nullum caput habet). У більшості правових ситуацій раб виступав лише як об'єкт правових відносин або як «говорить знаряддя» (instrumentum vocale), за допомогою якого повноправне особа реалізовувало свій господарський інтерес або свої правомочності.

Рабство могло бути фактичним (по праву інших народів, по чужих звичаїв і т.п.) і правоустановленія, тобто коли законом і правом визнавалися підстави рабського стану і що випливають з цього стану відносини пана і раба санкціонувалися і охоронялися нормами jus civile. Джерелами правоустановленія рабства могли бути: а) народження від матері-рабині, б) полон на війні «ворога Риму», тобто людини, що належав відкрито ворожого для римського народу державі або іншого співтовариства; в) продаж в рабство - в порядку відповідальності за зобов'язаннями або як приватної угоди самозаклада, г) засудження на перебування в рабстві за злочини. Останні два випадки могли стосуватися і раніше вільних і навіть римських громадян; тоді як звернути в рабство захопленого на війні римського громадянина, нехай навіть і виступив проти свого народу, не допускалось - це могло бути предметом спеціального судового розгляду і кримінального переслідування.

Раб завжди вважався об'єктом прав, навіть якщо в якийсь даний момент по випадковим обставинам у нього не було конкретного пана - в цьому випадку весь римський народ виступав по відношенню до нього в абстрактній ролі dominus. Раб міг належати не тільки індивідуальним власникові, а й юридичній особі (корпорації публічного права), однак в цьому останньому випадку правомочності по відношенню до раба були правомочностями в рамках тільки приватного, а не публічного права.

Раб користувався частковим визнанням своєї людської особистості, і пов'язані з цим прояви гарантувалися правом. Стать, вік, релігійні прихильності раба повинні враховуватися паном в здійсненні ним влади над рабом. Місце поховання раба розглядалося як locus religiosa і не могло бути предметом осквернення або посягань. Визнавалися родинні і кровні зв'язки рабів (наявність у них сімей, батьківсько-кровних зв'язків); аморальним вчинком вважалося примус рабів до співжиття з порушенням кровних зв'язків, проте взаємні обов'язки дітей і батьків-рабів не визнавалися. Влада пана щодо раба не була абсолютно безмежної: раб користувався правом притулку (в храмі, в церкви, монастирі), в християнську епоху безумовно заборонялося пану особисто вбивати своїх рабів навіть в разі вчинення ними тяжких злочинів. Крім цього, передбачалося, що є ситуації, коли поведінка пана щодо своїх рабів дає підставу для втручання держави: зайва і невмотивована жорстокість звернення, релігійне чи моральне розтління рабів і т.п.

Раб міг виступати суб'єктом комерційного обороту в декількох регламентованих правом ситуаціях. Можливість повноправного володіння рабом майна не допускалася: він не міг бути ні власником, ні власником, ні користувачем з усіма наслідками, що випливають звідси правомочність на вимоги. Раб міг здійснювати окремі види угод, які пов'язані із зобов'язаннями особистого плану: купити, продати, взяти в борг, обміняти тощо Всі укладені ним в цьому випадку зобов'язання визнавалися правовими і давали підставу для позовної вимоги до пана раба, навіть якщо ці угоди були укладені без відома пана або в період перебування раба «в бігах». Повновага відповідальність виникала в разі, якщо сам пан уповноважив раба на ведення торговельних операцій в якості управителя, прикажчика або спеціального повіреного - в цій ситуації пан зобов'язувався відшкодовувати і збитки, завданий його рабом контрагенту, але тільки в межах виконання рабом тієї діяльності, до якої він був визначений паном. Особливі майнові права і обов'язки виникали у рабів при виділенні їм паном пекулія (peculium) - відокремленого майна для ведення самостійного господарства. Формально пекулий залишався власністю пана, який міг у будь-який час взяти eго назад, але раб вже міг укладати натуральні зобов'язання в обсязі майна пекулія, нести, за нього відповідальність, купувати додаткове майно; після смерті пана пекулій підлягав спеціальному спадковому регулювання, в разі звільнення раба - закріплювався за ним як особисте володіння.

Звільнення рабів повинно було носити правову форму - manumissio. Воно носило тільки особистий характер. Пан міг зробити розпорядження про звільнення раба, як власним рішенням, так і в заповіті, а також за допомогою фіктивного судового процесу про відчуження майна. Процедура звільнення і його розміри також були регламентовані: так, можна було відпустити на волю всіх рабів, відпустити без мотивації - це вважалося небезпечним для громадського порядку та могло послужити приводом для втручання магістратів.

Вольноотпущенники (libertini) представляли категорію осіб вільного стану, але відрізнялася в своїх правах від повноцінних римських громадян; в цьому сенсі вони протиставлялися вільнонародженим. Положення вільновідпущеників розрізнялося залежно від умов (джерела) їх колишнього рабського стану. Ті, хто відпускалися з рабства, пов'язаного з військовим полоном (тобто хто раніше був «ворогом римського народу»), ніколи не могли придбати прав римського або латинського громадянства; особливими умовами було обставлено і звільнення з рабства засуджених злочинців і засуджених заочно. Тільки відпущені на свободу в самому Римі вважалися римськими громадянами (cives Romani), але не повноправними. Відпущення з рабства колишніх римських громадян не створювало спеціальної ситуації: вони цілком відновлювали колишній статус, якщо в період рабського стану не скоювали злочинів та інших ганебних справ.

У сфері публічного права вольноотпущенники назавжди піддавалися обмеженням в занятті державних посад: вони не могли бути магістратами, обиратися в судді і т.п. У сфері приватного права вольноотпущенники не визнавалися цілком самостійними і повинні були до кінця свого життя піддаватися патронату колишнього пана. Обов'язки, що випливали з умов вимогливого патронату, припускали, що: а) вольноотпущенник зобов'язується надавати старого пану всемірне повагу, не може порушувати проти нього ганьбить позов і взагалі порушувати позови невещного властивості; б) вольноотпущенник зобов'язаний надавати і раніше патрону матеріальне соціальна виплата, аж до спеціально встановленого аліментарного змісту в разі хронічної потреби патрона; в) патрон має деякі спадкові права на майно вільновідпущеника; г) вольноотпущенник зобов'язується надавати патрону житейські, ремісничі і т.п. послуги без винагороди і без укладення правових зобов'язань. Порушення вольноотпущенником обов'язків шанобливості і аліментарного допомоги патрону в разі особливої ??визнаною «невдячності» і т.п. могло дати підставу для повернення отпущенника в рабський стан старого пану - за рішенням магістрату або органу, що санкціонував раніше відпустку на волю.

Вольноотпущенники ніколи не могли досягти вищого станового положення серед римських громадян. Тільки верховної державною владою вони могли бути подаровані в всадническое стан (відповідно до свого майнового стану), проте сенаторське стан йди жрецьке (в язичницьку епоху) було для них закрито повністю.

Положення вільновідпущеників найбільш показово свідчить, що одного стану свободи було недостатньо, щоб стати повноправним і нічим в своїх приватних прав не обмеженим суб'єктом цивільного римського права. Необхідно було мати ще особливою якістю - бути обличчям «свого права», що визначалося іншими правовими умовами.

 
IV.1.2) Загальні презумпції в приватному судочинстві. | IV.2.1) Поняття і класифікація позовів приватного права. | IV.2.2) Позовна давність. | IV.3. легісакціоннийпроцес | IV.3.2) Види легісакціонногопроцесу. | IV.4.1) Походження і зміст формулярного процесу. | IV.4.3) Загальний хід формулярного процесу. | IV.4.4) Претор в приватному судочинстві. | IV.4.5) Презумпції і фікції преторського права. | IV.5. Когніціонний процес |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати