Головна

II.4.1) Історичні форми одноосібної влади

  1. I.5. Організація освітньої діяльності. Форми організації навчальної діяльності
  2. II Форми спілкування, до вампіризму не відносяться
  3. II. Процесуальний документ як акт безпосередньої форми реалізації норм права.
  4. III. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання з виконання контрольної роботи
  5. III. Обробка списків за допомогою форми
  6. III.1.1) Форми кримінального процесу.

Незважаючи на те, що початок народного суверенітету покладалося основоположним для публічно-правового порядку в римському праві, історично більш тривала частина державно-політичної і правової історії Риму характеризувалася законами, прямо монархічними або близькими до них. Монархія була домінуючою характеристикою публічно-правового порядку і протягом другої доби історії римського права - у тих народів і суспільств, де проходила рецепція римського права. Конструкції монархічного ладу в канонах і принципах римського права дали багатющий публічно-правовий матеріал завдяки тому, що одноосібна, більш-менш необмежена влада була зафіксована в різних історичних і державно-політичних модифікаціях:

Rex (вождь, цар)як володар часу формування державності (754 - 509 рр. до н.е.). Його одноосібна і довічна влада характеризувалася єдністю адміністративних, військових і судових повноважень, заснованих на звичаї і моралі, в рамках установ і інститутів військової демократії; державні владні повноваження римського царя були нерозривні з верховними релігійно-жрецькими функціями.

Princeps (первоприсутствующий, государ) як володар перехідного від республіканського до чисто монархічного ладу часу (27 г. до н.е. - 284 р н.е.). Його одноосібна і довічна влада, допускаючи і успадкування її, грунтувалася на сукупності повноважень існували посадових осіб республіканського ладу і характеризувалася зосередженням військових, адміністративних, потім законодавчих і судових повноважень, які реалізовувалися, однак, через колишні, республіканські за своєю правовою конструкції типи установ і при допомоги таких правових інститутів.

Dominus (пан) як володар власне часу оформилася монархії епохи класичного Риму (284- 476 рр.). Його влада була спадковою, характеризувалася єдністю законодавчих, адміністративних, військових, судових і адміністративних повноважень, а також особливими привілеями і особистим статусом. В значній мірі необмежений характер його влади реалізовувався через нові адміністративні установи і шляхом нових правових інститутів, тільки номінально пов'язаних з традиційними римськими структурами влади.

Imperator (повелитель, імператор) як володар феодальної переважно епохи (з VI ст.). Його одноосібна спадкова влада характеризувалася не тільки юридичним зосередженням всієї повноти державних повноважень, які реалізовувалися через самостійні по історичних форм установи та інститути державності, а й новим особистим статусом, пов'язаним з релігійним освяченням влади і особистості монарха.

Узагальнена догматична конструкція монархічної влади, маю на увазі ці історичні модифікації одноосібної державної влади в римської юридичної традиції, має тому кілька умовне значення і в найбільшій мірі соответственна розвиненим формам цієї влади.
I.5.2) Розробка Зводу Юстиніана. | I.5.3) Складові частини Зводу Юстиніана (загальна характеристика). | II ЗАГАЛЬНІ ПОЧАТКУ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ | II.1. основи державності | II.2. громадянство | II.2.2) Придбання прав громадянства. | II.2.3) Втрата і обмеження прав громадянства. | II.3. Закон як категорія публічного права | II.3.2) Класифікація законів. | II.3.3) Сила і простір дії законів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати