Головна

I.4.4) Магістратське право

  1. I. У конституційному праві.
  2. I. Кримінальне право.
  3. I.4.1) Звичайне право.
  4. II. Цивільне право.
  5. II. Підприємницьке право.
  6. III. Трудове право.

У традиціях римського державного політичного устрою не існувало чисто адміністративних функцій посадових осіб держави; більшість з них мали і судові, і власне урядові повноваження. З цього права магістратів сформувалася варіація римського цивільного права, заснована на цьому своєрідному джерелі нормотворення, - магістратське право, або jus honorarium. Виражений в наявності цієї форми права, поряд з законом, дуалізм права склав одну з найважливіших рис всієї римської юридичної культури, особливо істотну для історичного пристосування формалізовано-консервативних норм законів до оновлюється умов інших часів.

Повноваження по виданню правоформірующіх едиктів мали тільки деякі з римських посадових осіб- магістратів. * Повноваження випливали з (a) jurisdictio - права особисто відправляти правосуддя у певній сфері, і з (б) imperium власне спеціального уповноваження вищого магістрату, згідно з яким він міг влада як судова, так і адміністративно-примусова з метою загального блага, в тому числі і «підтримувати, доповнювати і покращувати jus civile». Тільки jurisdictio в чистому вигляді мали т.зв. курульні едили, в обов'язок яких входило підтримання громадського порядку у вузькому сенсі; другим видом повноважень, крім консулів, володіли начальники провінцій (правителі) і претори. Відповідно найважливішими видами магістратських указів (edicta), які формували магістратське, або посадова, право, стали: едикти едилів, провінційні едикти, пре-Торський едикти. (Спочатку розпорядження магістратів давалися усно, звідки відбувалося і назва e-dicta, потім вони виставлялися на форумі написаними на дошках.)

 * Про систему римських магістратів см. § 11.5.

едикти едилів стосувалися переважно питань правового регулювання торгівлі, прав і обов'язків учасників цивільних угод, позовних вимог, що випливали з ринкового обороту. провінційні едикти містили в собі, як правило, приписи троякого роду: твердження місцевих узаконений і правових звичаїв, нововведення власне начальників провінцій- головним чином в адміністративній та фінансовій сфері, запозичення з преторских едиктів, придатні для того чи іншого міста або провінції на розсуд начальника.

Найважливішими для формування jus honorarium стали преторські едикти. Право видання указів претором з'являється одночасно з установою в 366 р до н.е. самої преторской магістратури. По-кільки в обов'язки і повноваження міського претора входила «охорона миру і порядку» в місті, а тим самим і загальний контроль за правозастосуванням, остільки в його функції увійшли не тільки власне приватне відправлення правосуддя, а й дача рекомендаційних вказівок призначається суддям з питань застосування права. При призначенні на посаду претор видавав указ, в якому декларував ті правоположения і принципи, яких буде триматися протягом року (термін преторских повноважень). Розрізнялися (а) нові і (б) перенесені едикти: у перших вказувалися нововведення правозастосування і юридичної практики, проголошувані претором в здійснення принципів законів; по-друге претор тільки заявляв, що буде триматися поглядів і практики свого попередника. В іншому відношенні едикти поділялися на: (1) постійні, Де вказувалися правоположения, обов'язкові для юридичної практики протягом усього терміну повноважень, і (2) непередбачені, Що стосувалися казусних обставин, або правозастосування в відношенні окремих особистостей. Законом Корнелія (67 р до н.е.) преторам було строго наказано триматися декларацій постійного едикту.

Постійний едикт (edictum perpetuum) набув особливого значення в історії магістратського права. Внаслідок особливої ??ролі претора в судовому процесі, особливо по приватноправових справах, його зміст поступово включило рекомендації по дуже багатьох питаннях не тільки процесуального, а й власне матеріального права. Їх обсяг з часом перевищив правоположения відправних законів, оновлення ставало практично неможливим. У 131 р н.е. римський правознавець Савелій Юліан за дорученням імператора кодифікував всі постанови попередніх преторских едиктів в єдиний і нерухомий Edictum perpetuum. Цей акт був затверджений Сенатом і санкціонований імператором. Кодифікований «неодмінний едикт» узагальнив постанови по: а) підготовці процесу, подачі позовів, викликом відповідача; б) склепіння вказівок по визначенню суті спору; в) виконання судового рішення; г) особливим формам преторской охорони. Зміст «неодмінного едикту» показує в тому числі, що питання кримінального права не входили в компетенцію претора і що особливо jus honorarium в найбільшій мірі проявлялися в сфері приватного права.
Омельченко О. А. | I.1. Римське право у сучасній правовій культурі | I.2.1) Поняття права. | I.2.2) Класифікація юридичних норм. | I.2.3) Система римського права. | I.3.1) Розвиток римського права в епоху Стародавнього Риму. | I.3.2) Історичне сприйняття римського права. | I.4. Джерела римського права | I.4.1) Звичайне право. | I.4.2) Закони. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати