Головна

I.4.3) Jus civile

  1. II.4.3) Повноваження монарха.
  2. III.4.3) Види і елементи провини.
  3. VIII.4.3). Основні види правопорушень приватного права.

Закони XII Таблиць клали основу розвитку того, що стало узагальнено називатися римським общегражданским правом і складалося з двох основних форм - Понтифікального тлумачення і наступного законодавства - jus civile.

З виданням Законів XII Таблиць значимість перш всесильної понтіфікальних юстиції впала, заключний удар по ній було завдано в 304 р до н.е. опублікуванням календаря судових днів і форм судових позовів Гнеем Флавієм. Після цього жрецька аристократія зберегла тільки повноваження тлумачення писаного права, в рамках норм законів і лише з метою найкращого дотримання їх в судових справах. З цієї функції понтифіків, заснованої вже не на релігійному авторитеті, а на традиційному кращому знанні права, стала формуватися консультаційна юриспруденція і власне література права, що служить доповненням і коментарем до нормативного рівня права.

Законодавство не залишилося тільки в рамках виданих XII Таблиць. Оновлення та розвиток принципів, які шанувалися як би священними і не підлягають ні видозміні, ні тим більше скасування, стало здійснюватися новими законодавчими актами. Згодом склалися два підвиди римських законів: lex у власному розумінні як постанова народних зборів, тобто всього римського народу, що має вищу юридичну силу, і plebiscitum - указ і розпорядження плебейської частини римської громади - «втім плебейські постанови по виданню Гортензіева закону (в 258 р до н.е.) стали мати силу не менше законів».

законом вважалося постанову, прийняту при дотриманні відповідної процедури і відповідного змісту: «Закони - це мають розпорядчий характер загальні постанови, запропоновані магістратом, прийняті народними зборами і затверджені Сенатом». Закон для надання йому належної значимості міг виходити тільки від законно обраного магістрату і тільки в межах його компетенції. Римські закони й одержували, як правило, найменування по його ініціатору: закон Корнелія, закон Аквилия і т д. Іноді найменування було подвійним за двома іменами, наприклад, консулів: закон Валерія - Горація і т.п. Закон повинен був містити обов'язкові елементи: 1) Вступ, Або покажчик обставин видання, 2) rogatio, Або текст, який міг підрозділятися на главки і т.п. і 3) sanctio, Де ухвалювалися наслідки порушення закону і відповідальність порушників. Для його прийняття закон повинен був бути доведений до відома громадян - виставлений магістратом завчасно на спеціальному місці форуму. Прийматися закон міг тільки цілком, або так само цілком відкидатися, часткові зміни в законі, не внесені самим магістратом, римська практика не допускала.

У більш пізній час, коли реальна діяльність народних зборів стала неможливою через кількісного зростання римських громадян, верховну санкцію на закон давав Сенат. Спеціальні визначення Сенату, рівнозначні закону, називалися senatusconsultum; проте реально сфера сенатус-консульт все ж дещо відрізнялася від повного закону-lex: відомі за змістом сенатус-консульт в основному стосувалися правових форм діяльності магістратів і застосовності їх повноважень до різних територіях і типам правозастосування.

Основна маса римських законів відома тільки за назвами і за загальним змістом в передачі іншими юридичними джерелами; повних текстів збереглося вкрай небагато.
РИМСЬКЕ ПРАВО | Омельченко О. А. | I.1. Римське право у сучасній правовій культурі | I.2.1) Поняття права. | I.2.2) Класифікація юридичних норм. | I.2.3) Система римського права. | I.3.1) Розвиток римського права в епоху Стародавнього Риму. | I.3.2) Історичне сприйняття римського права. | I.4. Джерела римського права | I.4.1) Звичайне право. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати