Головна

I.4.1) Звичайне право

  1. I. У конституційному праві.
  2. I. Кримінальне право.
  3. I.4.4) Магістратське право.
  4. II. Цивільне право.
  5. II. Підприємницьке право.
  6. II.4.1) Історичні форми одноосібної влади.

Звичайне право являє об'єктивно вихідний історично джерело будь-якого правового регламентування в самостійно розвивається суспільстві, якщо не ставати на позицію визнання богонатхненності державних і політичних настанов. Для звичайного права не характерна вираженість його вимог в скрупульозно точних постановах. Тому норми, що випливають зі звичайного права - особливі за змістом і за характером; головним чином це принципові приписи кордонів або типу дозволеного правової поведінки. Закономірно постало питання про критерії допустимості і застосовності такого регулювання за допомогою звичайного права, і римська юридична традиція виробила певні вказівки з цього приводу.

Звичаї (mores) можуть грати двояку роль: по-перше, вони замінюють вказівки інших більш певних джерел права, перш за все законів; по-друге, звичаї свідчать про спосіб застосування законів та інших джерел права в юридичній практиці - і це друге значення звичаїв жевріє навіть при повному переході до суто державному нормування права.

Звичаї визнавалися джерелом права в тому випадку якщо відсутні конкретні вимоги, виражені в інших формах: «У тих справах, в яких ми не користуємося писаними законами, слід дотримуватися те, що зазначено звичаями». У цій ситуації вимога звичаю безумовно обов'язково і рівнозначно іншому визначеному вказівкою на зміст правової вимоги: «Укорінений звичай заслужено застосовується як закон і це є право, про яке йдеться що воно встановлено звичаями». Однак не всякий звичай міг визнаватися мають правову силу Звичай не повинен був суперечити закону маючи на увазі, що він його доповнює і свого роду «оживляє»; безумовним вважалося, що звичай не в силах скасовувати вказівку закону. Для свого визнання в якості правової вимоги, тобто що дає підставу для захисту судом, звичай повинен відповідати деяким додатковим критеріям: (1) він повинен виражати тривалу правову практику, у всякому разі в межах життя більш одного покоління; (2) він повинен виражати одноманітну практику - причому байдуже дії або бездіяльності; (3) він повинен втілювати невідкладну і розумну потребу в правовому саме регулюванні ситуації, ті далеко не всі звичаї навіть комерційного обороту можуть скласти правова вимога звичаю (наприклад, не створюють такого звичай «давати на чай», різні прийняті форми звітності, звичаї робити подарунки і т.п.). Нарешті, специфіку правового застосування звичаю складало те, що посилається на звичай повинен сам доводити факт його наявності, порядок не презюміровать в суді, а доводився.

Важливу особливість римського правового звичаю склала особливо в класичному праві, нерозривність розуміння звичаю зі звичаями (що виражалося навіть в термінології). Приписи звичаю - це «мовчазна згода народу, підтверджене древніми звичаями». В силу цього звичаї носив риси релігійного правила, спирається на авторитет жрецького тлумачення; в язичницьку пору глашатаєм звичаю нерідко ставало звернення до оракула, що само по собі підпорядковував випливають з нього правові вимоги релігійної традиції. В християнську епоху аналогічний характер стали носити посилання на Священне писання і євангельський канон.
РИМСЬКЕ ПРАВО | Омельченко О. А. | I.1. Римське право у сучасній правовій культурі | I.2.1) Поняття права. | I.2.2) Класифікація юридичних норм. | I.2.3) Система римського права. | I.3.1) Розвиток римського права в епоху Стародавнього Риму. | I.3.2) Історичне сприйняття римського права. | I.4.3) Jus civile. | I.4.4) Магістратське право. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати