Головна

Зборівський Г. Е

  1. Білоцерківський мир (1651). Зборівський мир виявився тимчасовим
  2. Зборівський Г.Є.
  3. Зборівський Г.Є.
  4. Зборівський Г.Є.
  5. Зборівський Г.Є.
  6. Зборівський Г.Є.

3-41 Загальна соціологія: Підручник. 3-е изд., Испр. і доп. - М .: Гардарики, 2004. - 592 с.

ISBN 5-8297-0174-Х (в пер.)

Розглядаються основні теоретичні положення соціологічної науки н етапи її розвитку. Розкривається зміст навчань про суспільство, соціальні інститути, особистості, динаміці соціальних процесів. Аналізуються специфіка і структура соціологічного знання і соціологічного дослідження.

Для студентів, які навчаються за спеціальністю «Соціологія», і всіх тих, хто цікавиться проблемами сучасної соціології.


УДК 316 (075.8) ББК 60.5


ISBN 5-8297-0174-X


© «Гардарики», 2004 © Г. Е. Зборівський, 2004


ПЕРЕДМОВА

Перед Вами, читачу, третє видання підручника з загальної соціології. Перше було опубліковано в 1997 році, друге - в 1999 р Обидва видання розійшлися дуже швидко. Тим часом багато заявки па підручник виявилися не задоволені за недостатністю майна продовжують надходити. У 2000 р був прийнятий новий Державний освітній стандарт, в зв'язку з чим виникла необхідність доповнити і виправити попередні видання книги.

Однак причини публікації нового видання виходять за межі названих. За останні роки у світі відбулися величезні зміни, які наклали відбиток як на життя людства в цілому, так і на процеси, що відбуваються в російському суспільстві. Боротьба з міжнародним тероризмом, різко активізувалася після подій 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку - руйнування будівель Всесвітнього торгового центру, - послідувала услід за ним розгром руху «Талібан» в Афганістані, війна в Іраку, в яку були залучені прямо або побічно десятки країн, що посилюються процеси глобалізації, з одного боку, антиглобалістською боротьби - з іншого, швидке поширення по планеті епідемії нової страшної хвороби - атипової пневмонії, яка загрожує життю і здоров'ю десятків тисяч жителів багатьох країн, - ось далеко не повний перелік надзвичайних подій лише останніх півтора років , які вимагають соціологічного осмислення.

Що стосується Росії, то в ній також відбулися серйозні події, пов'язані зі зміною політичного керівництва, якому вдалося в якійсь мірі нормалізувати обстановку в країні, домогтися деяких результатів в поліпшенні економічної ситуації, послабити напруженість у суспільстві. Разом з тим говорити про радикальні зміни поки не доводиться. Глибоких, якісних зрушень у розвитку виробництва не відбулося. Як і раніше вкрай низький життєвий рівень значної частини населення країни, як і раніше, не виплачується вчасно заробітна плата багатьом мільйонам працівників бюджетної сфери, тривають акції протесту (страйки, голодовки, мітинги, демонстрації). Не сталося докорінного поліпшення ситуації в Чеченській Республіці, де продовжують гнучке


Передмова


нуть люди. Процеси, що відбуваються в країні, так само як і зміни в світі, повинні стати предметом соціологічної інтерпретації.

У підручнику здійснюється аналіз як теоретичних проблем соціології, так і практичних питань життя людської спільноти. При цьому особливий акцент зроблений на процесах і проблемах, типових для нашої країни. У книзі дається систематичний виклад змісту соціологічної науки. Поряд з хрестоматійним, який став уже «класичним» матеріалом в підручнику представлена ??трактування найбільш актуальних питань соціології, дано їх авторське бачення в полеміці з іншими точками зору. Разом з тим автором рухало бажання не захоплюватися розмовами, а аналізувати проблеми в позитивному плані.

При написанні підручника притягувався різноманітний матеріал з вітчизняних і зарубіжних теоретичних джерел і навчальної літератури. Однак логіка, структура і зміст підручника є результатом авторського бачення предмета соціології та її специфіки. Концепція підручника, його архітектоніка, пропоноване методичне оснащення (контрольні запитання та завдання, назви конкретних невеликих розділів, словник основних понять і термінів і ін.) - Все це народжувалося в процесі багаторічного викладання соціологічних дисциплін в ряді університетів Єкатеринбурга.

У третє видання книги внесені необхідні зміни як змістовного, так і редакційного характеру. З'явилася зовсім нова глава про соціальне управління. Проаналізовано ряд нових теорій, в тому числі присвячених проблемі глобалізації. Помітно посилена трактування соціальних інститутів, особливо в соціальній і духовній сферах (інститути освіти, релігії). Оновлені фактичні дані, присвячені російським реформам і їх сприйняття в суспільній свідомості. Використано (і вказані) нові літературні джерела.

Завершуючи передмову, хотілося б висловити надію, що книга буде дуже корисним студентам, аспірантам, викладачам, усім тим, хто цікавиться проблемами сучасного суспільства і соціологічної науки.

Суспільство - соціологія - особистість 2 сторінка | Суспільство - соціологія - особистість 3 сторінка | Суспільство - соціологія - особистість 4 сторінка | Соціологія XX ст .: Емпірія і теорія | Об'єкт і предмет соціології 1 сторінка | Об'єкт і предмет соціології 2 сторінка | Об'єкт і предмет соціології 3 сторінка | Об'єкт і предмет соціології 4 сторінка | Об'єкт і предмет соціології 5 сторінка | Об'єкт і предмет соціології 6 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати