Головна

News 78

Початкові дані.

Qсут = 50 тис. М3 Сen = 200мг / л Т = 120С
q ср = 2083м3/ ч Len = 235мг / л Т  = 230С
q ср s = 579 л / с рН= 7 Эосв= 60%
Kgen max = 1,51 С N-NН =20мг / л С  = 2 мг / л
q max = 3150м3/ ч С N-Nорг= 2 мг / л С  = 0мг / л

4.1. концентрація зважених речовин у стічній рідині, що надходить в аеротенк

Ссdp= =

4.2. значення БПКповн стічної рідини, яка надходить в аеротенк

Lcdp= Len -0,01Cen Эосв (1s) = 235-0,01 · 200 · 60 (1-0,3) = 151мг / л

4.3. концентрація азоту органічного в стічної рідини, яка надходить в аеротенк.

N-Nорг) cdp= =  мг / л

4.4. приріст активного мулу в аеротенках.

(Пi)at = 0,8 Ссdp+0,3 Lcdp = 0,8  80 + 0,3  151 = 109 мг / л

4.5. кількість азоту, який пішов на синтез клітин мікроорганізмів в аеротенках.

(?N) at = (Пi) at М m(1 s)

(?N) at= 109  0,25  0,105 (1-0,3) = 2 мг / л

4.6. загальна кількість азоту, що надходить в нитрификаторов

N-Nзаг)ніт= (СN-Nорг)cdp + З N-NН - (?N) at

N-Nзаг)ніт= 0,8 + 20 - 2 = 18,8 мг / л

4.7. концентрація азоту нітратного, що надходить в денітрифікатор

= (СN-Nзаг)ніт = 18,8 мг / л

4.8. необхідну кількість органічних речовин (органічний субстрат), які направляються в денітрифікатор для повного відновлення NО3- до азоту елементарного

(Len)ден= 4 ·

 (Len)ден= 4  18,8 = 75 мг / л

4.9. кількість освітленої стічної рідини, що спрямовується в денітрифікатор, визначається з рівняння матеріального балансу забруднень

(Len)ден Qсут= Lcdp Qден

Qден= Qсут (Len)ден / Lcdp

Qден = 50000  75/151 = 24834 м3/ добу

Тоді в аеротенк спрямовуватиметься:

Q at= Qсут - Qден= 50000-24834 = 25166 м3/ добу

4.10. розподіл стічної рідини між аеротенків і денітріфікатори в частках одиниці:

G ден= 24834/50000 = 0,0,497

G at= 25166/50000 = 0,503

4.11. приріст мулу в денітріфікатори

(Пi)ден = 0,8 Ссdp+0,3 (Len)ден

(Пi)ден = 0,8  80 + 0,3  75 = 87 мг / л

4.12. кількість азоту, який пішов на синтез клітин мікроорганізмів в денітріфікатори

(?N) ден = (Пi) ден М m(1 s)

(?N) ден= 87  0,25  0,1 (1-0,3) = 1,5 мг / л

4.13. концентрація загального азоту в денітріфікатори без урахування рециркуляционного витрати

(С N-NН )ден= С N-NН + N-Nорг)cdp - (?N) ден

(С N-NН )ден = 20 + 0,8 - 1,5 = 19,3 мг / л

4.14. необхідний ступінь рециркуляції, що забезпечує на виході з денітріфікатори концентрацію азоту амонійного рівну 2 мг / л, що відповідає заданому С  на скидання у водоймище, визначається з рівняння матеріального балансу забруднень

(С N-NН )ден Qден= С Qсут(1+ Ri)

Ri=

Ri=

4.15. загальна тривалість обробки забруднень в аеротенках з регенератором при БПКпідлога= 151мг / л.

t0 =

 г / л

 мг / (г  ч)

t0 = ч

4.16. Тривалість перебування стічної рідини в аеротенках

 ч.

приймаємо tat= 2 ч (п.6.143, додаток 2 [1]).

4.17. Тривалість перебування забруднень в регенераторі

tr = to- tat

tr = 2,5 - 2 = 0,5 год

4.18. тривалість перебування стічної рідини в нитрификаторов

tніт = ,

tніт = ч

4.19. тривалість обробки стічної рідини в денітріфікатори.

tден = ,

ч

4.20. розрахункова витрата стічної рідини, що проходить через денітрифікатор

(qm)ден =

Р1, р2... Рn - приймаються аналогічно розрахунку аеротенках в прикладі 4.

(qm)ден = м3/ ч

4.21. розрахункова витрата стічної рідини, що спрямовується в аеротенк

(qm) at = G at  (qm)ден,

(qm) at = 0,503  3150 = 1585м3/ ч

4.22. розрахункова витрата освітленої стічної рідини, що спрямовується в денітрифікатор

(qmосв)ден = (Qm)ден - (Qm) at

(qmосв)ден = 3150-1585 = 1565м3/ ч

4.23. необхідний обсяг регенератора

Wr= (Qm) at tr Ri

Wr= 1 585  0,5  3,8 = 30112 м3

4.24. необхідний обсяг аеротенках

Wat= (Qm) at tat (1+ Ri )

Wat= 1 585  2 (1 + 3,8) = 15216м3

4.25. необхідний обсяг нитрификаторов

Wніт = (Qm)ніт tніт

(qm)ніт = (Qm) at

Wніт = 1 585  12 = 19020 м3

4.26. необхідний обсяг денітріфікатори

Wден= (Qm)ден tден

де (qm)ден= (Qm) at, т. к. концентрація азоту нітратного в розрахунковій формулі прийнята без урахування його кількості в органічному субстраті.

Wден= 1 585  2 = 3170 м3

4.27. необхідний обсяг постаератора

Wпост= (Qm)пост tпост

Wпост= 3150  1 = 3150м3

4.28. загальний обсяг регенератора, аеротенках, нитрификаторов, денітріфікатори, постаератора

W = Wr + Wat + Wніт + Wден + Wпост

W= 3012 + 15216 + 19020 + 3170 + 3150 = 43568 м3

4.29. частка кожного споруди від загального обсягу

Рat= 15216/43568 = 0,35; Рr= 3012/43568 = 0,07; Рніт= 19020/43568 = 0,44; Рден= 3170/43568 = 0,07; Рпост= 3150/43568 = 0,07

4.30. підбираються розміри споруди.

Приймається 5 секцій трьох коридорного аеротенках А-3-9-4,4


Обсяг секції - 9270м3

Загальний обсяг - 46350 м3

Довжина споруди - 78 м

4.31. розміри кожної споруди

Lзаг = 78  3 = 234м Lніт = 234  0,44 = 103м
Lat= 234  0,35 = 82м Lден= 234  0,07 = 16м
L r= 234  0,07 = 16м Lпост = 234  0,07 = 17м

4.32. розподіл обсягу споруди між регенератором, аеротенків, нитрификаторов, денітріфікатори і постаератором приведено на рис.4

Рис.4. Розподіл обсягу споруди між аеротенків з регенератором, нитрификаторов, денітріфікатори і постаератором.

4.33. необхідний питома витрата повітря в аеротенках та нитрификаторов

qair=

Lеквen = (СN-Nзаг)ніт  3,43

Lеквen = 18,8  3,43 = 64,5мг / л

 = (С N-NН )ех  3,43 = 0 мг / л;

К3= 1 + 0,02 (Тw-20)

К3= 1 + 0,02 (23-20) = 1,06

Са= Ст

Са = 8,5  = 9,7 мг / л

qair =  = 9,1м3/ м3ч

4.34. необхідну витрату повітря в аеротенках та нитрификаторов

Qair= qair (qm) at

Qair = 9,1  Тисячі п'ятсот вісімдесят п'ять = 14424 м3/ ч

4.35. необхідну витрату повітря в постаераторе

(Qair)пост= qair пост (qm) пост

(Qair)пост= 0,5  3150 = 1575 м3/ ч

4.36. Загальний витрата повітря, що подається в аеротенки, нітріфікатори і постаератори

(Qair)заг= Qair + (Qair)пост

(Qair)заг= 14424 + 1575 = 15999 м3/ ч

4.37. необхідну кількість повітродувок

Приймаємо повітродувки марки ТВ-175-1.6 з наступними характеристиками:

продуктивність - 10000 м3/ Годину, тиск - 1,6 атм, потужність на валу ел / двигуна - 250 кВт, число обертів - 3290 об / хв

 n в=

n в= 15999 / (0,8  10000) ?2возд.

4.38. кількість надлишкового активного мулу, що утворюється в аеротенках

i)at =

i)at =  т / добу

4.39. кількість надлишкового активного мулу по сухій речовині, що утворюється в денітріфікатори

i)ден =

i)ден =  т / добу

4.40. загальна кількість надлишкового активного мулу, який вивантажується з біологічної системи

i)заг = (Аi)at + (Аi)ден

i)заг = 2,74 + 3,85 = 6,59 т / добу

4.41. обсяг надлишкового активного мулу

(Qi)заг=

Рi =  100

амул. кам.= аi  = 2  = 2,5 г / л

Рi =  100 = 99,75%

(Qi)заг= м3/ добу

4.42. обсяг циркулюючого активного мулу

Qцаи = Qсут х Ri

Qцаи = 50000х3,8 = 190000 м3/ добу

4.43. підбір насоса циркулює активного мулу [5]

Приймаємо насос марки СД-2400/75, потужністю 737,5кВт, з числом обертів 750 об / хв, ККД = 66,5%

Nнас=

Nнас= 190000/24  0,9  2400 = 4 нас.

4.44. підбираємо мішалки для денітріфікатори.

Після побудови балансової схеми (рис.5, додаток 3) проводиться уточнення розрахункових параметрів.

Список використаної літератури

1. СНиП 2.04.03-85 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. М .: Стройиздат, 1986

2. Довідник проектувальника. Каналізація населених місць і промислових підприємств. М .: Стройиздат, 1981

3. Довідник монтажника. Устаткування водопровідно-каналізаційних споруд. М .: Стройиздат, 1979

4. Схема технологічного контролю роботи очисних споруд міської каналізації. М .: Стройиздат, 1977

5. Балигін В. в., Крижанівський А. н., Похил Ю. н. Насоси. Каталог-довідник. Новосибірськ, 2000.

6. Яковлєв С. в. та ін. Каналізація. Москва: Стройиздат, 1976.

Додаток 1

Таблиця

розчинності кисню повітря в дистильованої воді при тиску 760мм рт. ст.

 Темп-ра ст. рідини, 0С  Розчинений кисень, мг / л  Тим-ра ст. рідини, 0С  Розчинений кисень, мг / л
 14,65  9,82
 14,25  9,61
 13,86  9,4
 13,49  9,21
 13,13  9,02
 12,79  8,84
 12,46  8,67
 12,14  8,5
 11,84  8,33
 11,55  8,18
 11,27  8,02
 7,87
 10,75  7,72
 10,5  7,58
 10,26  7,44
 10,03    

Р
 ?N = 1,5
 ?N = 0
 ?N = 2
 додаток 3
 Рис.7. Балансова схема до прикладу розрахунку за схемою «в»
 ВО
 ПО

News 78

 Ariel Sharon says he  President Bush's  with the Palestinians. But Mr. Sharon the  members of - Middle East: Russia, the  and the  for  Palestinian leader Yasser Arafat  the peace. Mr. Sharon  the US  "Newsweek" an in which he the peace plan  it "nothing." The plan  of a Palestinian State by 2005.

(VOA January, 2003)

 
News 107 | News 56 | News 85 | News 89 | News 107 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати