Головна

Державна політика в галузі регулювання зовнішньої торгівлі

  1. I Державна дума
  2. I. У галузі продуктивності праці
  3. I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  4. I. ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА США В 20-ТІ РОКИ 1 сторінка
  5. I. ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА США В 20-ТІ РОКИ 1 сторінка
  6. I. ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА США В 20-ТІ РОКИ 10 сторінка
  7. I. ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА США В 20-ТІ РОКИ 11 сторінка

Зовнішньоторговельна політика - це діяльність держав, спрямована на розвиток і регулювання торговельних відносин з іншими країнами світу з метою зміцнення позицій країни і її бізнесу на світовій економічній арені.

Зовнішньоторговельна політика держави найтіснішим чином взаємопов'язана з внутрішньою економічною політикою, складаючи разом з нею спільну економічну політику країни.

Її об'єктом виступає обмін продуктами виробничої діяльності (товарами і послугами) між окремими державами. Виділяють два конкуруючих один з одним напряму зовнішньоторговельної політики:

- політика вільної торгівлі,

- політика протекціонізму.

Політика вільної торгівлі - В чистому вигляді передбачає відсутність якого б то не було втручання держави у відносини, пов'язані із зовнішньоторговельним обміном з іншими державами, в реальності ж зводиться до мінімального втручання держави в зазначені процеси.

Свобода торгівлі дозволяє окремим країнам безперешкодно реалізовувати переваги, якими вони наділені в результаті сформованого міжнародного поділу праці. Вона також створює умови для перебудови галузевої структури національної економіки відповідно до постійно мінливих умов міжнародного поділу праці.

політика протекціонізму - Політика державного регулювання зовнішньоторговельних відносин з іншими країнами, спрямована на створення найбільш сприятливих умов для діяльності вітчизняних компаній на національному та зарубіжних ринках у порівнянні з іноземними конкурентами. Вона здійснюється як шляхом захисту внутрішнього ринку, так і сприяння підвищенню конкурентних переваг вітчизняних компаній на зарубіжних ринках.

 
Сутність міжнародного поділу праці та його основні форми. | Основні теорії міжнародної торгівлі | Класичні теорії міжнародної торгівлі | Теорія абсолютних переваг А. Сміта | Теорія порівняльних переваг Д. Рікардо | Теорія порівняльної забезпеченості чинниками виробництва Е. Хекшера і Б. Оліна. | Парадокс »В. Леонтьєва | Теорема Рибчинського. «Голландська хвороба». | Теорія життєвого циклу продукту | Теорія переваги подібності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати