На головну

ЗБЛИЖЕННЯ І УНІФІКАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА

  1. Quot; --'- § 7. Відповідальність за порушення податкового законодавства
  2. V. Етапи роботи по аналізу і зіставлення законодавства
  3. VI. Основні критерії оцінки законодавства
  4. Акти цивільного законодавства України
  5. Б) зведені каталоги законодавства
  6. База поточного законодавства
  7. В системі законодавства і курсу цивільного права

Стаття 56

Сторони вживають узгоджені заходи щодо зближення та уніфікації законодавчих та інших правових актів (далі - заходи щодо гармонізації законодавства), які роблять безпосередній вплив на виконання Сторонами положень цього Договору.

З метою гармонізації законодавства Сторони вживатимуть заходів, що включають:

а) координацію діяльності з підготовки проектів законодавчих та інших правових актів, у тому числі проекти правових актів про внесення змін до законів та інших актів;

б) укладення міжнародних договорів;

в) прийняття модельних актів;

г) прийняття відповідних рішень Міждержавною радою або Радою глав урядів;

д) інші заходи, які Сторони вважатимуть за доцільні і можливими, за умови затвердження таких заходів Міждержавною радою.

Стаття 57

Міждержавна рада приймає рішення про те, які законодавчі та інші правові акти Сторін (з урахуванням об'єкта і цілей цього Договору) підлягають гармонізації, встановлює послідовність здійснення відповідних заходів. Такі рішення можуть передбачати вжиття заходів щодо гармонізації законодавства як щодо конкретних актів, що діють на територіях Сторін, так і по відношенню до певних областей правового регулювання.

Міждержавна рада також вирішує питання про те, які заходи по гармонізації законодавства слід застосувати відносно відповідних законодавчих та інших правових актів Сторін або у відповідній галузі правового регулювання (з урахуванням раніше прийнятих цим Міждержавною радою рішень).

Стаття 58

У разі якщо на загальну думку Сторін це є необхідним, Міждержавна рада має право приймати:

а) рішення, що встановлюють єдині для держав - учасниць цього Договору правила, які є обов'язковими у всіх своїх частинах і підлягають безпосередньому застосуванню цими державами;

б) резолюції, які є обов'язковими для держав - учасників (держави - учасника) цього Договору, яким вони адресовані, в тому, що стосується очікуваного результату, при збереженні за органами Сторін свободи вибору форм і методів дій;

в) рекомендації, які не є обов'язковими.

Стаття 59

Рішення, передбачені в статтях 57 і 58 цього Договору, приймаються Міждержавною радою на підставі пропозицій Інтеграційного комітету, внесених після консультацій з Міжпарламентським комітетом і схвалених Радою глав урядів.

Пропозиції щодо вжиття заходів по гармонізації законодавства, що вносяться Міжпарламентським комітетом, підлягають попередньому розгляду Інтеграційним комітетом, який після консультацій з Міжпарламентським комітетом вносить до Ради глав урядів відповідні рекомендації. Це положення не обмежує право Міжпарламентського комітету приймати модельні акти, що носять рекомендаційний характер, як це передбачається в статті 22 Договору від 29 березня 1996 року.

Пропозиції щодо вжиття заходів по гармонізації законодавства повинні ґрунтуватися на об'єктивній і всебічній оцінці ситуації у відповідній галузі правового регулювання в контексті відносин між Сторонами і проблем, що виникають в зв'язку з цим, для здійснення цілей і принципів цього Договору.

Стаття 60

Повноваження Міждержавної ради, що надаються йому на підставі статті 57 і пунктів «б» і «в» статті 58 цього Договору, можуть делегуватися Раді глав урядів за умови прийняття Міждержавною радою відповідного рішення.
Експерти і свідки | Додаток 26. Договір про МИТНОМУ СОЮЗІ І ЄДИНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ | ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | Режим вільної торгівлі товарами | Регулювання зовнішньоторговельної діяльності | митний союз | Загальна економічна політика і розвиток інфраструктури | Загальний ринок праці і соціальна політика | рух капіталу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати